Korset pryder det ene hjørnet av det nye Kimen kulturhus i Stjørdal. Innenfor ligger det en kirke. FOTO: Kimenkulturhus.no + Stjørdal kommune

Åpner i dag i Stjørdal:

Nytt kulturhus med kors både inni og utenpå

Over 700 millioner har det nye kulturhuset i Stjørdal kostet. Her blir det kino, bibliotek og ungdomsklubb. Og kirke.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.08.2015 kl 07:26

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Slik ser den nye kirken ut innvendig. Det store korset er det eneste kristne symbolet i rommet. Hadde det vært mulig å ta bort, kunne rommet ha blitt brukt av alle. FOTO: Kimenkulturhus.no

Se bildet større

Morten Harper i Stjørdal SV går til valg på at kirken skal avvikles og omdannes til et livssynsnøytralt rom. FOTO: Nei til EU

Se bildet større

Det ble billigere å integrere kirken i det nye kulturhuset. I tillegg så mange politikere dette som et mål i seg selv. Bildet viser korset på utsiden av det nye kulturhuset på nært hold. FOTO: Robert Skrede

Stjørdal kirke er en helt ny kirke i Stjørdal sentrum. Men i motsetning til andre kirker, er ikke den nye kirken en frittstående bygning. Kirken er en integrert del av Stjørdals nye og store kulturhus – Kimen kulturhus – som innvies i dag av Kronprins Haakon.

Protestene har vært sterke. Motstanderne har ment at vedtaket er i strid med ønsket om å opprette flere livssynsnøytrale seremonirom - fleksible rom som kan brukes både av kristne, humanister og andre. I tillegg mener motstanderne at det er prinsipielt problematisk å blande et tilbud til alle, som et kulturhus er, med tilbud bare til en del av befolkningen, som en kirke er.

Dette har vært en viktig sak for Human-Etisk Forbund i lang tid. Forbundets lokallag i Stjørdal, samt SVs lokallag i kommunen, er blant de som har protestert kraftigst.

Måtte bygge ny kirke og ville spare penger

Men hvorfor har Stjørdal kommune valgt å blande «kirke og stat» på denne måten, når kirke og stat er i ferd med å skille lag, samtidig som Den norske kirke får stadig færre medlemmer?

Et innspill fra departementet ble avgjørende for at det endte opp på den måten, får vi høre fra bookingansvarlig i det nye Kimen kulturhus, Jomar Ertsgaard.

Han forteller at det var flere i den politiske debatten lokalt som ønsket at det bare skulle være et livssynsnøytralt seremonilokale i kulturhuset, og ikke noen kirke. Samtidig var det stort behov for en ny kirke i Stjørdal sentrum, et krav også departementet understreket overfor kommunen.

Befolkningsveksten i sentrum hadde vært så sterk at den gamle Værnes kirke, som ligger omtrent 2,5 kilometer fra sentrum, hadde blitt for liten.

– Det er rundt 11.000 kirkemedlemmer i Stjørdal sogn. Værnes kirke er også vernet, og har restriksjoner på hvordan den kan brukes. Departementet mente at det måtte bygges en ny kirke i Stjørdal sentrum, og at det måtte være en ordentlig vigslet kirke. Det holdt ikke bare med et livssynsnøytralt seremonirom. Et flertall av politikerne i kommunen ønsket også en slik løsning, spesielt fordi dette også ble mye billigere enn å bygge kirke og kulturhus hver for seg, forteller Ertsgaard.

Han legger imidlertid til at kulturhuset også har et livssynsnøytralt seremonirom, Vektersalen, som er like flott som kirkerommet. Det er bare litt lavere under taket.

Kirken vil drive utadrettet arbeid i kulturhuset

Ingar Samset er prest i den nye kirken i kulturhuset. Han er fornøyd med løsningen, og ser fram til å drive mer utadrettet arbeid enn før.

– Jeg synes vi har fått en spennende løsning. Det har vært et ønske hele tiden fra oss å få et lokale i sentrum, og det har vi fått nå, sier han.

– Vil dere bruke plasseringen i kulturhuset til å drive utadrettet aktivitet overfor de andre brukerne av kulturhuset?

– Ja, det blir mye aktivitet på dagtid. Vi skal ha konserter, konfirmantundervisning, korøvinger, temasamlinger og mye mer, lover presten.

Selv om kirken er integrert i et annet bygg, understreker Samset at dette er en helt vanlig kirke, som skal vigsles på vanlig måte. Det vil skje søndag 30 august. Men presten åpner for annen bruk også.

– Det er vår kirke, men vi kan leie den ut. Jeg vet ikke om vi ville nekte å holde en humanistisk seremoni der inne, men det er kanskje ikke nødvendig så lenge den like fine Vektersalen ligger like ved. Den vil fungere fint som livssynsnøytralt seremonirom, sier Samset.

Utidig sammenblanding

Den tydeligste motstanden mot å integrere kirke i det nye kulturhuset har kommet fra SV og Human-Etisk Forbund. SV går til valg på å avvikle rommet som kirke, og gjøre det om til et livssynsnøytralt seremonirom.

– Vi vil endre kirkerommet i Kimen kulturhus til et livssynsnøytralt seremonirom. Kulturhusets fasade skal ikke bekles med bestemte religiøse symboler, heter det i Stjørdal SVs valgprogram.

Partiet har ikke noe imot at det bygges en ny kirke i Stjørdal sentrum, men den må ikke være i samme bygg som kulturhuset.

– Problemet er sammenblandingen mellom en kirke bare for de som er medlemmer i kirken, og et felles kulturhus for hele folket, sier Morten Harper fra Stjørdal SV til Fritanke.no.

Han er redd for at færre vil komme til å bruke kulturhuset på grunn av denne tette koblingen til Den norske kirke, spesielt når det henger et kors også på utsiden av veggen.

– I Stjørdal bor det folk fra mange ulike trosretninger, inkludert mange som ikke tilhører noen kirke eller trossamfunn. For å få et inkluderende og samlende kulturhus, er det eneste riktige å ha et livssynsnøytralt seremonirom i kulturhuset. Det vil si at korset må tas ned, sa Harper da Stjørdalens blad hadde et oppslag om saken i fjor høst.

Prioriterer ikke åpningen

Human-Etisk Forbunds lokallagsleder i Stjørdal, Robert Skrede, er skuffet over resultatet.

– Jeg har vært med i en brukergruppe som representant for Human-Etisk Forbund. Vi har fått være med i byggeprosessen og har blitt informert hele veien. Men vi så fort at vi ikke hadde så mye vi skulle ha sagt. Vi har selvsagt kjempet for at seremonirommet skal være livssynsnøytralt, men ble raskt overkjørt av de andre, spesielt da departementet kom inn og krevde at Stjørdal bygde en ny kirke, forteller han.

Skrede ser ingen grunn til å fortsette kampen nå.

– Nei, nå er dette avgjort. Kirken er der. Vi kan mislike det, men slik har det blitt, sier han.

Skrede er invitert til åpningsfesten på fredag, men har bestemt seg for ikke å å dra.

– Nei, jeg føler ikke så veldig sterkt for å feire dette, slik det har blitt. Jeg velger ikke å prioritere det, sier han.

Kristin Mile: – Jeg hadde ikke likt å bruke huset

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, synes det er beklagelig at et ønske om å spare penger går på bekostning av fellesskapet.

– Dette huset er mindre inviterende for alle innbyggere, enn det ville ha vært uten kirken. Hele bygningen er merket. Jeg hadde ikke likt å bruke noen av rommene i bygget til en humanistisk seremoni når det er et stort kors som preger hele bygget, sier hun.

Mile synes også det er synd at kirkemøtet nylig har bestemt at en "kirke er en kirke", og motsatt seg sambruksløsninger med andre.

– Det gjør det selvsagt vanskeligere å finne gode løsninger i fellesskap, og legger hindringer i veien for flere livssynsnøytrale seremonirom, understreker hun.

Se bildet større

Slik ser den ene fasaden på Kimen kulturhus ut. FOTO: Stjørdal kommune

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse