Bevegelser i HEFs medlemsmasse i samme periode som forbundet har kjørt aksjonen Ingen liker å bli lurt (fra 1.3.2011 til i dag). Rundt 30-40 av de utmeldte oppgir protest mot aksjonen som grunn.

Human-Etisk Forbund runder snart 80.000:

Medlemsvekst etter Ingen liker å bli lurt

Flere av de som har engasjert seg aktivt i Ingen liker å bli lurt-kampanjen synes det er greit å ikke være HEF-medlem. Medlemmer har meldt seg ut i protest. Likevel vokser forbundet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.12.2011 kl 11:39

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

I hele perioden har det vært høy aktivitet på Facebook-sida til Ingen liker å bli lurt.

Se bildet større

I mars opptrådte James Randi for fulle hus i Oslo, Trondheim og Bergen i regi av Ingen liker å bli lurt. FOTO: Håkon Sparre

Faktaboks

Uttalelse vedtatt på HEFs landsmøte 29.5.2011:

INGEN LIKER Å BLI LURT

Human-Etisk Forbund er bekymret over veksten i alternativbransjen. Gjennom aksjonen ”Ingen liker å bli lurt” har vi satt søkelyset på alternative behandlingsformer. Disse er preget av mangel på dokumentert effekt og det er mange aktører uten relevante kvalifikasjoner.

Vi mener at mange representanter fra alternativbransjen, uten vitenskapelig dokumentasjon for påstandene de kommer med, utnytter sårbare mennesker økonomisk og følelsesmessig. Grunnløse løfter om helbredelse, basert på kostbar alternativ behandling, tilbys mennesker med livstruende og langt framskredne sykdommer, som for eksempel kreft. Human-Etisk Forbund mener dette er kritikkverdig. En annen negativ konsekvens av ”alternativ” tankegang, er at den kollektive beskyttelsen mot sykdommer som for eksempel meslinger og polio svekkes, på grunn av alternativbevegelsens irrasjonelle frykt for vaksiner.

Mange alternative behandlere bryter, bevisst eller ubevisst, med grunnleggende rasjonelle prinsipper for hvordan man skaffer seg troverdig kunnskap. Ulike aktører på dette markedet har ofte forutinntatte oppfatninger om virkeligheten og velger å tro på det som støtter opp under deres oppfatninger. Den alternative bevegelsen preges også av en grunnleggende mangel på vilje eller evne til å vurdere egne metoder og praksis i et kritisk lys.

Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet. Det betyr at vi skal forholde oss til vitenskapelig dokumenterte metoder som grunnlag for vår viten og praksis. Humanismens viktigste fundament er viljen til å endre oppfatning når ny kunnskap krever det. Det som er betegnende for deler av den stadig voksende alternativbransjen er at den bryter med mange av disse prinsippene. Ingen liker å bli lurt!

Vedtatt av Human-Etisk Forbunds landsmøte 29.5.11. 58 stemte for, 4 stemte mot, 2 blanke.

Da Human-Etisk Forbund lanserte aksjonen Ingen liker å bli lurt i mars, var det mange kritiske røster som spådde at forbundet kom til å oppleve et medlemsras på grunn av en aksjon de oppfattet som fordomsfull, intolerant og nedlatende.

Forbundet har utvilsomt mistet medlemmer på grunn av kampanjen. Men hvordan har det gått med innmeldingene i perioden? Er de flere enn utmeldingene? Vokser forbundet fortsatt?

– Da aksjonen begynte i midten av mars, hadde HEF 77.926 medlemmer, mens vi i dag har 79.256. Så medlemsmassen har økt, og jeg har inntrykk av at kampanjen totalt har blitt oppfattet positivt. Vi har fått 30-40 utmeldinger som er direkte begrunnet med kampanjen, og det er en ærlig sak, sier Per Hansen, medlemsansvarlig i Human-Etisk Forbund.

Han understreker at HEF har fått en tydeligere vitenskapelig profil når det kommer til alternativ behandling, og at mange også har meldt seg inn som en følge av Ingen liker å bli lurt.

Netto medlemsvekst på 1330

I perioden mars - november 2011 meldte totalt 2906 mennesker seg inn i forbundet, mens 1245 meldte seg aktivt ut. 331 medlemmer har dødd i samme periode. Det gir en netto medlemsvekst på 1330. De fleste av utmeldingene er begrunnet i dårlig økonomi, flytting til utlandet eller at man har skiftet livssyn. Direkte protest mot Ingen liker å bli lurt-kampanjen kommer deretter med 30-40 begrunnede utmeldelser.

– Det er nok ganske sikkert flere utmeldinger enn dette som skyldes kampanjen, men nøyaktig hvor mange er vanskelig å si, sier Hansen.

Kan ha mistet 129 medlemmer

Ser vi på ut- og innmeldingstall for samme periode i fjor (mars - november) kan det se ut som om aksjonen har ført til et høyere engasjement på begge sider. Både innmeldinger og utmeldinger har økt. I perioden mars - november 2010 meldte 638 seg aktivt ut av forbundet, mens 2428 meldte seg inn. I år, 2011, har altså 607 flere meldt seg ut, mens 478 flere har meldt seg inn, sammenlignet med 2010.

Hvis vi skal anta at denne endringen skyldes Ingen liker å bli lurt, er det mulig å konkludere med at forbundet har mistet 129 medlemmer på grunn av aksjonen.

---------------

Hva diskuteres på Facebook?

Vi kontaktet et knippe av dem som har engasjert seg mest på aksjonens Facebook-side, og spurt hvordan de ser på medlemskap i forbundet.

Kristoffer Robin Haug:

Jeg var medlem allerede før kampanjen, men har blitt mer aktiv som medlem. Jeg føler også at HEF med kampanjen viser at det humanistiske livssyn har en aktiv rolle å spille også i et såpass sekulært samfunn som i Norge.

Det er viktig å føle at man kan bidra til noe positivt, og det er derfor viktig å følge opp den positive trenden kampanjen har ført med seg, slik at også yngre medlemmer engasjerer seg i forbundets arbeid.

HEF har allerede gått i dialog med mange av de som har engasjert seg i kampanjen for å finne måter å ta arbeidet videre på. Det tror jeg er helt riktig måte å gjøre det på. Involvering = eierskap = tilhørighet til forbundet.

Daniel Øyan:

Er medlem, og meldte meg inn en gang i vår etter å ha vært aktiv på Ingen liker å bli lurt en stund.

Kampanjen har vært en viktig grunn til at jeg meldte meg inn i HEF av mange årsaker. Et livssyn basert på fornuft og menneskeverd passer meg godt. Som barnelege setter jeg stor pris på Ingen liker å bli lurt da ufornuften de alternative sprer i beste fall er uvirksom og i verste fall er skadelig slik som antivaksinasjon.

Aktiv deltagelse fra HEF er ikke så viktig nå når aksjonen har funnet et momentum. En runde i ny og ne for å rydde opp der diskusjoner har sporet av og vandret retning ad Hominem etc kan nok dog være en god ide. Moderatorfunksjonen har også en bedre måte å spre viktige saker på ved at moderator poster disse.

Ronny Kjelsberg:

Nei, jeg er ikke medlem. Nå har jeg ikke satt meg grundig inn i livssynet til HEF, men opplever vel at selv om jeg er ateist, så står HEF for noe mer enn bare det, og jeg er rett og slett ikke sikker på om jeg er enig nok i grunnlaget til at det rettferdiggjør et medlemskap.

Selv om jeg synes en del av arbeidet til HEF er fint, og selv om kampanjen ingen liker å bli lurt, for første gang har fått meg til seriøst å vurdere et medlemskap, har jeg personlig ikke noe behov for noen egen organisering basert på livssyn. Jeg er organisert i politisk parti, i fagbevegelse og andre organisasjoner, som vel dekker de behov for organisering basert på ståsted jeg i utgangspunktet har.

Jeg setter likevel pris på det arbeidet HEF gjør med å lage ikke-religiøse overgangsritualer av ulik sort for de som har behov for det. Dersom jeg en gang får barn og begynner å kjenne på slike behov selv, kan det nok være jeg vurderer medlemskap igjen.

