Troskapsløftet avsies hver morgen på de fleste skoler i USA. Ordlyden er bestemt av kongressen. "Under God" ble lagt til i 1954.

«Sekulære USA»:

Nektet å sverge troskap «under Gud», ble sendt til rektor

Skolen truet med alvorlige konsekvenser hvis eleven ikke var med og sverget troskap til «en nasjon, under Gud».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.03.2015 kl 19:14

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Elevrådsleder Lily SanGiovanni mener det er riktig å minne elevene på at det er valgfritt å delta i det amerikanske troskapsløftet. Det var ikke alle de voksne enig i. Les mer. Se TV-innslag.

Se bildet større

American Humanist Association har satt igang en kampanje for å få skoleelever til å benytte sin lovmessige rett til å nekte å avlegge troskapsløftet.

På de fleste skoler i USA avlegges hver dag et troskapsløfte til flagget og nasjonen. Ordlyden er som følger:

«I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all»

Ordlyden i løftet er vedtatt i den amerikanske Kongressen. "Under God" var ikke en del av det opprinnelige løftet. Gud ble lagt inn i 1954, til tross for USAs sekulære grunnlov som forbyr statsreligion.

Sist fredag nektet en elev ved Belfast Area High School i delstaten Maine å delta. Han ble sittende uten å si et ord, mens de andre elevene avla troskap til flagget og nasjonen under Gud, stående med høyre hånd over hjertet. Eleven har ønsket å være anonym, og vil ikke uttale seg til pressen.

Eleven ble sendt til rektors kontor. Han prøvde å forklare at ingen kan tvinges til å avlegge løftet, men rektor ville ikke høre. Administrasjonen gikk ut med en beskjed om at det var obligatorisk å avlegge troskapsløftet, og at det ville få alvorlige konsekvenser for de som nektet.

Ingen kan tvinges

Nå har det seg imidlertid slik at eleven har rett. Det ble avgjort i en høyesterettsdom allerede i 1948. Belfast Area High School fikk dermed raskt passet sitt påskrevet av skolemyndighetene i distriktet, som slo fast at ingen kan tvinges til å avlegge troskapsløftet.

Skoleinspektør Brian Carpenter, som irettesatte rektor, klarte imidlertid ikke å være helt konsekvent. Han anmodet om at eleven i det minste kunne stå mens de andre avla løftet. Han greide heller ikke å legge skjul på at han er uenig med eleven, ifølge Portland Press Herald.

Ifølge samme avis slo Carpenter også fast at det «finnes viktigere saker i verden». Han beskrev videre den aktuelle eleven som en «copycat» etter en tidligere sak rundt troskapsløftet som oppstod et annet sted i Maine litt tidligere, i slutten av februar.

Fikk ikke informere om valgfrihet

Da ble det nemlig bråk på South Portland High School. Der fikk elevrådsleder Lily SanGiovanni beskjed fra rektor om å slutte å minne de andre elevene på at de ikke trenger å delta i troskapsløftet. Det var hennes jobb, som elevrådsleder, å lede avsigelsen av løftet hver dag.

– Du kan delta hvis du har lyst, brukte SanGiovanni å si.

Dette hadde over tid irritert mange i lokalsamfunnet og flere lærere. Rektor var under press for å få elevrådslederen til å slutte å si «hvis du har lyst», og bestemte seg for å be henne slutte med det og ta saken opp i skolestyret. Se TV-innslag her.

– Referansen "under God" gjør oss ukomfortable fordi dette er en offentlig skole. Jeg vil bare opplyse de andre elevene om deres lovmessige rettigheter, sier SanGiovanni i en kommentar til Portland Press Herald.

Hun skjønner ikke hvorfor skolestyret skal være nødt til å behandle hvorvidt man bør kunne informere elever om deres lovmessige rettigheter. Hun mener det bør være en selvfølge.

Løftet ikke i strid med grunnloven, ifølge domstolene

Disse kontroversene er bare de to siste blaffene i en lang rekke av protester mot det amerikanske troskapsløftet. Løftet har blitt forsøkt stoppet rettslig, men til tross for noen lovende seire på lavere nivåer i det amerikanske rettssystemet, har sakene blitt avvist på høyere nivå, som for eksempel i mai 2014.

Det har blitt skapt en presedens i amerikanske rettssaler om at troskapsløftet handler om amerikansk kultur og tradisjon, og ikke om religion.

Sekularister har forsøkt å hevde både at troskapsløftet er i strid med grunnlovens skille mellom stat og religion, samt at ikke-religiøse blir diskriminert av praksisen. Ingen av søksmålene har nådd fram.

Domstolene argumenterer med at så lenge det er frivillig å delta, er det ikke noe lovstridig med det.

Boycott the pledge

Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon i USA, American Humanist Association, startet i fjor høst kampanjen Boycott the pledge. Her oppfordres elever over hele landet til å benytte seg av sin lovfestede rett til ikke å delta.

«Sit down the pledge» lyder slagordet.

American Humanist Association har også sendt brev til Belfast Area High School og gjort skolen oppmerksom på hva loven sier om saken.

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse