KrF sabler ned Stålsett-utvalget

KrF-leder Knut Arild Hareide mener vi risikerer å havne i et verdivakuum hvis vi ikke baserer fellesverdiene i Norges kristne og humanistiske arv.

KrF sabler ned Stålsett-utvalget

Det er KrF som bruker de sterkeste ordene mot Stålsett-utvalgets innstilling. – Utvalget har forspilt en viktig sjanse. Livssynsnøytralitet ikke er svaret, sier partileder Knut Arild Hareide. (8.1.2013)

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.01.2013 kl 14:17

Se bildet større

Sturla Stålsett (t.v.) overleverte rapporten Det livssynsåpne samfunn til kulturminister Hadia Tajik i går, med stort medieoppbud. FOTO: Even Gran

I går la Stålsett-utvalget fram sin innstilling til ny tros- og livssynspolitikk for Norge. Nok en gang har et bredt sammensatt utvalg gitt råd om mer livssynsnøytralitet og et sterkere skille mellom stat og kirke.

En rekke offentlige og kirkelige utvalg har tidligere gått inn for mye av det samme. I alle disse tilfellene har vesentlige punkt blitt reversert av politikere, som har ønsket å sikre en sterkere kobling mellom stat og kirke, og en sterkere vektlegging av «vår felles kristne kulturarv» enn det utvalgene har gått inn for.

KrF: Stålsett har forspilt en viktig sjanse

Slik kan det gå denne gangen også. Ihvertfall hvis Kristelig folkeparti får viljen sin. KrF er det partiet som går sterkest ut mot utvalgsrapporten. De mener Stålsett-utvalget bommer på det mandatet de er gitt, og slår fast at livssynsnøytralitet ikke er svaret.

– Stålsett-utvalgets flertall går for langt i retning av sekularisme og livssynsnøytralitet i sine forslag. Utvalget undervurderer kirkens og kristendommens betydning for Norge og Europas historiske arv. Vårt samfunn ble ikke dannet i et verdinøytralt vakuum, slår partileder Knut Arild Hareide fast i en pressemelding.

KrF: – Utvalget undervurderer kirkens og kristendommens betydning for Norge og Europas historiske arv.

Han mener utvalget har forspilt en viktig sjanse.

– Altfor mange av forslagene peker i retning av sekularisme og nøytralitet. Uten tydelige fellesverdier, som for Norges del er basert på den kristne og humanistiske kulturarv, risikerer vi et verdivakuum, poengterer han.

– Mindre plass til tro

KrF-lederen mener videre det er oppsiktsvekkende at utvalget foreslår å fjerne kirkens rolle ved nasjonale markeringer kort tid etter at "kirken viste seg som en samlende institusjon etter 22. juli».

Hareide mener at utvalget innsnevrer religionens plass i det offentlige rom.

– Utgangspunktet for utvalget var å få plass til tro i det offentlige rom, men det virker som om svaret er å redusere troens plass, i stedet for å gi rom for flere, slår Hareide fast i pressemeldingen.

Han reagerer på at utvalget vil fjerne den kristne og humanistiske arven fra grunnloven og formålsparagrafen i skolen, etter at Stortinget nylig, i et bredt forlik, vedtok disse paragrafene.

Heller ikke gravferdsforvaltningen for alle innbyggere synes KrF det er noen grunn til at kirken bør gi fra seg. Man må altså fortsatt henvende seg til Den norske kirke for å få gravlagt muslimer og humanetikere, hvis KrF får viljen sin. I tillegg protesterer partiet på forslaget om felles borgerlig vigsel for alle.

– Forslagene vil svekke kirken som sentralt møtested ved viktige anledninger i livet. Kirken har ikke bedt om disse endringene, fastslår Knut Arild Hareide.

Sp: – Ikke noe folkelig rop etter endringer

Et annet parti som er glad i kirke og tradisjoner er Senterpartiet. De er imidlertid ikke like skarpe i sine vurderinger som KrF.

Senterpartiet advarer mot store og brå endringer i en politikk som allerede har stor oppslutning i folkemeningen. Partileder Liv Signe Navarsete forsikrer at Senterpartiet vil verne om den kristne og humanistiske kulturarven, og presiserer at partiet er imot Stålsett-utvalgets forslag om felles borgerlig vigsel for alle.

– På disse områdene er det klokt med en sakte endring i tråd med folkeviljen. Etter tiår med debatt står vi midt i en endring av den kirkelige ordningen. Jeg hører ikke noe folkelig rop etter nye, store endringer, presiserer Navarsete.

Hun bekymrer seg over at ungdom fra ulike religioner sier det er flaut å vise offentlig at de har en tro. Dette tyder på at samfunnet er i ferd med å snevre inn rommet for tro, noe staten bør motarbeide, mener Navarsete.

Ap: – Ikke aktuelt med nye endringer

Heller ikke Arbeiderpartiet ønsker felles borgerlig vigsel for alle. De går også imot utvalgets forslag om å tillate hijab i politiet og hos dommere, som kulturminister Hadia Tajik også presiserte på pressekonferansen i går.

Partiet mener det er uaktuelt å gå inn for nye grunnlovsendringer nå, for å sikre en sterkere løsrivelse mellom stat og kirke, som utvalget tilrår.

– Vi ser det ikke som aktuelt å gjøre nye grunnlovsendringer et halvt år etter at Stortinget har vedtatt nye grunnlovsparagrafer om forholdet mellom stat og kirke, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, i en pressemelding.

Ap presiserer at de ønsker å utvide tilbudet om borgerlig vigsel. Det vil si at flere offentlig organer skal få anledning til å vigsle, slik som politi, lensmann, statlige organer, kommuner osv. Dette opplyser Anne Odden, infoleder i Aps stortingsgruppe.

SV positive til styrking av barns rettigheter

SV er det partiet som er desidert mest positiv til Stålsett-utvalgets forslag. Den beste forutsetningen for fri tros- og livssynsutøvelse er en sekulær stat og et samfunn bygget på tydelige verdier, mener partiet.

– SV støtter Stålsett-utvalget som ønsker stor takhøyde for at folk fritt skal kunne utøve sine ulike livssyn og religioner i Norge. Samtidig er SV opptatt av at den beste rammen for en slik politikk er en sekulær stat, og et samfunn bygget på tydelige verdier, sier SV-leder Audun Lysbakken i en pressemelding.

Mange av forslagene i rapporten er saker SV har kjempet for lenge, skriver partiet, og er spesielt fornøyd med at utvalget tar barns rettigheter på alvor.

– Noen ganger vil foreldrenes religiøse praksis være i strid med barns beste, og da skal barns rett til utdanning, helse og medbestemmelse være et helt grunnleggende hensyn, slår Lysbakken fast.

Også Human-Etisk Forbund er svært positive til Stålsett-utvalgets forslag.

Fremskrittpartiet, Høyre, Venstre og Rødt har så langt ikke lagt ut noen kommentar til Stålsett-utvalget på sine nettsider.

Siste nytt i Nyheter

HEF frykter ikke vigselkonkurranse fra kommunene

Ny ekteskapslov gir kommunene ansvar for borgerlig vigsel fra nyttår. Seremonisjef i HEF tror ikke det vil påvirke antallet som velger Humanistisk vigsel.

– HEFs viktigste oppgave er å være der for folk når det trengs

Da Human-Etisk Forbunds nye generalsekretær Trond Enger fikk barn for tre år siden var Humanistisk navnefest det naturlige valget.

Human-Etisk Forbund viderefører konfirmasjonsbok

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund vedtok fredag ettermiddag å videreføre arbeidet med konfirmasjonsbok. Dermed er Humanist Forlag sikret de neste fem årene.

 
Trond Enger ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Kommer fra stilling som generalsekretær i Venstre.

Sterk nedgang for alternativ behandling i Norge

Andelen i befolkningen som sier de har brukt de seks vanligste behandlingsformene ble i gjennomsnitt halvert mellom 2014 og 2016.

Mener økonomisjefen tar feil om forlagets økonomi

– Nei, det er ikke på noe tidspunkt tatt ut utbytte av forlagets overskudd. Forlagssjef Bente Pihlstrøm i Humanist Forlag reagerer på flere av påstandene fra HEFs økonomisjef.