- Må få erstatning

 

- Må få erstatning

#Det er grenser for hvor mye statlig rot lederen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bente Sandvig, vil finne seg i. Hun mener staten bør b...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.09.2007 kl 09:49

Se bildet større

Leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bente Sandvig, mener staten må ta ansvar for rotet sitt.

Det er grenser for hvor mye statlig rot lederen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bente Sandvig, vil finne seg i. Hun mener staten bør betale erstatning til tros- og livssynsamfunnene etter enda en runde med medlemskaos.

Tekst: Even Gran
Publisert: 24.9.2007

Nok en gang er det rot med statens rutiner for utbetaling av støtte til tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke. Denne gangen skyldes det at staten har kontrollert tros- og livssynsamfunnenes medlemslister mot utdaterte kirkeregistre. Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, STL, er ikke nådig i sin uttalelse til Kultur og kirkedepartementet.

- Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at man har satt i gang det store arbeidet med å kontrollere medlemslister uten å sørge for å ha ajourført medlemsregisteret for Dnk. Det fører til en mengde ekstraarbeid og frustrasjon for våre samfunn og medlemmer, og vi ber departementet vurdere hvordan vi kan kompenseres for ekstraarbeidet, og hvordan de av våre medlemmer det gjelder kan få en betimelig unnskyldning og forklaring på feilene fra det offentliges side, skriver STL i et brev til departementet som ble sendt i forrige uke.

Utdatert kirkeregister

Alle tros- og livssynsamfunnene utenfor Den norske kirke (TL-samfunn) får statsstøtte etter hvor mange medlemmer de har. Men noen ganger kan det bli kollisjon. Hvis samme person innrapporteres som medlem av flere enn ett TL-samfunn, inkludert Den norske kirke (Dnk), går støtten til det TL-samfunnet hvor vedkommende først ble medlem.

For å beregne dette, er det imidlertid viktig å ha oppdaterte medlemsopplysninger. Og det er her det butter. TL-samfunnene stiller stort sett med oppdaterte medlemsregistre, men Kirkeregisteret er alltid utdatert med minst tre måneder på grunn av en kjent treghet i systemet. Det vil si at utmeldinger som er gjort de siste tre månedene ikke vil være registrert i datasystemet til Dnk.

Rotet denne gangen skyldes at staten ikke har tatt høyde for denne kjente tregheten da de skulle beregne støtten for TL-samfunnene for 2007. De samkjørte TL-samfunnenes oppdaterte medlemslister med Dnks minst tre måneder gamle lister. Dermed ble mange mennesker som hadde meldt seg ut av Dnk de siste tre-fire månedene feilaktig regnet som "dobbeltmedlemmer", og TL-samfunnene fikk tilsvarede beskjed om kutt i statsstøtten.

Dette er sannsynligvis årsaken til at HEF på forsommeren noe overraskende fikk beskjed om at hele 3482 av forbundets medlemmer, mot kun 146 rett før jul i 2006, også var registrert som medlem i "ett av de andre TL-samfunnene", og at forbundet risikerte å miste statsstøtten for disse. Les Fritanke.nos dekning av dette.

Det er imidlertid fortsatt et mysterium hvorfor disse dobbeltmedlemmene ble oppgitt å være mot "de andre TL-samfunnene", hvis de egentlig var dobbeltmedlemmer mot Den norske kirke.

Ekstraarbeid og frustrasjon

For HEFs del har rotet ført til masse ekstraarbeid og frustrasjon, og det har det åpenbart gjort for de andre TL-samfunnene også. Men dette er bare én av årsakene til at STL er såpass skarp i sitt svar til Kultur og kirkedepartementet.

I tillegg til å uttrykke frustrasjon og kreve kompensasjon og unnskyldning, antyder også STL at staten kan ha brutt loven.

Konsesjonen departementet har til å behandle personopplysninger i støtteberegningen, sier nemlig at det eneste de har lov til å gjøre, er å samkjøre medlemslistene til TL-samfunnene med kirkeregisteret én gang i året. Deretter skal listene ødelegges. Nå har imidlertid departementet brukt medlemslistene til å sende brev til alle de "dobbeltregistrerte" og bedt dem oppgi hvor de ønsker å høre hjemme.

- Vi ønsker at Datatilsynet skal undersøke om denne brevutsendelsen er i strid med den konsesjonen som er gitt, sier Bente Sandvig.

Krever at kommunetilskudd blir utbetalt straks
På grunn av rotet har alle utbetalinger av kommunetilskudd til TL-samfunnene blitt forsinket. Fritanke.no skrev i forrige uke at dette for HEFs del har ført til at kassa snart er tom.

STL understreker i brevet at de forventer at både stats- og kommunetilskuddene blir utbetalt til vanlig tid.

- Det er departementets ansvar at denne situasjonen har oppstått, og da får det offentlige ta merarbeidet med å justere feilene i ettertid, poengterer STL.

Skjult mørketall

Til slutt i brevet understreker STL at departementet fortsatt ikke har kommet opp med noe forslag til hvordan man skal oppdage statskirkeutmeldinger fra folk som ikke har meldt seg inn i noe annet TL-samfunn eller som aldri har vært medlem av Dnk. De fleste av disse står sannsynligvis fortsatt oppført som statskirkemedlemmer, uten at de er klare over det selv.

HEF har tidligere foreslått at den eneste måten å rydde opp i dette på, er å sende ut et brev til alle kirkemedlemmer, med spørsmål om de fortsatt ønsker å være medlem. Denne metoden har staten så langt avvist.

- Oppsummert er hele situasjonen ganske alvorlig, sier Bente Sandvig.

Hun synes det er oppsiktsvekkende at man fortsatt sliter med dette lenge etter at Dnk har fått et eget medlemsregister.

- Kan det bli aktuelt å gå til sak mot staten for å få oppreisning?

- Det har vi ikke diskutert i STL. Dette er uansett noe det enkelte TL-samfunnet må vurdere. STL kan ikke gå til sak på vegne av en medlemsorganisasjon, sier Sandvig.

Siste nytt i Nyheter

Sommerferie fram til august

Som vanlig tar vi fri hva hverdagens kjas og mas og er tilbake i midten av august. GOD SOMMER til alle våre lesere! (og klikk deg inn for en overraskelse)

Ti år siden i dag!

I dag er det ti år siden Norge gikk på en smell i Strasbourg. Den 29. juni 2007 ble en historisk dag for religionsundervisning i norsk skole.

Nå skal Human-Etisk Forbund finne Kristin Miles etterfølger

Ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund skal være på plass innen 1. januar 2018. Hvem ønsker folk seg?

 
Feltprestsjefen svarer Kosberg: – Vi må ta ett skritt av gangen

– Så lenge 96 prosent av samtalepartnerne i Forsvaret er prester, er vi ikke i mål. Det har Kosberg rett i, sier Alf-Petter Hagesæther, sjef for Feltprestkorpset.

Korset må ned innen 30 dager

Byen tapte rettssaken. Nå må det digre korset fjernes.

Kosberg med kritisk sluttrapport etter to år i Feltprestkorpset

I desember leverte Norunn Kosberg en rapport til Feltprestkorpset, etter sine to år som humanist i Forsvaret. Den har ikke vært offentlig fram til nå.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse