Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei-Grande ble tatt imot med blomster på Slottsplassen etter 17. januar etter å ha presentert den nye regjeringen for Kongen. FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Landsstyret i HEF positive til signaler fra den nye regjeringen

Forbundets nest høyeste organ liker regjeringens signaler når det gjelder tro og livssyn, men forventer at de følges opp i praksis.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.01.2018 kl 09:10

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Human-Etisk Forbunds landsstyre består av hovedstyret (bildet) og alle fylkeslederne. FOTO: Dea-Renate Miranda

Faktaboks

UTTALELSEN FRA LANDSSTYRET

Oslo 28. januar 2018

HUMAN-ETISK FORBUND MED KLARE FORVENTINGER TIL DEN NYE REGJERINGEN

Human-Etisk Forbund er positive til signalene den nye Solberg-regjeringen gir på livssynsområdet. Jeløya-erklæringen fastslår at «Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn». Human-Etisk Forbund forventer at dette blir fulgt opp når konkret politikk skal utformes.

Likebehandling må være et grunnleggende premiss i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette mangler i forslaget som har vært ute på høring.
Grunnleggende for en stat som skal håndtere et mangfoldig samfunn, er at staten verken diskriminerer eller favoriserer enkelte livssyn. Likebehandling av livssyn må derfor være kjernen i en framtidsrettet og bærekraftig politikk.

Regjeringen uttrykker i sin politiske plattform at den vil «Legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier». Human-Etisk Forbund forstår dette som et klart signal om at regjeringen ser behovet for livssynsåpne seremonirom i hele landet. Dette er en forutsetning for befolkningens reelle muligheter til å velge seremonier utenfor kirken.

Human-Etisk Forbund er tilfreds med at regjeringen vil avvikle tilhørigeordningen, fullfører skillet mellom stat og kirke og gir kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen.

(Enstemmig vedtatt)

I helgen hadde Landsstyret i Human-Etisk Forbund møte. Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene, og består av alle fylkesledere samt hovedstyret.

Landsstyret vedtok enstemmig en uttalelse som er positiv til signalene fra nye Solberg-regjeringen på livssynsområdet.

Landsstyret har klare forventninger til at de positive signalene ikke bare blir tomme ord.

– Jeløya-erklæringen fastslår at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn. Human-Etisk Forbund forventer at dette blir fulgt opp når konkret politikk skal utformes, heter det i uttalelsen.

Landsstyret er ikke like fornøyd med forslaget til ny lov som er ute på høring nå, går det fram av uttalelsen.

– Likebehandling må være et grunnleggende premiss i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette mangler i forslaget som har vært ute på høring, mener landsstyret.

Mener regjeringen gir signal om flere livssynsåpne seremonirom

Landsstyret noterer seg videre at regjeringen ønsker å «legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier». De tolker dette som klart signal om at regjeringen ser behovet for livssynsåpne seremonirom i hele landet.

Landsstyret er også tilfreds med at regjeringen vil avvikle tilhørigeordningen, fullføre skillet mellom stat og kirke og gi kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen.

Bente Sandvigs positive tilbakemelding førte til debatt i forrige uke

I forrige uke ble det diskusjon på Human-Etisk Forbunds Facebook-side fordi fagsjef Bente Sandvig hadde uttalt seg positivt i Fritanke.no om at Trine Skei-Grande tar over kulturministervervet fra Høyres Linda Hofstad Helleland, samt at hun var positiv til regjeringens tros- og livssynspolitikk.

Flere reagerte på det de oppfattet som støtte til V/H/Frp-regjeringen, og mente det ikke var Human-Etisk Forbunds rolle å velge politisk side på denne måten. Enkelte truet sågar med utmeldelse.

Human-Etisk Forbund svarte i diskusjonen at forbundet er partipolitisk nøytrale, men at de ikke er politisk nøytrale i den forstand at de ikke kommenterer partienes politikk på de områdene HEF har meninger om.

– Når politiske partier tar standpunkt i enkeltsaker, kan vi uttrykke støtte eller uenighet med det, skrev forbundet i ett av sine svar i diskusjonen, og viste til en gjennomgang av partienes politikk på tros- og livssynsfeltet før valget i fjor høst som eksempel.

Siste nytt i Nyheter

Nå kan britiske humanister gifte seg på Jersey

Humanistisk vigsel er fortsatt ikke anerkjent i England, Wales og Nord-Irland. Men nå har kanaløya Jersey åpnet opp en mulighet for britiske humanister med gifteplaner.

Tror omskjæringsforbud på Island blir vedtatt

Island ligger an til å bli det første landet i verden som forbyr omskjæring av mindreårige gutter. Forslaget har et politisk flertall i ryggen, ifølge vår kilde.

Human-Etisk Forbund sterkt kritisk til Forsvarets navneforslag

– Feltprestene må endre navn til «lutherske livssynsveiledere» hvis vi skal gå med på dette, er tilbakemeldingen fra Human-Etisk Forbund.

 
Oslo Rådhus ikke lenger tilgjengelig for Humanistisk vigsel

Det rødgrønne byrådet åpnet for humanistiske vigsler i Oslo Rådhus fra den 1. januar 2017. Ett år senere er det slutt.

Vil vise at det ikke er «åndsfattig» å basere seg på vitenskap

Musikkprosjektet Amino prøver å gjenskape stemningen fra tv-serien Cosmos.

Vil forklare sin tidligere sjef hva som er feil i regjeringens lovforslag

Torsdag 1. februar overtok Trond Enger sjefsstolen etter Kristin Mile i Human-Etisk Forbund.

ANNONSE
Annonse