Sara Azmeh Rasmussen har høstet storm for sine gjentatte kritiske utspill om HEF. Nå trekker hun seg fra styret.

Sara Azmeh Rasmussen trekker seg

#Generalsekretær Kristin Miles beskyldninger om "ondsinnet trakassering" var dråpen som fikk det til å renne over for Sara Azmeh Rasmussen. Nå trekker...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.03.2008 kl 18:16

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Faktaboks

FAKTA:

Sara Azmeh Rasmussen har vært en kontroversiell styrerepresentant siden hun ble valgt i juni i fjor.

Den første runden med konflikt kom i september 2007, da Azmeh Rasmussen gikk offentlig ut og kritiserte HEFs linje i KRL-saken. Dette førte til at styret bestemte at alle offentlige utspill fra styremedlemmer om HEF måtte taes opp i styret først. Azmeh Rasmussen sluttet seg til dette.

I desember 2007 gikk hun ut og varslet om at hun ville ta opp i styret et forslag om at HEF burde vurdere å trekke seg fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn etter at representanter fra Islamsk råd ikke hadde tatt entydig avstand fra dødsstraff for homofili i Iran.

Konflikten denne gangen oppstod på nettstedet Document.no i etterkant av en kronikk i Aftenposten av muslimen Muhammad Usman Rana. Svaret HEFs pressesjef Jens Brun-Pedersen kom med til Rana provoserte Azmeh Rasmussen til å skrive at pressesjefen "leflet med islamister" på en måte som ikke er "HEF verdig".

Generalsekretær Kristin Miles beskyldninger om "ondsinnet trakassering" var dråpen som fikk det til å renne over for Sara Azmeh Rasmussen. Nå trekker hun seg fra styret.

Tekst: Even Gran
Publisert: 4.3.2008

Sara Azmeh Rasmussen trekker seg fra sitt styreverv i Human-Etisk Forbund. Dette er et verv hun har hatt siden landsmøtet i juni 2007. Hun informerte styreleder Åse Kleveland om beslutningen i dag ettermiddag.

- Jeg ser at dette bare går i en retning som ikke er til noens fordel. Derfor velger jeg å trekke meg fra hovedstyret. Jeg gjør dette med tungt sinn og sorg, men innser at min personlighet og stil gjør det vanskelig for meg å følge byråkratiske prosedyrer i en hierarkisk organisasjon, og dermed også uegnet som styremedlem, sier hun til Fritanke.no.

Til tross for at hun nå trekker seg som styremedlem, kommer hun ikke til å melde seg ut av forbundet.

- Selv om jeg er uenig med måten HEF forvalter sin samfunnsoppgave på, så har jeg valgt å forbli et medlem. Jeg kommer også i fremtiden til å bidra med forskjellige utspill, og prøve å påvirke organisasjonen med utfordrende innspill, sier hun.

Azmeh Rasmussen har vært medlem i forbundet siden 2001 og har hatt en rekke tillitsverv. Hun har blant annet sittet to perioder som styrerepresentant i Oslo fylkeslag, og vært med på å starte det humanistiske ungdomsarbeidet i Oslo. Hun har arbeidet med regionalt etikkseminar og deltatt på en rekke konferanser, landsmøter og andre samlinger i HEF-regi.

Reagerer på Miles ordbruk
Azmeh Rasmussens beslutning om å trekke seg kommer i kjølvannet av generalsekretær Kristin Miles utsagn i Fritanke.no i går om at Azmeh Rasmussen har drevet "ordsinnet trakassering" av pressesjef Jens Brun-Pedersen.

Azmeh Rasmussen forstår at generalsekretæren er opprørt over både hennes kritikk og fremgangsmåte, men reagerer likevel på ordbruken.

- Det finnes forskjell på krass kritikk og "ondsinnet trakassering". Mile har ingen grunn til å hevde at mitt kritiske utspill var trakassering av pressesjefen. Jeg har ikke brukt en eneste personkarakteristikk. Her må vi skille mellom person og sak, slår Azmeh Rasmussen fast.

Hun svarer på kritikken fra generalsekretæren om at hun ikke hadde sendt e-post til hovedstyret på denne måten.

- Det var ikke meningen å ekskludere hovedstyret fra henvendelsen. Jeg trodde mail-listen jeg hadde fått også inneholdt representantene fra hovedstyret, og tok det for gitt at mailen også ble sendt til dem.

- Høyst byråkratisk og lite romslig

Azmeh Rasmussen er sterkt kritisk til Kristin Miles håndtering av saken.

- Jeg mener Miles holdning følger en høyst byråkratisk og lite romslig stil, konstaterer hun.

Azmeh Rasmussen reagerer videre på Miles utsagn om at "Azmeh Rasmussen plasserer alle muslimer i samme bås og kaller dem islamister".

- Det er helt sjokkerende å bli beskyldt for å kjøre alle muslimer over en kam! Det tjener ingen god hensikt å fremstille meg som en trangsynt og generaliserende islamhater. En person i hennes posisjon bør ha evne til å se nyansene og veie sine ord. Påstanden om at jeg kaller alle muslimer "islamister" bør Mile enten belegge, eller trekke tilbake.

- Islam og kristendom må behandles likt
Azmeh Rasmussen understreker at det aldri har vært et mål for henne å påvirke HEF til å bli en anti-muslimsk kamporganisasjon, som Mile tillegger henne.

- Det eneste jeg forventer at HEF opprettholder sin profil og forsvarer sekulære verdier. Jeg har derfor prøvd å påpeke at islam ikke skal fredes, men få eksakt den samme behandlingen kristendommen har måttet tåle av humanister i alle år, sier hun.

Hun synes det er forunderlig hvordan Mile vrir på alt.

- I hvilken sammenheng har jeg nedvurdert forbundets livssynspolitiske engasjement? Kampen for en sekulær stat er HEFs historiske og ideologiske kjernesak, og jeg støtter det fullt ut. Det Mile og noen andre mener er avsporing, anser jeg å være å føre en konsekvent linje som styrker HEFs troverdighet i nettopp denne kampen. Jeg har aldri kritisert målene, bare midlene og strategiske valg, konstaterer Azmeh Rasmussen som avslutter med å ønske styret lykke til i sitt videre arbeid.

Har meldt seg inn i Humanisterna
Azmeh Rasmussen pendler mye mellom Oslo og Stockholm, og nevner at hun for en stund tilbake meldte seg inn i den svenske humanistorganisasjonen Humanisterna.

- Dette er en organisasjon der jeg føler jeg har blitt godt mottatt. Det har vært slitsomt å stå i motvind i mange år i HEF, og jeg synes jeg finner mer likesinnede humanister i Sverige, konstaterer hun.

Siste nytt i Nyheter

Vår spåmann var for optimistisk på kirkens vegne

Oppslutningen om Den norske kirke går fortere nedover enn Fritanke.no trodde for 2,5 år siden, viser de foreløpige kirketallene for 2017.

– Feil å si at kirkens holdning er et tilbakeskritt

– Den norske kirke er veldig forskjellig fra andre trossamfunn. Kirken og de andre har svært ulike behov, og det er ikke i strid med likebehandling å ta hensyn til dette, sier nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad.

– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

 
Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

Vatikanet i FN: – Frihet fra religion er ingen menneskerett

Fikk klart svar fra Elizabeth O’Casey i den internasjonale humanistunionen IHEU.

– Buzzfeed blåser opp anonymt sladder

Fysikkprofessoren mener Buzzfeed har hatt en klar agenda om å sverte ham og at de med vilje har oversett ting som taler til hans fordel.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse