Svenska kyrkans hovedkvarter i Norge er Margaretakyrkan i Oslo sentrum.

Må ha bekreftelse fra 36.000 personer innen nyttår, ellers ryker støtten

De nordiske majoritetskirkenes avdelinger i Norge får kniven på strupen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.08.2016 kl 20:16

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Prest i Svenska kyrkans avdeling i Norge, Per Anders Sandgren, lover at de skal gjøre hva de kan for å skaffe bekreftelse fra sine over 20.000 medlemmer i Norge i løpet av høsten. FOTO: Svenska kyrkan

Se bildet større

Klart svar fra Kulturdepartementet i juni. De tre nordiske kirkesamfunnene i Norge må dokumentere medlemmene sine på samme måte som alle andre norske tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Tros- og livssynssamfunn utenfor statskirken får bare statsstøtte for medlemmer de kan dokumentere at har meldt seg inn selv, eller som aktivt har bekreftet sitt medlemskap. Dette har blant annet vært sentralt i medlemsjuksesaken mot Oslo katolske bispedømme.

De norske avdelingene til majoritetskirkene i Sverige, Finland og Island har imidlertid hatt unntak fra denne regelen. De tre er:

  • Svenska Margaretaförsamlingen
  • Den Finländska Evangelisk-Lutherske Forsamlingen
  • Den Islandske Lutherske-Evangeliske Menigheten

De tre trossamfunnene har så langt fått offentlig støtte i Norge for folk som er medlemmer av kirken i hjemlandet, og som flytter til Norge. De nordiske trossamfunnene har bare kunnet føre dem opp. Det har ikke vært noe krav om at den enkelte skal informeres. Det har skjedd automatisk.

Dette skjedde blant annet med Lars Bævre Johansson i 2008.

– Å flytte til Oslo blir som å flytte fra Stockholm til Gøteborg. Man forblir medlem i samme organisasjon – Svenska kyrkan, forklarte prest i Svenska Margaretaförsamlingen, Per Anders Sandgren, da Fritanke.no snakket med ham om dette i fjor.

Slutt på særordningen

I mai ble det klart at særordningen faller bort.

Særordningen for de nordiske majoritetskirkene har kommet på dagsorden etter bråket rundt medlemsjukset i Oslo katolske bispedømme. Katolikkene har nemlig brukt ordningen til nordiske trossamfunnene til å argumentere for at de også må få lov til å føre opp medlemmer uten å spørre først. Ellers blir det urettferdig.

Det fikk staten til å se nærmere på ordningen til de tre nordiske kirkesamfunnene, og i mai fikk de altså beskjed; Slik kan dere ikke holde på lenger.

Må kontakte alle i løpet av høsten

Den 30. juli kom et brev fra Kulturdepartementet som svarte på en rekke spørsmål fra trossamfunnenes advokat, Knut Rognlien, om hvordan den nye ordningen skal forstås og gjennomføres.

Den viktigste avklaringen i brevet er at de tre nordiske trossamfunnene er nødt til å kontakte alle sine medlemmer og få en aktiv bekreftelse på medlemskapet før nyttår. For det svenske trossamfunnets del gjelder det 24 524 medlemmer. Finnene har 4604 medlemmer i Norge, mens islendingene har 7176. Til sammen over 36 000 personer.

Sist vi skrev om denne saken, var dette bare noe fungerende fylkesmann i Oslo og Akershus, Rannveig Bjerkmo, trodde ville bli løsningen. Nå har svaret fra departementet kommet.

Et viktig avklaring fra departementet er at Norge ikke skiller mellom trossamfunn som inngår i en internasjonal organisasjon, og de som er avgrenset til Norge. Skal man få offentlig støtte i Norge, må man dokumentere medlemmene sine overfor norske myndigheter. Det spiller med andre ord en rolle at det er en nasjonsgrense mellom Gøteborg og Oslo. Det blir ikke det samme som å flytte mellom Stockholm og Gøteborg, som den svenske presten Per Anders Sandgren har hevdet.

Dette dokumentasjonskravet gjelder alle tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Av hensyn til likebehandling må derfor særordninger som den de nordiske majoritetskirkene har hatt, avvikles, mener departementet.

Ber om å få utsette omleggingen med ett år

Den 5. juli var det et møte mellom Fylkesmannen i Oslo og Akershus og de tre trossamfunnene om hvordan dette skal løses i praksis.

Departementet krever at alt må komme i orden i løpet av høsten, og at den nye ordningen med dokumentert medlemskap skal gjelde fra og med 2017.

Dette mener de nordiske trossamfunnene er alt for kort frist. De skjønner ikke hvordan de skal greie det, leser vi i referatet fra møtet.

Svenskene konstaterte i møtet det ville bli veldig vanskelig å komme i kontakt med alle, fordi rundt 15 prosent av de som melder tilflytting til Norge endrer adresse innen tre måneder. Islendingene oppga at de er en liten menighet med få folk til å gjøre en så stor jobb, mens finnene kunne fortelle at de ikke en gang har et eget medlemsregister.

Mener staten bryter loven og menneskerettighetene

De tre nordiske trossamfunnenes advokat, Knut Rognlien, mener staten bryter både loven og menneskerettighetene i saken. Hovedargumentet for det siste er at de tre nordiske trossamfunnene underlegges strengere dokumentasjonskrav når det gjelder medlemskap enn Den norske kirke. Når det gjelder lovbrudd følger Rognlien opp argumentasjonen til Oslo katolske bispedømme og konstaterer at Trossamfunnslovens §9 sier at trossamfunnet selv bestemmer på hvilken måte innmeldingen skal foregå.

Departementet svarer i brevet den 30. juni at Den norske kirke ikke får tilskudd etter den samme loven som de andre tros- og livssynssamfunnene, og at det nettopp er likebehandling med andre tros- og livssynssamfunnene (dvs. utenom Den norske kirke) som er årsaken til endringen.

Det er fortsatt uavklart hva resultatet blir av dette. Advokat Rognlien lover i et brev den 6. juli, som Fritanke.no har fått innsyn i, å «komme tilbake til dette».

Vi har ikke fått kontakt med advokat Knut Rognlien for en kommentar til saken.

– Gjør hva vi kan for å greie det før nyttår

Prest i Svenska Margaretaforsamlingen, Per Anders Sandgren, melder på sms til Fritanke.no at de jobber hardt for å få orden på dette i løpet av høsten.

– Myndighetene har valgt å endre forutsetningene for de nordiske folkekirkene. De nærmeste månedene vil vi arbeide så fort vi kan for å tilpasse oss myndighetenes krav, skriver han.

Siste nytt i Nyheter

Flertall blant toppene i HEF sier nei til kirkeasyl

Styreleder Tom Hedalen synes ikke det er noen grunn til at staten skal respektere «hellige rom». Vi har også snakket med fylkeslederne i Human-Etisk Forbund. De heller i samme retning.

Debatten om aktiv dødshjelp handler om seks ulike tema

Forfatter Norunn Kosberg går gjennom dem alle, og mer til, i en ny debattbok om hvorvidt det bør bli tillatt å ta livet av mennesker som ønsker det selv.

Vår spåmann var for optimistisk på kirkens vegne

Oppslutningen om Den norske kirke går fortere nedover enn Fritanke.no trodde for 2,5 år siden, viser de foreløpige kirketallene for 2017.

 
– Feil å si at kirkens holdning er et tilbakeskritt

– Den norske kirke er veldig forskjellig fra andre trossamfunn. Kirken og de andre har svært ulike behov, og det er ikke i strid med likebehandling å ta hensyn til dette, sier nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad.

– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse