HEFs brosjyre om livssynsnøytrale seremonirom (pdf)."> Kun Ap, Sp og Rødt nevner nøytrale seremonirom
Kun Ap, Sp og Rødt nevner nøytrale seremonirom

Dette livssynsnøytrale seremonirommet i Trondheim blir i over 80 prosent av tilfellene brukt som kirke. Les mer i HEFs brosjyre om livssynsnøytrale seremonirom (pdf).

Kun Ap, Sp og Rødt nevner nøytrale seremonirom

Livssynsnøytrale seremonilokaler vil alle partiene på Stortinget ha. Men det er ikke alle som har funnet plass til saken i partiprogrammene sine.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.08.2009 kl 11:03

Før sommeren lanserte Human-Etisk Forbund en kampanje for å få bygget flere livssynsnøytrale seremonirom i Norge. Prinsippet er at alle innbyggere har krav på et verdig seremonilokale som passer uansett hvilket livssyn man tilhører.

Tradisjonelt har kirkene fylt dette behovet i Norge, men i et stadig mer livssynsmangfoldig samfunn går det ikke at det offentlige finansierer seremonibygg kun for ett livssyn, slik HEF ser det.

Alle partiene på Stortinget støtter målet om å bygge flere livssynsnøytrale seremonirom. I statskirkeforliket som alle partiene samlet seg om i april 2008, står det at "Det skal igangsettes en utredning med sikte på lovfesting av et kommunalt ansvar for at livssysnøytrale seremonirom finnes til bruk ved gravferd og ved ekteskapsinngåelse".

Ap, Sp og Rødt har fått det inn i programmet

Til tross for at alle støttet saken i statskirkeforliket, er det slett ikke alle partiene som har funnet plass til de livssynsnøytrale seremonilokalene i sine partiprogrammer.

Faktisk utgjør Ap og Sp, partiene med størst andel statskirketilhengere, to av de tre som har programfestet å jobbe for livssynsnøytrale seremonirom.

I Arbeiderpartiets partiprogram står det at partiet "vil bidra til at det opprettes flere livssynsnøytrale seremonilokaler".

Det mest standhaftige statskirkepartiet av alle, Senterpartiet, skriver at " Gudshus og livssynsnøytrale seremonirom skal være tilgjengelige for folk der de bor". I tillegg vil Senterpartiet "sikre tilgang til livssynsnøytrale seremonirom i alle kommuner".

I programmet til Rødt står det at "kommunene må disponere lokaler der det er mulig å tilrettelegge for seremonier tilpassa de ulike tros- og livssynssamfunns behov."

Verken Venstre eller SV har funnet plass til livssynsnøytrale seremonirom i sine partiprogram. Dette er partier som ellers er sterke forkjempere for livssynsnøytralitet. Begge partier er motstandere av statskirkeordningen, og har for eksempel vært ledende i kampen for et mer likestilt livssynsfag i skolen.

- På tide å handle

Gravferdsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Vinjar Tufte, er den i forbundet som har jobbet mest med problemstillingen. Han er fornøyd med at tre av ni partier har programfestet å jobbe for livssynsnøytrale seremonilokaler.

- Jeg synes dette er bra, jeg. Dette er en spesiell sak som må modnes, og vi er definitivt på riktig vei. Egentlig er det jo litt tilfeldig hva som blir med i partiprogrammene av slike "småsaker", så jeg synes ikke det er noen grunn til å gjøre et veldig stort nummer ut av det. Det viktigste er hva partiene gjør i praksis, sier Tufte.

Han synes det er på tide å handle.

- Dette er noe alle partiene i prinsippet er enig om. Likevel er det ikke enkelt å få politikerne til å prioritere dette i praksis. Derfor er det viktig å komme i gang med arbeidet for å få lovfestet kommunenes plikt til å bygge slike lokaler, slik politikerne lovet i statskirkeforliket, sier han.

Bygger man et nøytralt seremonirom, bygger man også en kirke

Tufte mener regjeringen allerede nå kan vedta en lovforskrift som i så stor grad som mulig forplikter kommunene til å prioritere livssynsnøytrale seremonilokaler i likhet med forpliktelser til å bygge kirker.

- I flere kommuner vurderer man nå å bygge kirker. Her bør regjeringen si fra slik at kommunene straks omprioriterer, og heller bygger et livssynsnøytralt seremonilokale for alle, sier Tufte.

Han poengterer at slike felles lokaler utmerket godt kan brukes både som kirker, moskeer og templer med mer, ved hjelp av mobile symboler.

- Dette er en langt mer moderne og fleksibel måte å tenke på, enn å bygge en ren kirke og dermed binde opp en dyr, fellesfinansiert bygning kun til ett livssyn, sier han.

Tufte trekker fram et livssynsnøytralt seremonilokale i Trondheim som eksempel.

- Svanholms begravelsesbyrå i Trondheim har selv bygget et slikt nøytralt seremonirom. Men dette lokalet brukes faktisk i over 80 prosent av tilfellene som en kirke, med prest, liturgi og det hele. Så det er slett ingen motsetning mellom ønsket om å bygge en kirke og et livssynsnøytralt seremonilokale. I det siste tilfellet slår man imidlertid to fluer i ett smekk, sier han.

Frp, Høyre og KrF mest avvisende

Vinjar Tufte er den i Human-Etisk Forbund som har mest erfaring med å snakke med politikere om livssynsnøytrale seremonilokaler. Han synes ikke alle partiene er like positivt innstilt i praksis.

- Selv om det ikke står i partiprogrammet deres, er det kanskje SV-politikere som er lettest å få med seg. Venstre-representanter blir også lett enig med oss når vi snakker med dem. I Arbeiderpartiet er det imidlertid mer personavhengig. Noen ser ikke problemet, mens andre er helt enige. Senterpartiet opplever jeg faktisk som mer konsekvent positive enn Arbeiderpartiet, sier Tufte, som selv er aktiv Ap-medlem.

- Hvem er vanskeligst å ha med å gjøre?

- Det må være partiene på høyresida; KrF, Høyre og FrP. Pluss Pensjonistpartiet. Partiene sentralt er enig med oss, men enkeltrepresentanter fra disse partiene gir ofte i diskusjoner med meg uttrykk for at kravet om livssynsnøytrale seremonilokaler er fremmed for dem. Jeg har for eksempel fått høre at vi i Human-Etisk Forbund "bør bygge våre egne klubbhus", og at vi "må vel kunne bruke kirka vi som andre folk", sier Tufte.

Les mer:

HTML .fb_share_link {
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 2px
}

Del på Facebook

Se bildet større

- Et livssynsnøytralt seremonilokale kan utmerket godt brukes både som kirke, moske eller tempel med mer, ved hjelp av mobile symboler. Det er mer fleksibelt enn å bygge en ren kirke, mener Vinjar Tufte.

Se bildet større

Til tross for at Ap har programfestet det, er ikke Vinjar Tufte helt fornøyd med sitt eget parti når det gjelder livssynsnøytrale seremonilokaler.

Siste nytt i Nyheter

Facebook har blokkert 62 «blasfemiske» sider, hevder Pakistan

Ingen kommentar fra Facebook så langt.

Stor internasjonal markering for vitenskap på lørdag – March for Science

På sju steder i Norge og 517 steder over hele verden vil folk stå opp for vitenskap på lørdag 22. april.

Sverige: Mangel på gudstro viktigste årsak til å melde seg ut av kirken

Utmeldinger skyldes ikke politiske markeringer eller misnøye med kirkens prioriteringer. Tall fra Sverige viser at personlig livssyn er hovedårsaken.

 
 – Vi har ikke kvittet oss tilstrekkelig med religion

Frihetsfilosof Kaja Melsom mener at det ikke er fordi vi er blitt så sekulariserte at friheten er blitt tyngende, men fordi vi ikke har klart å fri oss fra religionens tvangstrøye.

Indonesia: Jakartas kristne guvernør erkjenner valgnederlag

Den kristne guvernøren i Jakarta, hovedstaden i overveiende muslimske Indonesia, sier han vil gå av etter å ha tapt guvernørvalget etter svertekampanje.

Kalte seg humanist – skutt og tråkket ihjel av pakistanske medstudenter

I går gikk politiet ut og meldte at de ikke har funnet bevis for at den drepte drev med «blasfemi». Og nå har stemningen snudd.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!