Sjamanismen - vår nye religionskontruksjon

Konverterer du til sjamanisme, kan du blant annet lære om runemagi. FOTO: Istockphoto

Sjamanistisk forbund i Tromsø godkjent som trossamfunn:

Sjamanismen - vår nye religionskontruksjon

– Den ferske religionen har plukket og mikset sammen elementer fra det internasjonale, åndelige markedet, sier religionshistoriker Asbjørn Dyrendal. – Alle religioner har vært nye en gang, sier kollega Trude Fonneland.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2012 kl 09:56

Se bildet større

Religionshistoriker Asbjørn Dyrendal påpeker nysjamanismens plukk og miks-holdning til historiske tradisjoner, som også gjelder etablerte religioner som kristendommen. FOTO: Humanist forlag

Se bildet større

Trude Fonneland har skrevet doktorgrad om sjamanisme, og mener det er del av en naturlig utvikling at sjamanismen nå er godkjent som religion. FOTO: Universitetet i Tromsø

Styremedlem i Sjamanistisk forbund, Lone Ebeltoft, uttaler til avisa Nordlys at hun ser fram til å bevare og videreføre sjamanistisk tradisjon og praksis. Les saken og se video her.

– Det handler om å forstå og respektere naturen. Sjamanisme er en verdensreligion hvor vi her oppe i nord er opptatt av å bevare den samiske, norrøne og arktiske tradisjonen, sier Ebeltoft, og opplyser at målet nå er å få godkjent en forstander til å utføre seremonier som dåp, ekteskap og begravelse.

Asbjørn Dyrendal påpeker at den moderne, vestlige nysjamanismen har en enkel historie å følge.
– Antropologen Michael Harner startet opp sjamanismen vi her snakker om, ved å syntetiserte elementer fra Mellom- og Sør-Amerika og utviklet dagens praktiske sjamanisme, ut ifra et brukerperspektiv.

Hallusinerte om en kosmisk bevissthet

Ifølge Wikipedia dannet den amerikanske antropologen teorien om sjamanistisk bevissthet etter å ha prøvd hallusinogenet ayahuasca med sjamaner i Peru. Harner hevder denne sjamanistiske bevissthet er et mentalt stadium der man oppnår forhøyet, kosmisk bevissthet.

– Harners tolkning av sjamanisme har spredd seg, og inspirert mange lokale varianter. Sjamanisme er en veldig refleksiv del av det nyreligiøse landskapet, der mange ulike mennesker har blandet inn ulike elementer og praksiser, ut ifra smak og behag. Sjamanisme faller inn under nyhedendom, med blikket mot fremmede kulturer og forgangne tider. I enkelte tilfeller "lånes" det så selektivt at den moderne varianten har lite genuint til felles med den orginale, historiske kulturen, sier Dyrendal.

Trude Fonneland ved Universitetet i Tromsø fullførte i 2010 en doktorgrad om moderne samisk sjamanisme. Hun forteller at sjamanbransjen er i sterk vekst i Norge, og at den samiske fortiden markedsføres aktivt, også av etnisk norske sjamaner. Folk i alle aldre, med helt ulik bakgrunn og av begge kjønn melder seg på sjamankurs, forteller forskeren.

– At sjamanisme nå er anerkjent som egen religion, er et naturlig resultat av de siste årenes utvikling. Sjamanisme fikk sin egen, norske festival i 2010, og det er mange aktive medlemmer i bevegelsen, som avholder kurs og organiserer aktiviteter. Det har vært jobbet en god stund med å få sjamanisme godkjent som religion, og Holistisk forbund har vært en inspirasjonskilde.

Kritikk fra samemiljøer

– Du har tidligere uttalt at bruken av førkristne, samiske tradisjoner har fått kritikk fra samer, som mener at sjamanister stjeler fra en tradisjon som ikke tilhører dem, og at bruker sjamankulturen feil. Er opprettelsen av Sjamanistisk forbund kontroversielt?

