Mange har i dag fortalt historier om gjentatte mislykkede forsøk på å melde seg ut av Den norske kirke. Dette er fra diskusjonen under VGs sak om Terje Forsberg.

Mange historier om medlemsrot

VG har intervjuet en person som gjentatte ganger har forsøkt å melde seg ut av statskirken, uten å greie det. Artikkelen har ført til et ras av lignende historier.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.10.2015 kl 08:33

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Mange har meldt fra at de har lignende opplevelser som Terje Forsberg. Les VG-saken.

Faktaboks

PERSONLIGE HISTORIER FRA DEBATTEN OM KIRKEMEDLEMSKAP I DAG:

(vi har fjernet navnene)

Fra diskusjonen under VG-artikkelen:

– Ikke døpt eller konfirmert, men har visst rett til å stemme ved kirkevalget, så det er noe som ikke stemmer...

– Jeg har meldt meg ut skriftlig 2 ganger. Fikk beskjed om at jeg sto på valg til menighetsrådet noen år etter at jeg hadde meldt meg ut første gang. De hadde ikke strøket meg fra medlemslisten. Ikke rart de har mange medlemmer!

– Jeg oppdaget for noen år siden at alle mine 4 barn var registrert som medlemmer av statskirken, selv om verken jeg eller barnefaren er døpt eller konfirmert i statskirken. Da fikk jeg beskjed om at det var fordi de var født i Norge av norske foreldre, og dermed måtte de fysisk meldes ut... Litt bakvendt vel...?

– Haha, jeg ble plutselig katolikk etter at minsten var født. (xx er katolikk) Da var jeg medlem av statskirken og den katolske kirke det gikk ikke. Jeg måtte da sende skriftlig utmelding til den katolske kirke.

– Jeg har også meldt meg ut flere ganger uten hell. Til slutt klarte de endelig å fjerne meg fra medlemslistene, men det var vel 3-4 år på rad at jeg fikk beskjed av Human-Etisk forbund om at jeg var oppført hos statskirken og hver gang meldte jeg meg ut. Rett og slett for dårlig.

– Prøvde også å melde meg ut 2 ganger uten å lykkes. Først den 3. gangen fikk jeg bekreftelse.

– Også JEG har opplevd å være medlem i staskjerka i ca 20 år etter at jeg meldte meg ut, med attest. Mange mørkemenn og mørke tall der ute!!

– Dette skjedde meg også. Jeg meldte meg ut der jeg bodde tidligere og fikk bekreftelse på utmeldelse. 2 år senere hadde jeg flyttet til ett annet bispedømme og fikk plutselig stemmeseddel til kirkevalget. Svaret jeg fikk da jeg henvendte meg til DNK om dette var at det på uforklarlig vis hadde oppstått en feil og de beklagde dette. Kanskje var det inngripen fra Gud som gjorde at jeg igjen sto i hans rekker?

– Dette slet jeg, min mor og søster med i over 10 år. Vi fikk endelig gjort det i fjor. Ingen av oss er døpt eller konfimert i kirken, så at dette forekommer er jo helt utrolig. Det jeg lurer på er om kirken får støtte for hvert medlem? I så fall burde noen virkelig grave grave i dette, for det minner veldig mye om SOS-Rasisme saken som ble avslørt i fjor.

– Problemet når jeg skulle melde meg ut var at vedkommende som tok imot mitt utmeldingsskjema ikke kunne regelverket, slik at hun mente at jeg på bakgrunn av å ikke være døpt ikke var medlem av kirken (dette var før jeg fylte 18). Jeg måtte melde meg ut hele TRE ganger over en periode på 2 år før jeg til slutt ikke sto oppført som medlem av statskirken lenger. To av disse gangene fikk jeg tilbakemelding om at jeg var utmeldt når jeg i realiteten fortsatt sto oppført som medlem..

– Har selv meldt meg ut intent mindre enn tre ganger! Den tredje gangen holdt det vist! Faktisk fått beskreftelse på det alle tre gangene også!

– Jeg meldte meg ut for noen år tilbake, men fikk uansett brev i forbindelse med kirkevalget i 2011. Jeg sendte de et krasst brev med beskjed om å fjerne meg fra listene deres hvis de ville unngå å bli anmeldt for medlemsjuks. Fikk svar om at det var rettet opp i, men jeg vet det jo ikke.

– Meldte meg ut for noen år siden jeg også. Skriftlig og greier. Måtte til og med finne min menighet jeg skulle sende brevet til (!) (…) Men da jeg ønsket å melde meg inn i noe annet for et par år siden, gikk ikke det, for jeg fortsatt var medlem i denne kirka.

– Meldte meg ut i 1973, i 1998 ved kirkevalget, fikk både min sønn(som ikke er døpt) og jeg stemmesedler. Tok da kontakt med kirken og spurte hvorfor vi fikk disse, da jeg var utmeldt for mange år siden og min sønn aldri var døpt. Jeg fikk aldri noe svar, men regner med at kirken også har drevet med *ikke eksisterende medlemmer
– , sånn som flere andre foreninger har blitt beskyldt for.

– Min far var aldri medlem i statskirka (ikke døpt), mora mi meldte seg ut flere år før jeg ble født, jeg er heller ikke døpt og er veldig fornøyd med det. Men jeg fikk også plutselig brev om at jeg kunne stemme i kirkevalget i 2011(?). Rimelig forbanna trasker jeg ned på kirkekontoret og forklarer at det rett og slett ikke er mulig at jeg står i deres register, med tanke på at ingen i min familie verken har eller ville hatt lyst til å skrive meg inn der. Svaret jeg fikk var at da de gjorde registerne elektroniske, så må de ha "glemt" at mor mi var utmeldt før jeg engang var påtenkt.

-------------

Fra Human-Etisk Forbunds Facebook-vegg:

– Er aldri døpt, skrev brev for å forsikre meg om at jeg ikke var medlem, og fikk skriftlig svar at det var jeg ikke. Men vips, noen år senere dumper valgkort til kirkevalget ned i postkassa... Men det er en del år siden nå, så håper og tror det er blitt bedre!

– Jeg er ikke døpt, konfirmert m. borgerlig seremoni. Likevel har min mor måtte melde meg ut 3 ganger før jeg ble 18, og jeg har meldt meg ut 2 ganger siden det. Har ikke sjekket de siste årene, så har sikkert blitt meldt inn igjen!!!

– De har ikke lov til å kreve å få se dåpsattest. Ifølge reglementet skal det holde med underskrift. Og det gir jo liten mening å kreve dåpsattest når de har bøttevis med medlemmer som aldri er blitt døpt. Jeg tropper alltid opp personlig, og får dem til å effektuere utmeldingen der og da. Etter et par dager kommer det så en utmeldingsattest i posten. Men hver gang vi flytter er det samme visa igjen. Jeg har sagt klart ifra at skjer det en gang til så anmelder ihvertfall jeg dem...

– Mannen min og jeg meldte oss ut 2 ganger, før det ble i orden. Vi døpte ikke sønnen vår i kirka, så vi meldte han ut med en gang han var født. Trodde han var utmeldt helt til det kom skriv om 4 årsbok. Vi meldte han ut igjen, men enda en gang fikk vi skriv om 4 årsbok. Så etter 3 ganger er han nå endelig utmeldt. Håper vi.

VG fortalte i går om Terje Forsberg som gjentatte ganger har forsøkt å melde seg ut av Den norske kirke. Han meldte seg ut for første gang i 1983 og deretter i 1998. Sistnevnte utmelding har han attest for. I 2009 fikk han likevel valgkort fra kirken, og fikk vite at han fortsatt er medlem.

Importerte hele folkeregisteret i 1998

Det har vært mye rot med medlemsregisteret til kirken. Hovedårsaken er at da kirkens elektroniske medlemsregister skulle opprettes i 1998, valgte staten å legge til grunn at alle norske statsborgere var medlemmer i kirken. Folkeregisteret ble derfor importert og lagt til grunn for det nye kirkeregisteret. Deretter ble alle registrerte medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor statskirken trukket fra.

Det betydde at alle som hadde meldt seg ut av Den norske kirke, uten å melde seg inn noe annet sted, ble ført opp som kirkemedlemmer på nytt. Men også mange av de som faktisk var medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn før 1998 ble ført inn i kirkeregisteret igjen. Det var mye som ikke fungerte som det skulle.

En annen faktor som har bidratt til at folk lett havner inn i kirkeregisteret, er at alle barn som fødes i Norge regnes som «kirketilhørige» hvis minst en av foreldrene er medlem. De kirketilhørige regnes som fullverdige medlemmer i all statistikk. Tilhørige som ikke blir døpt, skal strykes fra registeret når de blir 18 år.

Tror ikke flytting kan være årsaken

Hver gang denne saken får oppmerksomhet i offentligheten, kommer det en rekke historier fra folk som har forsøkt å melde seg ut av kirken, men som har hatt problemer. Det har det gjort denne gangen også. I kommentarfeltet under VG-saken, og på Human-Etisk Forbunds Facebook-side, forteller mange om sine gjentatte mislykkede utmeldinger av Den norske kirke. Se boksen til høyre for et utdrag.

Enkelte skriver at flytting fører til at man blir gjenoppført som kirkemedlem. Kan det stemme? Fritanke.no tok en telefon til avdelingsdirektør i Kirkerådet, Ole Inge Bekkelund. Han vil nødig framstå avvisende, men kan ikke forstå hvordan dette kan ha foregått.

– Slik jeg kjenner medlemssystemet ser jeg ikke hvordan flytting innenlands eller utenlands kan føre til at folk blir feilaktig innmeldt. Jeg vil ikke benekte at det kan skje, eller kan ha skjedd, men jeg forstår ikke hvordan. Det er ingen grunn til å tro at det kan finnes noen slik slik systemfeil, sier Bekkelund.

Han beklager naturlig nok at folk som ikke ønsker å være medlem i kirken, likevel står oppført. – Det er ikke slik det skal være, sier han.

Menneskelig svikt?

I 2009 gravde Fritanke.no litt i årsakene til at så mange tilsynelatende prøver å melde seg ut av kirken uten å lykkes. Den gangen kom kritikken fra en av kirkens egne.

- Bare her på Elverum har vi opp mot tjue personer som gang på gang, etter 1998, har sagt fra at de ikke vil stå som kirkemedlemmer. Vi har rapportert inn dette til sentralt hold på den foreskrevne måten. Likevel dukker de stadig opp i kirkeregisteret igjen, sa prost i Sør Østerdal prosti, Sevat Lappegard til Fritanke.no i 2009.

Lappegard trodde det måtte være en eller annen systematisk feil, og ikke bare tilfeldigheter.

Har ikke funnet nye systematiske feil

Bekkelund avviste systematisk feil i 2009, og mente feilene måtte skyldes personsvikt enten på lokal- eller sentralnivået. Heller ikke nå kan han se hvordan dette kan ha foregått.

– Jeg benekter ikke at de skjer feil, men jeg klarer ikke etter beste evne å se hvordan dette kan skyldes systematiske tekniske feil, sier han.

Han forteller forøvrig at det er langt færre som tar kontakt om feiloppføringer nå, enn i 2009 da det første valgkortet gikk ut. Det tyder på at kvaliteten på registeret er i ferd med å bedre seg, sier han.

Det digitale registeret er nå formelt

Fram til 31.12.2012 var det kirkebøkene på papir som formelt sett utgjorde kirkens medlemsregister. Det vil si at folk som hadde meldt seg ut av kirken, men likevel stod i det digitale registeret ble kalt "feiloppført" av kirken. Så lenge det stod i en kirkebok et sted at du var utmeldt, så var du utmeldt juridisk, hevdet kirken, og ble beskyldt for formalisme av HEFs Kristin Mile.

Dette er endret etter nyttår. Nå har en ny forskrift trådt i kraft som sier at det sentrale elektroniske registeret er kirkens formelle medlemsregister. Står du der, så er du medlem og ikke bare "feiloppført". Kirkebøkene har ikke lenger noen formell status som medlemsregister.

Les mer om det gamle kirkeboksystemet

Siste nytt i Nyheter

Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

Vatikanet i FN: – Frihet fra religion er ingen menneskerett

Fikk klart svar fra Elizabeth O’Casey i den internasjonale humanistunionen IHEU.

– Buzzfeed blåser opp anonymt sladder

Fysikkprofessoren mener Buzzfeed har hatt en klar agenda om å sverte ham og at de med vilje har oversett ting som taler til hans fordel.

 
Ateist kastet ut av tv-studio i Egypt

«Du tilbyr ateisme! Du tilbyr kjetteri! Jeg unnskylder til alle våre seere for å ha invitert en slik person til programmet vårt», sier den opphissede programlederen. Se videoen!

Human-Etisk Forbund fornøyd med forslag til nytt KRLE-fag

– Dette ser veldig lovende ut, sier Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund. KrF er bekymret for mindre kristendom.

Foreslår å klassifisere homøopatpiller som sukkertøy

Skepsis Norge synes ikke det er en god løsning, selv om homøopatpillene bare er sukker.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse