Rådmann overprøver rektor - gjeninnfører kirkegang i skoletida

Rektors myndighet ble overprøvd av rådmannen, som instruerte henne i å gjeninnføre gudstjenester og kirkevandringer i skolens regi. Foto: Vestgård skole

Rådmann overprøver rektor - gjeninnfører kirkegang i skoletida

#I 2005 bestemte rektor ved Vestgård skole i Østfold at skolen skulle slutte med skolegudstjenester, påske- og pinsevandring. Etter press fra prest og...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.09.2006 kl 22:42

Se bildet større

Hvis elevene ved Vestgård skal gå "sammen" i framtida, bør turen helst legges innom kirken.

Se bildet større

Rådmann Kjell Eivind Solberg i Skiptvet kommune lot flertallet av foreldrene få viljen sin, og gjeninnførte kirkelige arrangementer på Vestgård skole.

Se bildet større

Sogneprest i Skiptvet, Berit Øksnes Gjerløw er ikke et ukjent navn. Hun var statssekretær under Valgjerd Svarstad Haugland (KrF) i den siste Bondevik-regjeringen. Foto: Odin

I 2005 bestemte rektor ved Vestgård skole i Østfold at skolen skulle slutte med skolegudstjenester, påske- og pinsevandring. Etter press fra prest og foreldre ble førstnevnte gjeninnført. Og nå har rådmannen i Skiptvet kommune gitt skolen beskjed om å gjeninnføre også de to siste religiøse tiltakene.

Tekst: Even Gran
Publisert 27.9.2006

- Jeg vet ikke om rådmannen har myndighet til å instruere meg på denne måten, men det er jeg i ferd med å finne ut, sier rektor ved Vestgård skole, Reidun Westgaard. Hun har vært i kontakt med Utdanningsforbundet, uten at de kunne gi noe klart svar på hvor vidt en rektors myndighet strekker seg. Fylkesmannen i Østfold jobber også med å avklare dette. Men noe klart svar finnes altså ikke ennå.

Inntil videre har rektor Westgaard derfor bestemt seg for å gjøre som rådmannen sier.

Westgaard er opptatt av at det skolen foretar seg alltid må kunne legitimeres i læreplanverket.

- Når det gjelder julegudstjeneste, er det mulig å legitimere dette innenfor den generelle delen av planverket som knytter seg til tradisjoner og lignende. Derfor bestemte jeg selv å gjeninnføre dette etter press fra den lokale presten og representanter fra foreldrene. Men når det gjelder påske- og pinsevandringen, som ikke har den samme tradisjonen, blir det vanskelig å se dette som noe annet enn et rent pedagogisk tilbud. Tiltaket må derfor rettferdiggjøres innenfor rammene av KRL-faget. Og her har jeg vurdert det slik at påske- og pinsevandring er kristen forkynnelse i strid med læreplanen i KRL, forteller Westgaard.

- Hvis denne tolkningen er riktig, har rådmannen i Skiptvet overprøvd en rektor når det gjelder det faglige, pedagogiske innholdet i skolen, slår hun fast, og legger til at hun er usikker på om rådmannen har myndighet til å gjøre nettopp dette.

Westgaard vil ikke kommentere ytterligere hva hun mener om dette før hun får en formell avklaring på om rådmannen har myndighet til å overprøve en rektor på en slik måte.

Vil sikre "fornøyde brukere"

- Årsaken til at jeg grep inn overfor skolen er at jeg fikk signaler om at over halvparten av foreldrene på Vestgård skole var negative til at rektor hadde fjernet påske- og pinsevandringene.

Dette sier rådmann i Skiptvet kommune, Kjell Eivind Solberg. Han forteller at kommunen har en plan som heter "Balansert målstyring". Viktige mål i denne planen er at kommunen har fornøyde brukere og at det praktiseres høy grad av brukermedvirkning.

- Det var på grunn av dette jeg ba rektor om å gjeninnføre påske- og pinsevandringene, forteller han. Solberg kunne ikke leve med en situasjon der en så stor andel av foreldrene var misfornøyd med noe skolen, og dermed kommunen, gjorde. Det ville ha vært i strid med planen om "balansert målstyring", sier han.

Rådmannen vil ikke kommentere spørsmål fra Fritanke.no om en rådmann har myndighet til å gripe inn på denne måten.

- Men jeg vil gjerne få med det var rektor Westgaard som sa at hun ville gjeninnføre påske- og pinsevandinger hvis hun fikk instruks fra meg. Og det fikk hun, legger rådmannen til.

Solberg poengterer også at disse vandringene kun skjer én gang mens elevene går på barneskolen.

- Dette er ikke noe som skjer hvert år. I tillegg skal ikke vandringene inneholde noe forkynnelse, poengterer han.

Kirkevandinger med salmesang

Til tross for rådmannens forsikringer om at kirkevandingene "ikke er forkynnende", skrev sogneprest i Skiptvet, Berit Øksnes Gjerløw, følgende om påske- og pinsevandringene i spalten "Prestens side" i det lokale menighetsbladet i august.

"Til slutt på denne vandringen (har elevene) sunget salmer knyttet til høytiden i kirken med vår organist Valerij Rubacha ved orglet."

Kirkevandingen består ellers i at "barn besøker ulike poster på kirkeområdet som forteller om innholdet i høytidene påske og pinse" leser vi i Gjerløws innlegg. Hun argumenterer videre for at det er et brudd med læreplanverkets kristne intensjon å slutte med skolegudstjenester, påske- og pinsevandinger.

- Menigheten mener at vi tilbyr gode opplevelser for barna innenfor gjeldende regelverk. Vi har hele tiden vært fokusert på å utvikle tilbudet sammen med skolene og skolenes ledelse. Men skolen takker altså nei. Det er all grunn til at alle som er engasjert i barn og unges oppvekst er klar over hvilke valg som nå blir gjort av skolen i vårt nærmiljø, skriver sognepresten på "Prestens side" i menighetsbladet.

- Trist med uklart læreplanverk
Human-Etisk Forbund har allerede engasjert seg i saken. Leder av Indre Østfold lokallag, Lars Sæther, synes det er trist at læreplanverket er så uklart at det tilsynelatende kan brukes til å støtte ethvert synspunkt i denne saken.

- Det kan ikke være lett å være lærer med et så uklart planverk, sier han.

- Hva synes du om rådmannens overstyring i saken?

- Den er nok dessverre i tråd med folkemeningen her, men jeg synes det er synd at det på denne måten gis signaler fra rådmannen om at faglige, prinsipielle vurderinger, som skolen har gjort i dette tilfellet, blir satt til side straks de kommer i strid med folkemeningen, sier lokallagsleder Sæther.

Siste nytt i Nyheter

Humanisme ikke anerkjent i amerikansk fengsel, tross forlik

I 2015 inngikk American Humanist Association et forlik med fengselsmyndighetene i USA om at humanisme skal likebehandles med religionene. Likevel fikk Benjamin Espinosa nei.

John Færseth overfalt av konspirasjonsteoretiker

– Det neste jeg husker er at jeg fikk hjelp av andre på stedet og noen vakter. Deretter dro jeg på legevakta, sier John Færseth.

Frp mener undersøkelsen bygger på feil premisser

– Det er vanskelig å vite hvordan man skal uttale seg for ikke å bli satt i en brunbeiset bås, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann for Frp.

 
Klart mest fordommer blant Frp-velgere

Frp-velgere er i en klasse for seg selv når det gjelder muslimfiendlighet. De kommer også på topp når det gjelder negative holdninger til jøder.

Frykter rot og uprofesjonalitet

– Når staten ikke stiller noen krav til kompetanse, åpner det for store forskjeller i kvaliteten, sier konstituert seremonisjef i Human-Etisk Forbund, Tale Pleym.

Ny rapport avslører alvorlige overgrep mot humanister

Folk blir fengslet, undertrykt og dømt til døden for å forlate religion. Og bedre ser det ikke ut til å bli. Sjekk ut Freedom of Thought Report.