– Ja, det vil helt sikkert bli debattert fremover. Det er klassisk at ulike new age-bevegelser anklages for å stjele elementer fra gamle tradisjoner. I samiske miljøer er enkelte positive til den moderne sjamanismen, mens andre er negative. Det kommer også fram på forbundets Facebook-side.

– Hvem er menneskene bak?

– Gjennom Facebook får du et inntrykk av hvem de interesserte er. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som utøver sjamanisme, og det finnes mange ulike grunner til å gjøre det.

Sjamanisme som merkevare

– I din avhandling viser du at sjamanisme brukes både som markedsføring av interesser og som identitetsmarkør. Også kulturpolitisk, som i tilknytning til søknaden om OL i Tromsø 2018, blir Nord-Norge solgt inn som ”porten til det magiske Arktis”. Hva er interessefeltet til Sjamanistisk forbund?

– Sjamanistisk Forbunds styre legger vekt på samiske og norrøne tradisjoner, samt inspirasjon fra Michael Harner. Dette er en utvikling man har sett innenfor feltet de siste årene, nemlig at inspirasjonen kommer fra miljøet i USA og får etter hvert en lokal forankring, som i Norge har ført til et fokus på samiske og norrøne tradisjoner.

– Kan sjamanisme brukes som et kynisk innsalgsknep?

– Nyreligiøse grupper anklages ofte for kynisk eller utnyttende praksis, og jeg tror ikke markedet for sjamanisme er mer kynisk enn andre markeder. Men måten miljøet markedsføres på finner gjenklang blant annet i merkevarebygging i turistnæringen, der Nord-Norge markedsføres som “magisk” og “eksotisk”.

Plukk og miks av tradisjoner

Til avisa Nordlys sier Fonneland at behovet for åndelighet blant folk ligger i tiden.

– I et stadig mer individualisert samfunn søker mange etter å frigjøre seg fra dogmer, og folk søker sannhet i seg selv fremfor i institusjonalisert religion.

– Denne ferske religionen er en moderne konstruksjon, der man har skapt en sjamanisme som i praksis aldri har eksistert før, med en plukk-og-miks-holdning fra tidligere tradisjoner. Er det problematisk?

– Religioner har alltid vært nye på et tidspunkt, og alle religioner er i ulik grad i endring. Dette er ikke unikt for sjamanismen, men er en naturlig utvikling for alle religioner. Nyreligiøsitet møter alltid denne kritikken, men også kristendommen ble i sin tid konstruert, påpeker Fonneland.

Her kan du se peruanske sjamaner i aksjon, mens de motarbeider forbannelsen en voodoo-heks kastet over fotballspilleren Cristiano Ronaldo.

Siste nytt i Nyheter

Stadig færre amerikanere mener gudstro er nødvendig for god moral

«Good without a god» er slagordet til Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon i USA. Nye tall tyder på at de er i ferd med å få gjennomslag.

Brun-Pedersen oppgitt over gjentatt feilinformasjon om Human-Etisk Forbund fra KrF

– KrF er systematisk uredelige og tillegger oss meninger vi ikke har, sier HEFs pressesjef.

HEF frykter ikke vigselkonkurranse fra kommunene

Ny ekteskapslov gir kommunene ansvar for borgerlig vigsel fra nyttår. Seremonisjef i HEF tror ikke det vil påvirke antallet som velger Humanistisk vigsel.

 
– HEFs viktigste oppgave er å være der for folk når det trengs

Da Human-Etisk Forbunds nye generalsekretær Trond Enger fikk barn for tre år siden var Humanistisk navnefest det naturlige valget.

Human-Etisk Forbund viderefører konfirmasjonsbok

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund vedtok fredag ettermiddag å videreføre arbeidet med konfirmasjonsbok. Dermed er Humanist Forlag sikret de neste fem årene.

Trond Enger ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Kommer fra stilling som generalsekretær i Venstre.