Det er heldigvis ingen vitenskapelig grunn til å tro at mobilstråling og wifi-nett er skadelig for mennesker. FOTO: Microstock

Se hvem som får penger

Det finnes over 120 organisasjoner for sykdommer, lidelser og medisinske tilstander i Norge. Men ingen krav om vitenskapelig anerkjennelse.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.06.2014 kl 10:38

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

På denne sida prøver Statens strålevern å gi vitenskapsbaserte svar på hvorvidt stråling fra mobiltelefoner og wifi-nettverk er skadelig eller ikke.

Se bildet større

Leder av Foreningen Skepsis, Magnus Bernhardsen, mener organisasjoner som jobber mest politisk, som Foreningen for el-overfølsomme, bør skilles fra de rene pasientforeningene.

Se bildet større

I protest mot Statens strålevern som sier at mobilstråling og wifi-nett ikke utgjør noen reell fare, har de "el-overfølsomme" etablert interesseorganisasjonen Folkets strålevern og pasientforeningen Foreningen for el-overfølsomme.

Faktaboks

DISSE 125 ORGANISASJONENE FIKK OFFENTLIG STØTTE I 2013

 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • Aniridi Norge
 • Aurora støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Autismeforeningen
 • Barnekreftforeningen
 • Blodkreftforeningen
 • Brystkreftforeningen
 • Carcinor
 • Cerebral parese-foreningen
 • Cochleaklubben
 • Cri du chat foreningen
 • Debra Norge
 • Den norske PKU forening
 • Diabetesforbundet
 • Dysleksi Norge
 • Endometrioseforeningen
 • FH-Norge
 • Forbundet tenner og helse
 • Foreningen for blødere i Norge (fbin)
 • Foreningen for cornelia de langes syndrom
 • Foreningen for eloverfølsomme
 • Foreningen for fragilt x-syndrom
 • Foreningen for galaktosemi
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for kroniske smertepasienter
 • Foreningen for marfan syndrom og andre marfanlignende tilstander
 • Foreningen for muskelsyke
 • Foreningen for rubinstein taybi syndrom
 • Foreningen for søvnsykdommer
 • Foreningen rastløse bein (frb)
 • Foreningen vcfs - digeorge syndrom (22q11 delesjon)
 • Foreningen voksne med medfødt hjertefeil
 • Gynkreftforeningen
 • Hjernesvulstforeningen
 • Hlf hørselshemmedes landsforbund
 • Iktyoseforeningen i Norge
 • Interesseforeningen for lmbb syndrom
 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
 • Klinefelterforeningen i Norge
 • Knappen foreldreforeningen for barn med spise- og ernæringsproblemer
 • Kristent arbeid blant blinde og svaksynte
 • Landsforbundet for synshemmede lfs
 • Landsforeningen alopecia areata
 • Landsforeningen for hjerte og lungesyke
 • Landsforeningen for huntingtons sykdom
 • Landsforeningen for nyre- pasienter og transplanterte
 • Landsforeningen for prader-willis syndrom
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Landsforeningen mot fordøyelses- sykdommer
 • Landsforeningen we shall overcome
 • Leppe/ganespalte foreningen i Norge
 • Leverforeningen
 • Lungekreftforeningen
 • Lupe landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
 • Lymfekreftforeningen
 • Mental helse
 • Momentum - foreningen for arm- og benprotesebrukere
 • Morbus addison forening
 • Multippel sklerose forbundet i Norge
 • Munn- og halskreftforeningen
 • Myalgisk encefalopati nettverket i Norge (menin)
 • Noonanforeningen
 • Norges astma-og allergiforbund
 • Norges blindeforbund
 • Norges døveforbund
 • Norges fibromyalgi forbund
 • Norges handikapforbund
 • Norges migreneforbund
 • Norges myalgisk encefalopati forening
 • Norges parkinsonforbund
 • NORILCO
 • Norsk craniofacial forening (ncf)
 • Norsk cøliakiforening
 • Norsk dysmeliforening
 • Norsk dystoniforening
 • Norsk epilepsiforbund
 • Norsk forbund for svaksynte
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk forening for albinisme
 • Norsk forening for analatresi
 • Norsk forening for Angelmans syndrom
 • Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi
 • Norsk forening for cystisk fibrose
 • Norsk forening for ehlers-danlos syndrom
 • Norsk forening for nevrofibromatose
 • Norsk forening for osteogenesis imperfecta
 • Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens
 • Norsk forening for rett syndrom
 • Norsk forening for slagrammede
 • Norsk forening for tuberøs sklerose
 • Norsk forening for william syndrom
 • Norsk forening for øsofagusatresi
 • Norsk glaukomforening
 • Norsk hemokromatoseforbund
 • Norsk immunsviktforening
 • Norsk interesseforening for kortvokste
 • Norsk interesseforening for stamme
 • Norsk intravenøsforening
 • Norsk lyme borreliose-forening
 • Norsk lymfødemforening
 • Norsk nettverk for down syndrom
 • Norsk ocd forening, ananke
 • Norsk osteoporoseforbund
 • Norsk porfyriforening
 • Norsk proteinintoleranse forening (npif)
 • Norsk revmatikerforbund
 • Norsk sarkoidose forening
 • Norsk spielmeyer-vogt forening
 • Norsk thyreoideaforbund
 • Norsk tourette forening
 • Oslerforeningen-Norge
 • Personskadeforbundet ltn
 • Prostatakreftforeningen (profo)
 • Psoriasis- og eksemforbundet
 • PTØ Norge
 • Retinitis pigmentosa foreningen i Norge
 • Ryggforeningen i Norge
 • Ryggmargsbrokkforeningen- og hydrocephalusforeningen
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • Sarkomer
 • Synshemmede akademikere
 • Tmd-foreningen
 • Trafikk og ulykkesskaddes landsforbund tulf
 • Turner syndrom foreningen Norge

Kilde: Bufdir

Staten stiller en rekke formelle krav for å bli en godkjent og støtteberettiget «organisasjon for funksjonshemmede». Det må være et styre med en viss bredde og representasjon, organisasjonen må jobbe i tråd med det vedtatte formålet, formålet kan ikke være kommersielt, og en rekke andre krav.

Men ingen av kravene handler om at sykdommen eller tilstanden organisasjonen er etablert rundt, skal være vitenskapelig anerkjent.

Dette åpner for at Foreningen for el-overfølsomme er inne på lista og får offentlig støtte. Selv om symptomene de «el-overfølsomme» oppgir utvilsomt er plagsomme og går ut over livskvaliteten, har det har så langt, etter langvarig forskning, ikke vært mulig å dokumentere at «el-overfølsomhet» er en reell sykdom. I blindtester greier ikke de «el-overfølsomme» å avsløre om de utsettes for elektromagnetisk stråling eller ikke.

Slik vi kjenner fysikken i dag, er det også fysisk umulig at normal elektromagnetisk stråling fra wifi-nett eller mobiltelefoner skal kunne påvirke menneskelig biologi. Strålingen er så svak at den er såkalt ikke-ioniserende – den er for svak til å påvirke atomer og molekyler.

Likevel anerkjennes altså el-overfølsomhet som en funksjonshemming av staten. Foreningen for el-overfølsomme får offentlig støtte.

Kriteriene for å motta støtte står i kapittel tre i dette dokumentet.

Bufdir og ekspertutvalg bekrefter

Det er Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), som behandler søknadene om offentlig støtte fra pasientforeningene.

Seniorrådgiver i Bufdir, Henrik Nielsen, bekrefter overfor Fritanke.no at kravene til foreningene kun handler om organisasjonsmessige formaliteter, og ikke om vitenskapelig dokumentasjon.

Han forteller at innstillingene fra Bufdir legges frem for et ekspertutvalg som er et rådgivende organ for Bufdir når det gjelder tilskuddsberettigelse. Ekspertutvalget vurderer blant annet om organisasjonen kan sies å være for personer med nedsatt funksjonsevne. Men heller ikke de vurderer om sykdommen eller tilstanden er vitenskapelig anerkjent som reell.

Dette bekreftes av leder i ekspertutvalget, Toril Bergerud Buene.

– Når vi vurderer om søkerne kan sies å være foreninger for funksjonshemmede baserer vi oss på definisjonen av funksjonshemming som ligger i Stortingsmelding 40 (2002-2003). Men her står det ingenting om at tilstanden må være vitenskapelig dokumentert som reell, sier hun til Fritanke.no.

Skepsis: – Politiske grupper bør skilles ut

Leder i Foreningen Skepsis, Magnus Bernhardsen, synes det er trist at folk som opplever ulike symptomer velger å tro på diagnoser uten vitenskapelig grunnlag, slik som el-overfølsomhet.

Bernhardsen mener det bør innføres et skille mellom godkjente pasientorganisasjoner, og mer politiske grupper. Sistnevnte bør søke statsstøtte utenfor ordningene for pasientorganisasjoner, mener han.

– Det må være lov til å arbeide organisert for å få anerkjennelse for at en sykdom eksisterer. Men slik type politisk arbeid bør skilles fra ordningene for pasientorganisasjoner, sier Bernhardsen.

Siste nytt i Nyheter

Anna Bergström er ny leder i svenske Humanisterna
Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

 
KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse