Mener innstramming er i strid med Grunnloven

Hallstein Aadland mener det er i strid med Grunnloven hvis skoler må søke for å få arrangere skolegudstjenester.

Skolegudstjenester:

Mener innstramming er i strid med Grunnloven

Bergen SV vil at skoler må søke for å få arrangere skolegudstjeneste. – Forslaget er i strid med Grunnloven, og det regner jeg med SV er klar over, repliserte Frp.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.04.2014 kl 16:15

Se bildet større

Tina Åsgård (SV) mener Bergen kommune bør stramme inn for å få bedre kontroll på skolegudstjenester i Bergen kommune. Men hun ble stemt ned.

Se bildet større

Fritanke.no har det siste året fortalt to historier om overtramp i Bergensskolen, Garnes og Apeltun. I fjor sommmer deltok vi på et debattmøte om saken i Bergen rådhus.

Faktaboks

Utdanningsdirektoratets forutsetninger for gudstjenester i skolen:

  • At det skjer som en realisering av læreplanens generelle del, ikke som del av RLE-faget.
  • At det skjer i samarbeid og forståelse med hjemmene
  • At det er enkelt for hjemmene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt for
  • At det er gitt informasjon så god tid i forveien at hjemmene som ønsker det, innen rimelig frist kan melde om fritak
  • At skolen har sørget for ikke-diskriminerende fritaksordninger eller alternativer som er gode for dem som melder fritak
  • At hjemmet ikke må gi ut informasjon om detaljer om sin egen tro

I går kveld behandlet Bergen bystyre et forslag fra SV om at Bergen kommune som hovedregel ikke skal tillate skolegudstjenester, men at byens skoler kan få dispensasjon dersom de sikrer at dagens retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet følges (se til høyre).

Forslaget er en opplagt innstramming av dagens praksis. I dag kan skoler selv avgjøre om de vil ha skolegudsjeneste eller ikke, innenfor rammene Utdanningsdirektoratet har satt.

Saken kom opp i Bergen bystyre blant annet etter at Human-Etisk Forbund i Hordaland har avdekket en rekke overtramp i Bergensskolen der foreldrene har fått for dårlig informasjon, der barn har blitt presset til å være med på forberedelser til gudstjeneste og der det alternative opplegget har vært for dårlig. Blant annet.

Fritanke.no har skrevet om to av sakene, den ene ved Garnes skole og den andre ved Apeltun skole.

«Human-Etisk Forbund later som de ikke er en religion»

Det var Frp som vakte mest oppsikt under debatten. Frp-representant Hallstein Aadland gikk opp og hevdet av SVs forslag var imot Grunnloven, noe han la til grunn at forslagsstiller Tina Åsgård fra SV var klar over.

Aadland mente også fram Norges dualistiske rettssystem innebærer at nasjonal lov skal gå foran internasjonal folkerett ved uoverenstemmelser.

Frp-representanten ga deretter Human-Etisk Forbund det glatte lag.

–Human-Etisk Forbund, som jeg forstår står bak dette, later som de ikke er en religion. Men de har jo ritualer de som alle andre. De må akseptere at den offisielle norske religionen er annerledes enn deres religion, konstaterte Aadland.

Han fikk raskt svar fra Aps Marte Mjøs Persen, som tidligere har jobbet som organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund i Hordaland.

– Vi human-etikere har et ikke-religiøst livssyn. Det er forskjell på religiøse livssyn og ikke-religiøse livssyn, slo hun fast.

Krf: – Hvor er toleransen for majoriteten?

Partiene gikk en etter en opp på talerstolen og fortalte hva de skulle stemme. Debatten gikk etter kjente linjer der partiene som var uenige i SVs forslag framhevet dagens ordning, og mente den i store trekk fungerte godt.

Krf etterlyste toleransen og forståelsen fra skolegudstjenestemotstanderne.

– Skolegudsjenesten er frivillig. Fritaksreglene fungerer greit, og slik skal det være. Ingen skal føle seg utestengt. Men hvor den tilsvarende forståelsen og toleransen den andre veien? Vi har en historie og kulturarv å ta vare på. Dette prøver SV prøver å tie i hjel, sa Marita Moltu fra Krf.

Frykter store mørketall

Partiene som støttet SV mente en rekke alarmerende enkelttilfeller tyder på at retningslinjene ikke blir fulgt i praksis, og at ordningen dermed fungerer diskriminerende.

– Det er all mulig grunn til å tro at klagesakene vi har sett er et uttrykk for et mer omfattende problem. Det er vanskelig å gjengi detaljer i disse sakene fordi det er belastende å gå ut med slikt. Enkelttilfellene er høyst sannsynlig et symptom på store mørketall. Det er derfor vi mener det er behov for en innstramming, sa forslagsstiller Tina Åsgård i sin innledning.

Thorstein Dahle fra Rødt fulgte opp og advarte mot en situasjon der man havner i en rolle som opposisjonell bare fordi man mener at menneskerettighetene bør følges.

Venstre fremmet et forslag om at Bergensskolene bør engasjere seg mer interreligiøs dialog, mens Miljøpartiet De Grønne foreslo at alle må melde seg aktivt på skolegudstjenester. Ingen av forslagene fikk flertall.

Forslagsstiller Åsgård avsluttet med å oppfordre alle til å se prinsipielt på saken og heve seg over sitt eget livssynsmessige ståsted.

– Dette handler om hvordan vi best kan etterleve menneskrettighetene. Det er en felles utfordring, poengterte hun.

Stemt ned

Forslaget til SV ble stemt ned av Høyre, 12 fra Ap (av 19), Krf, Frp, Sp og den lokale Byluftlisten. Det ble til sammen 49 stemmer mot.

18 representanter støttet SVs forslag. Det var sju fra Ap (som hadde fristilt sine 19 representanter) samt gruppene til Venstre, Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne.

Dermed er det status quo for skolegudstjenester i Bergen kommune.

Tina Åsgård håpet i avslutningsinnlegget at saken har skapt såpass mye oppmerksomhet rundt problemet at skolene nå kanskje blir flinkere til å etterleve retningslinjene.

Se hele debatten på Bergen kommunes web-tv

Siste nytt i Nyheter

Facebook har blokkert 62 «blasfemiske» sider, hevder Pakistan

Ingen kommentar fra Facebook så langt.

Stor internasjonal markering for vitenskap på lørdag – March for Science

På sju steder i Norge og 517 steder over hele verden vil folk stå opp for vitenskap på lørdag 22. april.

Sverige: Mangel på gudstro viktigste årsak til å melde seg ut av kirken

Utmeldinger skyldes ikke politiske markeringer eller misnøye med kirkens prioriteringer. Tall fra Sverige viser at personlig livssyn er hovedårsaken.

 
 – Vi har ikke kvittet oss tilstrekkelig med religion

Frihetsfilosof Kaja Melsom mener at det ikke er fordi vi er blitt så sekulariserte at friheten er blitt tyngende, men fordi vi ikke har klart å fri oss fra religionens tvangstrøye.

Indonesia: Jakartas kristne guvernør erkjenner valgnederlag

Den kristne guvernøren i Jakarta, hovedstaden i overveiende muslimske Indonesia, sier han vil gå av etter å ha tapt guvernørvalget etter svertekampanje.

Kalte seg humanist – skutt og tråkket ihjel av pakistanske medstudenter

I går gikk politiet ut og meldte at de ikke har funnet bevis for at den drepte drev med «blasfemi». Og nå har stemningen snudd.

Annonse
Annonse
Annonse