Oslo-studentene vil ikke legge ned TF

Studentparlamentsleder Aksel Braanen Sterri fikk ikke flertall for å legge ned Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitas.

Oslo-studentene vil ikke legge ned TF

- Trist at studentene ikke tør å ta en prinsipiell debatt, sier parlamentsleder Aksel Braanen Sterri.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2010 kl 13:45

I går kveld behandlet Studentparlamentet ved Oslo et forslag om å legge ned Teologisk fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo. Forslaget fra parlamentsleder Aksel Braanen Sterri ble nedstemt. Sju stemte for, tjue imot.

Forslagsstilleren er skuffet.

- Det er dumt at ikke studentene ikke tør å ta en prinsipiell debatt om hva som hører til på et universitet, sier Aksel Braanen Sterri til Fritanke.no.

Han forteller at det satt mange ansatte fra Teologisk fakultet på bakbenken, noe han tror kan ha påvirket stemningen. Braanen Sterri forteller også at det i overveiende grad ble brukt tradisjonalistiske argumenter i debatten, mens de prinsipielle spørsmålene han ønsket å reise ikke ble kommentert.

Det er verdt å merke seg at Studentparlamentet ikke bestemmer noe i denne saken. Det er et representativt organ som uttaler seg på vegne av studentene.

Hører ikke hjemme på et universitet

I forslaget sitt argumenterer parlamentslederen for at det er feil av et universitet å utdanne prester som nødvendigvis må ha religiøs tro som en del av sitt fundament.

- Teologi betyr "læren om Gud". Dette er vanskelig, om ikke umulig, å forene med vitenskapelige idealer. Læren om noe vi ikke kan studere eksistensen av kan ikke gjøres til et systematisk studium, som vitenskapen er, skriver han.

Braanen Sterri framholder at TF inntil 1990 bare utdannet prester. Etter dette har studietilbudet blitt utvidet, men hvis man fjerner presteutdanningen fra det hele, så kan det øvrige faginnholdet lett integreres i andre universitetsfag som blant annet religionshistorie, litteraturvitenskap og filosofi, mener han. Da er det ikke noe poeng å beholde TF som fakultet.

Parlamentslederen kritiserer også et ofte framført argument om at en universitetsforankret presteutdanning vil moderere religionen - gjøre den mer liberal. Dette synes han åpner for et prinsipp der universitetet må se det som en oppgave å moderere også ideologier og tankesystemer. Han mener dette er et meningsløst syn på hva et universitet skal drive med.

- Argumentet om at TF fungerer modererende, er i tillegg noe TF selv ville ha reagert sterkt på. Og det med rette. Ønsker vi at også andre fakulteter på universitetet skal forsvare sin eksistens ved å henvise til at de fungerer som et modererende middel, og ikke på grunn av dets faglige kvalitet? spør han.

Braanen Sterri spør videre om dette med TFs "modererende kraft" er sant. For det kan jo like godt være de som i utgangspunktet er liberale og moderate som søker seg til TF, mener han.

Studentene vil heller ha imamutdanning

Det ble stemt over flere forslag på møtet i går kveld. Studentene tok stilling til både om presteutdanningen alene skal legges ned og TF beholdes, eller om begge deler skal legges ned. Begge forslagene falt med klar margin.

I stedet for Braanen Sterris forslag, vedtok Studentparlamentet at TF, i tillegg til presteutdanningen, også bør tilby utdanning av religiøse ledere i andre trossamfunn (den mye omtalte imamutdanningen). Studentparlamentet vil også oppheve regelen om at TF-ansatte må være medlem av statskirken.

- Aggressiv humanetikk

TF-dekanus Trygve Wyller har svært lite til overs for forslaget fra Braanen Sterri.

- Dette er en blanding av gammeldags, naturvitenskapelig positivisme, kombinert med den mest aggressive humanetikken. Det svakeste med forslaget er at det er helt i utakt med tendensen i vår del av verden i dag, nemlig at religion spiller en stadig større rolle i det offentlige rom og derfor må utforskes akademisk, sa Wyller til Vårt Land i går.

Professor i religionshistorie enig med Braanen Sterri

I 2008 snakket Fritanke.no med den samme TF-dekanus Wyller samt professor i religionshistorie Anne Stensvold om samme tema. Sistnevnte ville nok ha stemt for studentparlamentslederens forslag i går kveld.

- Hvis teologi bare er "humanioraforskning på den kristne tradisjon", som Wyller sier, så skjønner jeg ikke hvorfor TF fortsatt skal være et eget fakultet, sa Stensvold.

Hun understreket at TFs eksistensberettigelse er presteutdanningen, og at de øvrige tingene man kan studere ved fakultetet fint kan overføres til andre deler av universitetet.

Siste nytt i Nyheter

Lang utdannelse fører til mindre klimafornekting, unntatt for en gruppe

I USA står noen på sitt uansett, selv om de har gått lenge på skole.

Hvilken kommune har høyest andel HEF-medlemmer? Sjekk din kommune

En av dem scorer vesentlig høyere enn de andre, og det er kanskje ikke den du tror.

Nordiske humanister samlet ut mot dansk blasfemilov
 
Statskirken på Island under 70 prosent

Redusert med tjue prosentpoeng på tjue år.

Røst og Bokn over to år på etterskudd med lovpålagt utbetaling

21.000 enkeltvedtak fattes hvert år i norske kommuner. Human-Etisk Forbund vil ha en slutt på rotet.

Fragell: – Snåsamannen er de liberalkristnes mirakelhelbreder

– Snåsamannen er bare er en mildere versjon av halleluja-kristendommens mirakelhelbredere, mener Levi Fragell. Bjørn Are Davidsen er ikke helt enig.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!