Patricia Callahan, journalist i Chicago Tribune, avslørte hvordan næringsinteresser bevisst skapte tvil om hvorvidt flammehemmere er helseskadelig. FOTO: Even Gran

Dokumenterer bevisst fabrikering av tvil:

«Merchants of Doubt» blir film

«Merchants of Doubt» er en internasjonal bestselger som handler om hvordan næringsinteresser undergraver vitenskap. Nå kommer dokumentaren.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.10.2014 kl 07:31

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Intervju med Robert Kenner, produsenten bak den nye dokumentaren "Merchants of Doubt",

Se bildet større

Dette er ikke en folkeaksjon i det hele tatt. Det er en side satt opp av næringsinteresser, slik at det skal de ut som de har folkelig støtte i sin kamp for å beholde helseskadelige flammehemmere i møbler. Etter at Chicago Tribune avslørte bedraget, klappet det hele sammen.

Se bildet større

Sony har sikret seg verdensrettigheter til «Merchants of Doubt». Dermed kan vi håpe å få se den i Norge også.

Se bildet større

Boka Merchants of Doubt, som kom i 2010, har hatt mye å si for å avsløre hva som kan skje når forskningsresultater truer kapitalinteresser. Nå kommer en dokumentar som formidler de samme historiene.

Man er sjelden 100% sikker i vitenskapen. Det vil alltid være en liten flik av tvil. I morgen begynner kanskje reinsdyr å fly? Neste uke begynner kanskje homøopati å virke mot kreft? Man kan aldri være helt sikker.

Denne teoretiske usikkerheten er lett å unytte for folk som ikke liker entydige forskningsresultater. Kroneksempelet er hvordan tobakksindustrien på 50-tallet forvrengte stadig sikrere kunnskap om at tobakk er helseskadelig. Tobakksindustrien gjorde hva de kunne for å så tvil om resultatene, og for å holde «kontroversen levende». Selv om det i realiteten ikke var noen kontrovers.

Det er slike misinformasjonskampanjer boka «Merchants of doubt» handler om. Forfatterne Naomi Oreskes og Erik M. Conway tar spesielt for seg hvordan klimafornektere sår tvil om kunnskapen vi i dag har om at klimaendringene er menneskeskapte.

En av grunnene til at slik kverulering ofte lykkes, er at vitenskapelige forskere, når de for eksempel stiller i tv-debatter, gjerne er forsiktige og fulle av reservasjoner rundt funnene sine, mens «tvilsskaperne» er sjarmerende og har øvd inn slagferdige onelinere osv. Vitenskapsfolkene risikerer derfor ofte å tape i debatter, selv om det altså er de som har rett.

Merchants of doubt ble svært godt tatt imot da den kom ut i 2010. Den har hatt stor betydning i forståelsen av disse prosessene. Les mer om boka her.

Innrømmer at de driver med bedrag

Nå kommer det en dokumentarfilm inspirert av boka. Filmen har samme tema, tar litt fra boka og kommer med en del nye eksempler. Filmen er produsert av Robert Kenner.

I dette intervjuet forteller Kenner hvordan mange av "fornekterne" i filmen er helt åpne om hvordan de arbeider - at målet ikke er å finne ut hva som er sant, men snarere å motarbeide forskningsbasert kunnskap.

– Jeg ble nesten overrasket over hvor ærlige de var. Jeg stilte spørsmål jeg trodde ville være vanskelige, men de innrømmet bare rett fram hva de driver med, sier han.

Chicago Tribune avslørte manipulasjon

På konferansen ONA 14 i Chicago i slutten av september, der Fritanke.no var tilstede, fortalte journalist Patricia Callahan fra Chicago Tribune, som deltar i filmen, om sin rolle.

I 2012 jobbet hun med en artikkelserie om flammehemmere i møbler. Forskningen har over lang tid har blitt stadig tydeligere på at kjemikaliene som brukes er helseskadelige. De øker sjansen for kreft, utviklingshemming, nevrologiske sykdommer og nedsatt fertilitet. I tillegg virker de ikke spesielt godt mot brann heller, skal vi tro Callahan.

På konferansen fortalte hun hvordan dette har blitt kraftig imøtegått av de som produserer kjemikaliene, samt av tobakksindustrien (følg med, forklaring følger).

Disse næringsinteressene hadde over tid kjørt en kampanje for å så tvil om forskningen som viser at flammehemmere er helseskadelig, men i 2012 ble dette avslørt av Chicago Tribune journalist Patricia Callahan. Hun avslørte blant annet at en innleid flammeekspert, Dr. David Heimbach, løy i en høring om flammehemmere i 2011, noe han senere mistet legelisensen for).

Callahan avslørte også at det som tilsynelatende så ut som en folkeaksjon for flammehemmere, «Citizens for fire safety» ikke var noen folkeaksjon i det hele tatt, men satt opp og betalt for av industrien (les mer).

– Vi avdekket en massiv og bevisst misinformasjonskampanje mot tydelige forskningsresultater, betalt av den samme industrien som taper på forskningsresultatene, fortalte Callahan på ONA14.

Vil ikke ta ansvar for branner

Hva er så tobakksindustriens interesser i dette? Jo, de vil gjerne at møbelprodusenter skal fortsette å bruke flammehemmere, slik at de slipper å gjøre noe med sigarettene sine. Glødende sigaretter er nemlig en svært viktig brannårsak. Det er mulig å gjøre sigarettene mer brannsikre, men det ønsker ikke industrien. Da er det lettere for tobakksprodusentene å kreve at møbler må være satt inn med flammehemmere.

– Jeg håper filmen blir sett av så mange som mulig. Jeg er stolt over å være med i den. Filmen tar opp et svært alvorlig problem - bevisst forvrengning og kverulering rundt forskningsresultater for å holde "liv i kontroversen" og dermed tjene egne interesser, sa Patricia Callahan til Fritanke.no etter foredraget.

Se en samleside om Chicago Tribunes avsløringer rundt dette

Til Norge?

Historien om hvordan kjemikalie- og tobakksprodusenter kjempet for å så tvil og forvirring rundt helseskadene forårsaket av flammehemmere, er bare en liten del av den nye dokumentarfilmen Merchants of Doubt. Den har et mye bredere nedslagsfelt, og tar også opp bevegelser som har som mål å spre forvirring rundt klimaendringer, legemidler og giftstoffer. Blant annet.

Representantene fra produksjonsselskapet Participant Media, som hadde møtt opp på ONA 14-konferansen, kunne ikke svare på om eller når filmen ville komme til Norge. Sony Classics har imidlertid sikret seg verdensrettighetene til filmen, og det betyr kanskje at den vil komme til Norge også, etter hvert.

Se en kort trailer for filmen (inneholder uttalelser fra Naomi Oreskes, en av forfatterne bak boka Merchants of doubt).

Siste nytt i Nyheter

Anna Bergström er ny leder i svenske Humanisterna

I helgen ble Anna Bergström valgt til ny leder i Human-Etisk Forbunds svenske søsterorganisasjon, Humanisterna.

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

 
KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse