Neida, kirkeministeren var ikke avskaffet

Norges nye kirkeminister heter Thorhild Widvey. FOTO: JPH, www.hoyre.no

Neida, kirkeministeren var ikke avskaffet

– Et tydelig tegn på det Human-Etisk Forbund har sagt hele tiden, nemlig at vi fortsatt har en statskirke, sier generalsekretær Kristin Mile.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2013 kl 09:15

Se bildet større

Regjeringens nettsider er allerede oppdatert. Torhild Widvey (H) blir Norges neste kirkeminister. Rigmor Aasrud (Ap) fikk altså ikke æren av å bli den siste.

Se bildet større

Slik ble det ikke, selv om Jens Stoltenberg ga klar beskjed.

Se bildet større

– Vi har fortsatt en statskirkeordning, hvis noen skulle være i tvil om det, konstaterer generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

Se bildet større

I mai var KrF og Høyre uenige om hvilken tittel statråden for kirkesaker bør ha. KrF ønsket tittelen "kirkeminister" mens Høyre ville ha "livssyns- og mangfoldsminister".

I dag fikk vi vite at KrF trakk det lengste strået, etter å ha fått gjennomslag i regjeringen for to andre saker på livssynsområdet også, KRLE-saken og reservasjonsretten for leger.

Faktaboks

I 2009 ble Rigmor Aasrud (Ap) annonsert av statsminister Jens Stoltenberg som «Norges siste kirkeminister».

Der tok imidlertid Stoltenberg munnen for full. For i dag ble Thorhild Widvey (H) utnevnt til ny kultur og kirkeminister av påtroppende statsminister Erna Solberg.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, synes det hele er ganske oppsiktsvekkende etter alle forsikringene om at "nå er statskirken avskaffet".

– Dette er jo et svært tydelig tegn på at Norge fortsatt har en statskirke, noe vi i Human-Etisk Forbund har sagt hele tiden. Statskirkeforliket fra 2008 er bare overflateendringer i en fortsatt eksisterende statskirkeordning. Jeg håper utnevnelsen av en ny "kirkeminister" fører til at flere innser dette, sier Mile.

Hun oppfatter utnevnelsen som et signal fra den nye regjeringen om at løsrivelsen mellom stat og kirke ikke vil videreføres, slik HEF og andre ønsker seg.

– Dette tolker jeg som et sterkt signal om at regjeringen ønsker status quo, og at vi ikke kan forvente noen ytterligere endringer i statskirkeordningen i retning av et endelig skille, sier hun.

Positivt med samordning

Utnevnelsen av Thorhild Widvey som kultur og kirkeminister betyr at regjeringen flytter den avdelingen som har med Den norske kirke å gjøre (kirkeavdelingen) tilbake under kulturdepartementet. Dermed er kirkeavdelingen og frivillighetsavdelingen (som de andre tros- og livssynsorganisasjonene hører under) tilbake under samme statsråd.

Dette synes Mile er positivt.

– Det skal bli spennende å se hvordan de to avdelingene kommer til å samarbeide framover. Human-Etisk Forbund ønsker mest mulig samkjøring mellom disse to avdelingene, så alle skritt i denne retningen ser vi positivt på, sier hun.

Kirkeavdelingen måtte tidligere flyttes ut av kulturdepartementet og over i administrasjonsdepartementet fordi daværende kulturminister Anniken Huitfeldt ikke var medlem av Den norske kirke. Det var heller ikke den neste kulturministeren Hadia Tajik.

Etter de nylige endringene i statskirkeordningen er det ikke lenger noe krav at statsråden som er sjef for kirkeavdelingen, er medlem i statskirken. Den blå-blå regjeringen har imidlertid sørget for å få på plass en minister med tung indrekirkelig erfaring. Thorhild Widvey har siden 2009 vært styreleder i Sjømannskirken.

Bare endringer på overflaten

Kristin Mile forklarer at endringene i statskirkeordningen som alle partier på Stortinget ble enig om i 2008, for det meste er formaliteter. Den eneste reelle endringen i praksis er at regjeringen ikke lenger skal utnevne biskoper, og at det såkalte "kirkelige statsråd" opphører. Dermed opphører også kravet om at minst 50 prosent av regjeringen må være statskirkemedlemmer.

Grunnen til at det fortsatt er behov for en "kirkeavdeling" i departementene, er at staten fortsatt har arbeidsgiveransvaret for alle landets prester, proster og biskoper, samt at kirken ikke er et eget rettssubjekt. Det vil si at staten fortsatt skal representere kirken overfor rettssystemet. Kirken kan heller ikke eie noe. Kirkelig eiendom er statlig eiendom. Kirken reguleres som før etter en egen lov - kirkeloven. Summen av dette, med mer, må kunne kalles en fortsatt statskirkeordning, mener Human-Etisk Forbund.

KrF fikk viljen sin igjen

At Widvey utnevnes som «kirkeminister» tyder på at KrF har fått viljen sin på nok et livssynspolitisk område. I mai ble det kjent at KrF ønsker at Norge fortsatt skal ha en «kirkeminister», mens Høyre, ved stortingsrepresentant Svein Harberg, ønsker tittelen «livssyns- og mangfoldsminister».

Dagrun Eriksen (KrF) begrunner behovet for en "kirkeminister" på følgende måte overfor avisa Dagen.

– Det er ikke tvil om at vi trenger en statsråd som fortsatt har ansvar for kirken, fordi kirken fortsatt kommer til å ha en litt spesiell stilling i det politiske landskapet, sier hun.

Eriksen mener forslaget til Høyre om en «livssyns- og mangfoldsminister» bryter båndene mellom stat og kirke, og minner om at «folkekirken er grunnlovsfestet». Eriksen understeker også at kirken har i oppgave å være «tilstede for hele folket».

– Det er derfor ingen tvil om det fortsatt er behov for en statsråd som har et spesielt, konstitusjonelt ansvar for kirken, slår Eriksen fast overfor Dagen.

Nøler med å gi KrF "æren"

HEF-generalsekretær Kristin Mile nøler med å gi KrF æren for at det gikk som de har ønsket seg.

– Det står ingenting i regjeringserklæringen om at statsråden med ansvar for kirkesaker skal ha tittelen "kirkeminister". Det kan selvsagt tenkes at KrF har fått dette gjennom på bakrommet, men vi vet jo ikke hvilken rolle Frp har spilt i dette, eller om Høyres forhandlere kanskje ikke er enig med Svein Harberg. Derfor vil jeg være litt forsiktig med å tilskrive dette utelukkende til KrF, sier hun.

Mile understreker at det aldri har vært noen tvil om at det skal være folk i regjeringsapparatet som jobber med kirkesaker - en kirkeavdeling. Det oppsiktsvekkende er at regjeringen har valgt tittelen "kirkeminister".

– Det er mye som skjer i et departement som ikke nødvendigvis er reflektert i tittelen til statsråden. Slik burde det ha vært med kirkesaker også, sier hun.

------------------------

OPPDATERT 8.11.2013:

Widvey blir ikke kirkeminister likevel

Siste nytt i Nyheter

Facebook har blokkert 62 «blasfemiske» sider, hevder Pakistan

Ingen kommentar fra Facebook så langt.

Stor internasjonal markering for vitenskap på lørdag – March for Science

På sju steder i Norge og 517 steder over hele verden vil folk stå opp for vitenskap på lørdag 22. april.

Sverige: Mangel på gudstro viktigste årsak til å melde seg ut av kirken

Utmeldinger skyldes ikke politiske markeringer eller misnøye med kirkens prioriteringer. Tall fra Sverige viser at personlig livssyn er hovedårsaken.

 
 – Vi har ikke kvittet oss tilstrekkelig med religion

Frihetsfilosof Kaja Melsom mener at det ikke er fordi vi er blitt så sekulariserte at friheten er blitt tyngende, men fordi vi ikke har klart å fri oss fra religionens tvangstrøye.

Indonesia: Jakartas kristne guvernør erkjenner valgnederlag

Den kristne guvernøren i Jakarta, hovedstaden i overveiende muslimske Indonesia, sier han vil gå av etter å ha tapt guvernørvalget etter svertekampanje.

Kalte seg humanist – skutt og tråkket ihjel av pakistanske medstudenter

I går gikk politiet ut og meldte at de ikke har funnet bevis for at den drepte drev med «blasfemi». Og nå har stemningen snudd.

Annonse
Annonse
Annonse