Torgrim Eggen:

Selv er jeg ikke medlem, men støtter aksjonen og mener den bør fortsette. Den trengs tydeligvis, og mener at HEF/Ingen liker å bli lurt bør utarbeide en plan for hvordan man regelmessig setter søkelys på de mer ekstreme utslagene av alternativsvindel og/eller skadelig konspirasjonstenkning. Breivik-saken viser at konspirasjonsteorier er meget farlige.

Jeg tror det har med ønsket om å være en uavhengig stemme å gjøre. Jeg har aldri vært medlem av noe politisk parti heller. Jeg ER medlem av statskirken, kinda by default, og datteren min er døpt i kirken. Det var ikke min idé, men jeg motsatte meg det ikke heller.

Liv Langberg:

Jepp, jeg er medlem! Jeg var med i HEF allerede før kampanjen, men Ingen liker å bli lurt gjør det mer meningsfylt å være medlem. Har tidligere vært medlem mest på grunn av kirkeskatten, for å være ærlig.

Det gjør ikke noe om organisasjonen blir enda mer synlig i forhold til juks og fanteri med overtroiske undertoner, evidensbasert medisin og så videre. Har satt stor pris på denne kampanjen!

Olav Ragnar Rennie Løkke:

Jeg er ikke medlem av HEF, og har ikke satt meg nok inn i hva HEF som organisasjon står for. Men som helsearbeider er jeg veldig opptatt av å være med på å rope varsku om uredelige alternativbehandlere.

Håvar Skaugen:

Jeg er medlem av Human-Etisk forbund, og sitter som fungerende nestleder i Bergen lokallag. Jeg var med å arrangere James Randis besøk til Bergen, i forbindelse med Ingen liker å bli lurt.

Kampanjen i hvert fall ikke bidratt til at jeg trekker meg som medlem med det første. Veldig bra at HEF tar tak i alternativmarkedet med denne kampanjen. Jeg synes at det er meget viktig at HEF fortsetter kampanjen, og det burde arrangeres flere debatter. Politikere burde konfronteres med spørsmål knyttet til saken.

Vivi Mona Nyborg:

Jeg er medlem, og meldte meg inn etter at kampanjen startet. Ingen liker å bli lurt ga meg ett tupp, for å si det sånn. Jeg ble konfirmert borgerlig i 1973. Men da kampanjen startet, var jeg helt klar for medlemskap.

Det er veldig viktig at HEF følger opp kampanjen. Det må bli slutt på dette. Hvordan dette skal gjøres, er vanskelig å si. Men å fortsette jobben i media og mot politiske partier, og stille spørsmål om dette er akseptert. Vise til hva NAFKAM gjør, ingenting av det de forsker på virker. La skattebetalere få se hva de betaler for. Ring til Helsedirektoratets avdeling som er pålagt å godkjenne utøverorganisasjoner, etter politiske vedtak.

Marius Aanonlie

Har ikke noe som kan kalles et livssyn, og ikke noe ønske om å stå i et trossamfunn av noe slag. Støtter kampen mot svada dog.

Siste nytt i Nyheter

Mauritania innfører obligatorisk dødsstraff for blasfemi

Før kunne man slippe med to år i fengsel hvis man angret. Nå er det ikke lenger noen bønn i den islamske republikken.

HU beskylder Human-Etisk Forbund for majoritetsarroganse

– Det er lett å støtte en nedre grense på 500 medlemmer når man selv har 88.000 medlemmer, kommenterer politisk nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

Tradisjonen med gudstjeneste midt i 17. mai-toget fortsetter

Løken skole har holdt avstemning og flertallet ville fortsette som før. Dermed blir det gudstjeneste midt i 17. mai-toget i år også.

 
Konverterte til islam som et sosialt eksperiment... og for kjærligheten

Han er fra et norsk, liberalt akademikerhjem. For å få kvinnen han elsker, måtte han konvertere til islam. Likevel valgte de Humanistisk vigsel. I kveld kan du se filmen på TV2.

Den nye tros- og livssynsloven vil bli dømt for diskriminering, ifølge utredning

… men det vil også Human-Etisk Forbunds holdning i ett av spørsmålene, skal vi tro en HEF-betalt utredning fra menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen.

Trump brukte USAs nasjonale bønnedag til å gi de kristne en tyngre hånd på rattet

Trossamfunnene i USA skal få mer innflytelse. Det er intensjonen med presidentordren Donald Trump signerte siste torsdag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse