Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei-Grande ble tatt imot med blomster på Slottsplassen etter 17. januar etter å ha presentert den nye regjeringen for Kongen. FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Landsstyret i HEF positive til signaler fra den nye regjeringen

Forbundets nest høyeste organ liker regjeringens signaler når det gjelder tro og livssyn, men forventer at de følges opp i praksis.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.01.2018 kl 09:10

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Human-Etisk Forbunds landsstyre består av hovedstyret (bildet) og alle fylkeslederne. FOTO: Dea-Renate Miranda

Faktaboks

UTTALELSEN FRA LANDSSTYRET

Oslo 28. januar 2018

HUMAN-ETISK FORBUND MED KLARE FORVENTINGER TIL DEN NYE REGJERINGEN

Human-Etisk Forbund er positive til signalene den nye Solberg-regjeringen gir på livssynsområdet. Jeløya-erklæringen fastslår at «Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn». Human-Etisk Forbund forventer at dette blir fulgt opp når konkret politikk skal utformes.

Likebehandling må være et grunnleggende premiss i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette mangler i forslaget som har vært ute på høring.
Grunnleggende for en stat som skal håndtere et mangfoldig samfunn, er at staten verken diskriminerer eller favoriserer enkelte livssyn. Likebehandling av livssyn må derfor være kjernen i en framtidsrettet og bærekraftig politikk.

Regjeringen uttrykker i sin politiske plattform at den vil «Legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier». Human-Etisk Forbund forstår dette som et klart signal om at regjeringen ser behovet for livssynsåpne seremonirom i hele landet. Dette er en forutsetning for befolkningens reelle muligheter til å velge seremonier utenfor kirken.

Human-Etisk Forbund er tilfreds med at regjeringen vil avvikle tilhørigeordningen, fullfører skillet mellom stat og kirke og gir kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen.

(Enstemmig vedtatt)

I helgen hadde Landsstyret i Human-Etisk Forbund møte. Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene, og består av alle fylkesledere samt hovedstyret.

Landsstyret vedtok enstemmig en uttalelse som er positiv til signalene fra nye Solberg-regjeringen på livssynsområdet.

Landsstyret har klare forventninger til at de positive signalene ikke bare blir tomme ord.

– Jeløya-erklæringen fastslår at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn. Human-Etisk Forbund forventer at dette blir fulgt opp når konkret politikk skal utformes, heter det i uttalelsen.

Landsstyret er ikke like fornøyd med forslaget til ny lov som er ute på høring nå, går det fram av uttalelsen.

– Likebehandling må være et grunnleggende premiss i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette mangler i forslaget som har vært ute på høring, mener landsstyret.

Mener regjeringen gir signal om flere livssynsåpne seremonirom

Landsstyret noterer seg videre at regjeringen ønsker å «legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier». De tolker dette som klart signal om at regjeringen ser behovet for livssynsåpne seremonirom i hele landet.

Landsstyret er også tilfreds med at regjeringen vil avvikle tilhørigeordningen, fullføre skillet mellom stat og kirke og gi kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen.

Bente Sandvigs positive tilbakemelding førte til debatt i forrige uke

I forrige uke ble det diskusjon på Human-Etisk Forbunds Facebook-side fordi fagsjef Bente Sandvig hadde uttalt seg positivt i Fritanke.no om at Trine Skei-Grande tar over kulturministervervet fra Høyres Linda Hofstad Helleland, samt at hun var positiv til regjeringens tros- og livssynspolitikk.

Flere reagerte på det de oppfattet som støtte til V/H/Frp-regjeringen, og mente det ikke var Human-Etisk Forbunds rolle å velge politisk side på denne måten. Enkelte truet sågar med utmeldelse.

Human-Etisk Forbund svarte i diskusjonen at forbundet er partipolitisk nøytrale, men at de ikke er politisk nøytrale i den forstand at de ikke kommenterer partienes politikk på de områdene HEF har meninger om.

– Når politiske partier tar standpunkt i enkeltsaker, kan vi uttrykke støtte eller uenighet med det, skrev forbundet i ett av sine svar i diskusjonen, og viste til en gjennomgang av partienes politikk på tros- og livssynsfeltet før valget i fjor høst som eksempel.

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse