Kommunen fjernet info om aktiv påmelding

Byrådet i Bergen fjernet statlig anbefaling om aktiv påmelding til julegudstjeneste.

Nedtur for Bergen HEF:

Kommunen fjernet info om aktiv påmelding

Human-Etisk Forbund var for raskt ute med skryt av Bergen. Info om aktiv påmelding til julegudstjeneste ble ikke sendt ut likevel. Den ble fjernet av Ap/Krf/Venstre-byrådet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.12.2015 kl 10:07

Se bildet større

– Det skjedde en misforståelse hvor jeg trodde et brev allerede var gått ut til skolene direkte fra fagavdelingen. Dette stemte ikke. Det jeg fikk var bare et utkast. Etterpå har vi hatt en prosess i byrådet på hva som skal kommuniseres politisk, sier skolebyråd i Bergen, Pål Hafstad Thorsen. FOTO: Bergen kommune, Vidar Langeland

Se bildet større

Det er stor forskjell på det opprinnelige brevet vi ser her, som skolebyråden først spredte på Twitter, og det brevet som faktisk ble sendt.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er politiske krefter i byrådet som har reagert på oppslaget i Bergens Tidende og at skolebyråden har gitt etter. I tillegg vet vi erfaringsmessig at det er sterke meninger om dette i fagavdelingen, og blant enkelte rektorer, sier organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund i Bergen, Magnhild Marie Bøe-Hansen.

Se bildet større

Magnhild Marie Bøe-Hansen på Human-Etisk Forbunds kontor i Bergen er skuffet over skolebyråd Pål Hafstad Thorsen. FOTO: Even Gran

Oppslaget i Bergens Tidende og Bergensavisen den 17.11 var ikke til å ta feil av. Skolebyråd i Bergen, Pål Hafstad Thorsen (Ap), presiserte at de nye, statlige retningslinjene om skolegudstjenester fra Utdanningsdirektoratet måtte følges opp, og ga beskjed om at skolene i kommunen bør ha samtidig og aktiv påmelding, samt at eventuelle øvinger til gudstjenesten utløser fritaksrett.

Bergens Tidende siterte følgende formulering fra et rundskriv kommunen angivelig skulle ha sendt ut: «Vi ber særlig om at dere gjennomfører samtidig og aktiv påmelding til gudstjenester og alternative tilbud. Vi presiserer at reglene om fritak også omfatter øvelser til gudstjenesten».

Human-Etisk Forbund var svært fornøyd. «Fornøyd med Bergen» var overskriften i en sak på Fritanke.no mandag.

Gjentar bare gamle føringer

På tirsdag fikk imidlertid Fritanke.no tilsendt rundskrivet som faktisk ble sendt ut til kommunens skoler, men der står det ingenting om aktiv påmelding eller fritak fra øvinger, til tross for det som står i Bergens Tidende.

I rundskrivet gjentar skoleavdelingen bare en formulering fra byrådets politiske plattform om at «Byrådet ønsker å videreføre dagens praksis med skolegudstjenester». Det slås også fast at byrådet mener Bergen Kommune «gjennom dagens praksis på en god måte ivaretar UDIRs retningslinjer og krav knyttet til skolegudstjenester i skoletiden».

Ellers gjentas ting som har ligget som føringer hele tiden, som likeverdig alternativ og at gudstjenesten ikke skal være semesteravslutning. Det står ingenting om aktiv påmelding eller fritak fra øving – de to punktene som faktisk er nye i Utdanningsdirektoratets retningslinjer.

Formuleringer fjernet

Oppslagene i Bergens Tidende og Bergensavisen den 17.11. baserte seg på en Twitter-melding fra skolebyråd Pål Hafstad Thorsen samme dag.

«Til orientering. Dette skrivet gikk ut til skolene i Bergen i dag», skrev Hafstad Thorsen på Twitter og publiserte samtidig et brev blant annet med følgende formuleringer:

  • Skolen bør organisere deltagelse på gudstjenester ved at elevene aktivt melder seg på. Det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.
  • Vi ber særlig om at dere gjennomfører samtidig og aktiv påmelding til gudstjenester og alternative tilbud. Vi presiserer at reglene om fritak også omfatter øvelser til gudstjenesten.

Men i brevet som ble sendt ut formelt fra kommunen samme dag, var altså disse formuleringene slettet.

Her er brevet Hafstad sendte ut, og som bergensavisene lagde sine oppslag ut fra.

– Vi har hatt en prosess i byrådet

Skolebyråd i Bergen, Pål Hafstad Thorsen skriver i en epost til Fritanke.no at det hele var en misforståelse fra hans side.

– Det skjedde en misforståelse hvor jeg trodde et brev allerede var gått ut til skolene direkte fra fagavdelingen. Dette stemte ikke. Det jeg fikk var bare et utkast. Etterpå har vi hatt en prosess i byrådet på hva som skal kommuniseres politisk, skriver han.

Hafstad Thorsen trekker fram at byrådet i Bergen består av partiene Ap, KrF og Venstre, og viser til byrådets fremforhandlede politiske plattform hvor det står at byrådet ønsker å videreføre dagens praksis med skolegudstjenester innenfor de statlige føringene fra Utdanningsdirektoratet.

– Hvorfor har presiseringene om aktiv påmelding og fritak fra øving til julegudstjeneste blitt fjernet fra brevet? Ønsket du opprinnelig å ha med de nevnte presiseringene?

– Jeg kommenterer ikke interne prosesser i byrådet. De tre byrådspartiene er i etterkant av beskjeden fra Utdanningsdirektoratet blitt enige om hva som skal fremheves i det brevet som går ut fra kommunen til skolene, og jeg forholder meg til det, skriver Hafstad Thorsen.

– Jeg er skuffet over skolebyråden hvis det er slik at han egentlig ønsket å videreformidle dette, men ble stoppet.

Hvordan kan dette være et problem for byrådet?

Organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund i Bergen, Magnhild Marie Bøe-Hansen, er skuffet over at skolebyråden likevel ikke har gjort skolene i byen oppmerksom på de nye retningslinjene.

– Dette er skuffende. Her var vi positivt overrasket over et utspill fra kommunen som var svært bra, men så har hele hovedpoenget i brevet altså blitt fjernet, sier Bøe-Hansen.

Hun understreker at det var ekstra grunn til å være glad for at dette skjedde nettopp i Bergen, der byrådsavdelingen de siste årene har argumentert imot aktiv påmelding, og nærmest vært blind i forhold til å innse at praksisen ikke har vært god på mange bergensskoler.

– Blant annet har byrådsavdelingen både skriftlig og muntlig argumentert for at skolene ikke trenger å informere om hva alternativet er før de ser hvem som er meldt på. Dette er vi kjent med at de har kommunisert ut til skolene. Vi og flere foreldrepar har også reagert på kommunens manglende vilje til å se utfordringene tilknyttet øving til gudstjenesten i ordinær skoletid, slår Bøe-Hansen fast.

Hun argumenterer med at dagens praksis i Bergen kommune på ingen måte ivaretar fritaksreglene på en god måte, slik kommunen argumenterer for i brevet.

– Presiseringen fra Utdanningsdirektoratet bryter med praksisen byrådsavdelingen har praktisert og anbefalt sine skoler, og da skulle det bare mangle at de gjorde skolene oppmerksomme på dette, sier hun.

Human-Etisk Forbund i Berge var særdeles glade for presiseringene den nye byråden hadde gjort, og skuffelsen er desto større når de ser at kommunen nå har gått tilbake til å hevde at praksisen i Bergensskolen per i dag er god.

– Bare i desember i fjor hjalp vi fire foreldre på ulike skoler i Bergen å klage på informasjonen de hadde fått fra sine skoler angående gudstjenesten og alternativet, forteller Bøe-Hansen.

– Hva tror du er årsaken til snuoperasjonen?

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er politiske krefter i byrådet som har reagert på oppslaget i Bergens Tidende og at skolebyråden har gitt etter. I tillegg vet vi erfaringsmessig at det er sterke meninger om dette i fagavdelingen, og blant enkelte rektorer, sier hun.

Bøe-Hansen har problemer med å forstå hvordan det kan være i strid med en inngått byrådsavtale å presisere reelle statlige retningslinjer.

– Dette er jo retningslinjer skolene må forholde seg til uansett. Hvis det er noe i de politiske avtalene mellom byrådspartiene som er til hinder for å videreformidle statlige retningslinjer, så bør avtalen reforhandles. Jeg er skuffet over skolebyråden hvis det er slik at han egentlig ønsket å videreformidle dette, men ble stoppet av koalisjonspartnerne. Han burde ha stått hardere på at dette bør formidles ut til skolene, sier hun.

Hun legger likevel til at Human-Etisk Forbund har store forhåpninger til Hafstad Thorsen, og forventer at han leder fagavdelingen på en ny kurs der likeverdet blir reelt, og der skolene forholder seg til retningslinjene.

Bøe-Hansen håper kommunen blir tydelige neste år. Samtidig understreker hun at det er gledelig at flere skoler i Bergen ser ut til å ha innført aktiv påmelding i år.

– Blant annet på skolen der mine barn går, har det i år for første gang blitt sendt ut et skriv med aktiv, likestilt påmelding. I år kan de velge mellom gudstjeneste eller lysfest. Det har vært utfordringer rundt dette på skolen tidligere, men nå har det faktisk blitt orden på det, og det er en deilig følelse, sier hun.

Siste nytt i Nyheter

Human-Etisk Forbund protesterer mot undertrykking av Jehovas Vitner

– Et grovt overtramp mot religionsfriheten. Dette bør Norge ta opp med Russland, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

Folk med lang utdannelse er mindre religiøse

Men hvis man først er kristen, spiller ikke utdannelse noen rolle for hvor aktiv man er.

Framskritt for humanister i det amerikanske militæret

– Vi takker Forsvardepartementet for å anerkjenne de tapre og hengivne humanistene i våre væpnede styrker, sier Roy Speckhardt i American Humanist Association.

 
Høyre sa nei til K-en i 2013 av frykt for usikkerhet rundt faget

Mens partiet i 2017 er redde for signaleffekten hvis man fjerner bokstaven.

Saudi-Arabia inn i FN-kommisjon for likestilling, SV og Frp krever svar fra Brende

Men verken Norge eller Sverige vil svare på hva de stemte.

Motstanden mot K-en i KRLE var massiv bare for tre år siden. Hva har skjedd?

Ap gikk samlet imot. Høyre ville ikke ha KRLE. Flertallet av biskopene og tunge kristne miljø sa nei. Nå virker det som KRLE er uløselig knyttet til «den norske kulturarven». Hva har skjedd?

Annonse
Annonse
Annonse