Reiste debatten om den gode død

Håper på bred debatt: Carolyn Midsem og Einar Morten Lassesen er fornøyde med å ha satt eutanasi på dagsorden.

Reiste debatten om den gode død

#Oslo fylkeslags forslag til vedtak om selvbestemt død falt, men Carolyn Midsem og Einar Morten Lassesen var fornøyde likevel: - Nå har vi fått satt s...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.06.2006 kl 12:17

Oslo fylkeslags forslag til vedtak om selvbestemt død falt, men Carolyn Midsem og Einar Morten Lassesen var fornøyde likevel: - Nå har vi fått satt saken på dagsorden i organisasjonen.

Tekst og foto: Kirsti Bergh

- Vi mener det er veldig viktig at organisasjonen avklarer en holdning om individets selvbestemmelsesrett før vi går inn i debatten om eutanasi. Det må klargjøres at selvbestemmelse er verdien og det humanistiske grunnlaget, sa Oslo--delegat Robert Rustad da han begrunnet forslaget om at Human-Etisk Forbund skulle ha indvidets selvbestemmelsesrett som grunnprinsipp for eutanasidebatten. Forslaget fikk ikke gehør, verken av hovedstyret i HEF eller landsmøtet.

Ønsket avklaring om verdier
Bakgrunnen for forslaget var at HEFs landsmøte i 2002 ba om en utredning om eutanasi-spørsmålet. I september 2004 la det såkalte eutanasiutvalget fram sin utredning.

Utvalget avga delt innstilling der flertallet gikk inn for at forbundet burde arbeide for straffefrihet for aktiv dødshjelp og assistert selvmord, mens et betydelig mindretall gikk imot det. Utredningen ble lagt fram for det daværende landsstyret uten at noe vedtak ble gjort, og siden har debatten i organisasjonen stoppet helt opp.

- Det er er nødvendig at landsmøtet kommer videre etter utvalget, sa Rustad. I forslaget argumenterte Oslo fylkeslag for at det humanistiske verdigrunnlaget for HEF innebærer et prinsipp om selvbestemmelsesrett for individet når det gjelder eget liv - og død. Til nå har samfunnets holdning til spørs-målet om liv og død vært basert på en religiøs grunnholdning, som blant annet har medført at selvmordsforsøk tidligere var en straffbar handling.

- Vi ber dere ikke om å ta stilling til eutanasi, understreket Oslo-delegat Carolyn Midsem. - Før det er mulig må det foreligge en grundig utredning og drøfting om regelverket. Dette ligger langt fram. Vi er foreløpig helt i starten av debatten, men det vi ønsker er at vi kommer i gang. I dag er eutanasi straffbart. Grunnen til at vi foreslår dette er at vi tror at de aller fleste er for selvbestemmelse, men med en hel rekke forbehold.

Midsem argumenterte for at det faktum at dette er en vanskelig debatt, ikke må føre til at den ikke tas.

- Mener vi at det er individet selv som skal bestemme, eller mener vi at livet er ukrenkelig og at det aldri er riktig å gi hjelp til å dø? Dette må vi avklare, sa hun og trakk en parallell til abortdebatten.

- Jeg tror vi er feige. Vi må ikke la kristenfolket bestemme språkbruken. Kvinnebevegelsen kjempet i sin tid ikke for «fosterdrap». De var på offensiven, satte dagsorden og vant kampen om definisjonsmakten. Vi har ikke lenger tid til å være feige i dette spørsmålet, hevdet hun.

Landsmøtet applauderte Midsems engasjerte innlegg, men det store flertallet syntes å oppfatte forslaget på sam--me måte som Hovedstyret, som mente dette ville være å konkludere før debatten hadde kommet i gang.

- Ja til debatten

- Eutanasi er gresk og betyr god død, og det er ingen imot, kommenterte Leonid Rødsten da han redegjorde for Hoved-styrets innstilling om å avvise forslaget.

- Vi avviser ikke å ta debatten, men vi minner om at utvalget anbefalte en lengre prosess. Oslo har debattert lenge, og det bør alle ta lærdom av, sa han og beklaget at prosessen på langt nær var kommet i gang i organisasjonen som helhet.

Landsmøtet sluttet seg til et forslag fra delegat Olav Monsson fra Buskerud fylkeslag. - Jeg foreslår at hovedstyret legger fram en plan og et program for diskusjon og debatt. Eutanasi er et veldig vanskelig og tungt begrep å forholde seg til. Eutanasi rører ved mye rart i oss som mennesker. Ved-tar vi dette, kan vi fort havne i diskusjoner om forholdene i Sveits, hvor full-stendig friske mennesker kan få hjelp til å dø, og jeg tviler på at det er det vi ønsker. Vi trenger tid til å debattere og la dette synke, sa Monsson.

- Realistisk utfall

Fri tanke snakket med Carolyn Midsem og Einar Morten Lassesen fra Oslo fylkeslag etter debatten. De var fornøyde med at saken nå var satt på dagsorden.

- Jeg synes forbundet har vært tregt. Utgangspunktet for debatten har ligget klart siden 2004. - Det ligger i dag en religiøs, klam hånd over debatten. Vi må tørre å kaste oss inn i den, påpeker Lassesen.

Debatten kommer for fullt om ikke lenge, uansett om HEF er forberedt, mener de.

- Jeg er fornøyd fordi jeg føler at vi har fått ryddet litt i debatt-tematikken. Vi må ikke si at det er så vanskelig. Vi må tørre å starte prosessen. .

Siste nytt i Nyheter

Stor protest mot blasfemi-siktet guvernør i Jakarta

Toleransetest for den muslimske majoriteten i Indonesia.

Over 40.000 har meldt seg ut av kirken i år

Etter lansering av tjeneste som gjør det mulig å melde seg ut, og inn, via nett.

Voss-ordfører: – Uheldig hvis folk ikke tør si hva de mener

– Men også tilhengere av skolegudstjenester er redde for å si meningen sin, forteller han.

Det blir fritak fra juleopplegget på Voss

… og det blir lagt til rette for et tilpasset opplæring.

Voss-foreldre tør ikke protestere åpent mot skolegudstjenester

Ligger lavt av frykt for reaksjoner.

Millionbot til Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme må ut med én million kroner i bot for medlemsjuks. Daglig leder er tiltalt for bedrageri, mens det ikke lenger er mistanke mot biskop Bernt Eidsvig.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!