FNs menneskerettighetskomite er et fagpanel på 18 personer, som er nedsatt til å vurdere i hvilken grad FNs medlemsnasjoner etterlever FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. De møtes i FN-bygningen i New York. FOTO: UN Photo/Rick Bajornas

Norge får kritikk i FN for å framheve kristne verdier og gi kristendommen særstatus

– Det er bekymringsfullt at Grunnloven understreker kristne verdier og plasserer den evangelisk-lutherske kirken i en privilegert posisjon, konkluderer FNs menneskerettighetskomite.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.04.2018 kl 16:11

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

– Det er alltid nyttig å bli kikket i kortene utenfra, sier fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig. FOTO: Even Gran

Faktaboks

Dette er grunnlovsparagrafene FN reagerer på

De problematiske delene er uthevet.

§ 2:
Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

§ 4:
Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion.

§ 16:
Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

FNs menneskerettighetskomite

…er ikke det samme som FNs menneskerettighetsråd.

FNs menneskerettighetskomite er en fagkomite som består av 18 menneskerettighetseksperter som er utnevnt av FN blant annet for å vurdere i hvilken grad FNs medlemsland etterlever FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Det er disse som nå kritiserer Norge.

FNs menneskerettighetsråd er noe annet. Dette er et råd sammensatt av representanter fra et utvalg land som har i oppgave å utbre og styrke menneskerettighetene. Det er FNs menneskerettighetsråd, og ikke komiteen, som i 2015 fikk sterk kritikk for å inkludere menneskerettighetsverstingene Saudi-Arabia i sin ledergruppe.

I går leverte FNs menneskerettighetskomite sin rapport om i hvilken grad Norge etterlever FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Norge får blant annet kritikk for følgende:

  • Bruk av elektrosjokk i psykiatrien uten samtykke.
  • Diskriminering av mindreårige asylsøkere.
  • Isolasjon av innsatte i politiarrest og varetekt.
  • Diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn på boligmarkedet.
  • Det gjøres for lite for å forhindre vold og overgrep i nære relasjoner.
  • Overvåkning går på bekostning av personvernet.

Se oversikt her eller her.

– Kristen dominans i Grunnloven svekker tanke- og religionsfrihet

Norge får imidlertid kritikk på et annet område også.

FNs menneskerettighetskomite er bekymret over den norske grunnlovens paragrafer 2, 4 og 16, og hvordan disse framhever kristne verdier og gir den evangelisk-lutherske kirken en privilegert posisjon sammenlignet med andre religioner.

– Dette påvirker lik rett til tanke- samvittighets- og religionsfrihet, heter det i uttalelsen fra menneskerettighetskomiteen.

Komiteen er videre bekymret for at tanke- og religionsfrihet ikke nevnes i noen av grunnlovsparagrafene som har med menneskerettigheter å gjøre.

De avslutter med følgende formaning:

– Norge bør sikre lik rett til tanke- samvittighets- og religionsfrihet for alle innbyggere, og bør legge dette inn i paragrafene 2 og 18 i Grunnloven.

– Svekker Norges evne til å kjempe for menneskerettigheter

Fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig, er godt fornøyd med å få medhold fra et sentralt FN-organ i poenger som Human-Etisk Forbund har hevdet i lang tid.

– Det er alltid nyttig å bli kikket i kortene utenfra. Folk som står utenfor den daglige debatten i Norge har lettere for å se de store linjene. Da oppdager man fort at det som for majoriteten i Norge ser ut som et godt politisk kompromiss kanskje ikke er så greit likevel, sier hun.

Sandvig mener det er skjerpende at formuleringen i Grunnlovens paragraf 16 om at «Den norske kirke forblir Norges folkekirke» brukes aktivt politisk.

– I arbeidet med den nye tros- og livssynsloven ser vi hvordan denne formuleringen brukes for å underbygge reell forskjellsbehandling mellom Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene. En ting er hvis den bare var symbolsk og ikke hadde noen reell effekt. Men når formuleringen faktisk brukes politisk, blir den selvsagt også bli behandlet mer kritisk av overnasjonale kontrollorganer som FNs menneskerettighetskomite, sier hun.

Sandvig mener kritikken fra FN svekker Norges evne til å være en pådriver for menneskerettigheter i andre land.

– Når vi selv har svin på skogen, blir det lettere for land som Saudi-Arabia å vise til dette og peke på at vi er dobbeltmoralske. Slikt svekker vårt arbeid for menneskerettighetene, sier hun.

Her kan du lese hele uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite.

Siste nytt i Nyheter

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

 
– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

David Silverman sparket fra American Atheists

Beskyldes for seksuelle overgrep.

Krf mener de har fått gjennomslag for gudstjenestetvang, Venstre nekter

– Det er den eneste rimelige tolkningen av vedtaksforslaget vi har blitt enig om, sier Hans Fredrik Grøvan (Krf). Frp og Venstre avviser tolkningen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse