– All kunnskap vi har tyder på at utslipp fra mennesker påvirker klima. Derfor er jeg glad for at Human-Etisk Forbund endelig anerkjenner dette og ønsker å gjøre noe med klimaproblemet, sa Arnlaug Høgås Skjæveland, som både er delegat fra Oslo og påtroppende leder i Humanistisk Ungdom. FOTO: Arnfinn Pettersen

Human-Etisk Forbunds landsmøte 2015

Klimaansvar og klimaskepsis

Skal HEF være alle gode sakers forbund? Er klimatrusselen reell? Det var oppe i debatten da HEFs landsmøte i formiddag diskuterte en uttalelse om humanistisk klima-ansvar.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.06.2015 kl 17:27

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Delegat Jack Lau fra Oppland mente at Human-Etisk Forbund som livssynsorganisasjon har liten bakgrunn for å støtte FNs klimapanels konklusjoner og ønsket ikke at forbundet skulle vedta klimaansvar-uttalelsen. FOTO: Arnfinn Pettersen

Uttalelser fra Human-Etisk Forbunds landsmøte

I tillegg til klimaansvar-uttalelsen vedtok Landsmøtet to andre uttalelser:

Stopp diskrimineringen av rohingya-folket!

Landsmøtet i Human-Etisk Forbund (HEF) fordømmer forfølgelsen av den muslimske minoriteten Rohingya i Sør-øst Asia.

Les hele uttalelsen her.

Slutt på terror i religionenes navn!

Landsmøtet i Human-Etisk Forbund fordømmer bruken av religion for å legitimere krenkelser av menneskerettigheter, og for å rettferdiggjøre vold, terror og krig!

Les hele uttalelsen her.

– Jeg kan tilstå med en gang, jeg er en kriminell. Jeg tror det internasjonale klimapanelet som er opprettet av FN, er noe bortimot bare rot, innledet landsmøtedelegat Jack Lau fra Oppland da Human-Etisk Forbund diskuterte politisk uttalelse om klimaendringene.

Human-Etisk Forbund er samlet til landsmøte i Lillestrøm. På formiddagen i dag er det i tillegg til vedtak av regnskap og årsberetning, samt diskusjon om arbeidsprogrammet, også tradisjonen tro formulert politiske uttalelser som landsmøtet har behandlet. Mens to av uttalelsene ble oversendt til redaksjonskomiteen (som flikker på endringsforslagene), kom en av uttalelsene til vedtak, nemlig uttalelsen om klima.

Og det var da delegat Lau åpnet diskusjonen med erklæringen av sin klimaskepsis. Lau, som viste til sin yrkesbakgrunn som ingeniør-geolog, mener at det er blitt nærmest ulovlig å uttrykke motstand mot FNs klimapanel (IPCC) forklaringer på klimaendringene, at det han har lært overhode ikke samsvarer med det komiteen har uttalt og at landsmøte burde avvise uttalelsen.

Skremt

Det var et synspunkt han fikk motbør på fra delegat fra Oslo og påtroppende leder i Humanistisk Ungdom, Arnlaug Høgås Skjæveland.

– Som fysiker og geofysiker – og ikke minst som humanist – er jeg skremt av klimaskepsisen fra talerstolen, sa hun.

– All kunnskap vi har tyder på at utslipp fra mennesker påvirker klima. Derfor er jeg glad for at Human-Etisk Forbund endelig anerkjenner dette og ønsker å gjøre noe med klimaproblemet.

Flere delegater viste til at Human-Etisk Forbund som livssynsorganisasjon forholder seg til vitenskapen i sitt virkelighetssyn og at det forpliktet forbundet til å ta innover seg vitenskapens fakta.

Alle gode sakers forbund?

Men hoved-uenigheten gikk ikke på om klimaendringene var reelle eller ei, men om standpunkt i klimaspørsmålet er noe Human-Etisk Forbund som organisasjon skal ha. Et par delegater var oppe på talerstolen og ga uttrykk for at dette mer hørte hjemme på politikkens arena og at livssynsorganisasjoner skal drive med helt andre ting.

– Skal Human-Etisk Forbund bli klimaorganisasjon? Er dette noe vi som livssynsorganisasjon skal mene noe om? Vi er ikke en miljøorganisasjon, men vi forholder oss til vitenskap. Det hviler på at vi tar innover oss vitenskapelige fakta, sa Line Mørch fra Aust-Agder og framhevet at det er overveiende underbygd at vi har menneskeskapte klimaendringer.

– Denne uttalelsen gir et godt grunnlag for å gi oss en start på et nødvendig miljøengasjement i Human-Etisk Forbund, sa hun.

Og det var det flere som ga uttrykk for.

Ansvar for kommende generasjoner

Lorentz Kvammen fra Østfold har i mange år arbeidet for at Human-Etisk Forbund skal komme på banen, og han var glad for at det nå var på dagsorden.

– Det viktigste for meg er at vi har et ansvar, en plikt i forhold til de generasjonene som kommer etter oss. Det kan være vi er for mange på jorda. Det kan hende at det er andre ting som også påvirker klima. Men det er et skille mellom det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med, og det viktigste er at vi prøver å gjøre noe med de tingene vi kan gjøre noe med, sa han.

– Det er viktig at vi som livssynsorganisasjon tar tak i de tingene som er viktig for generasjonene som kommer etter oss. Vi kan ikke si at vi er en livssynsorganisasjon derfor bryr vi oss ikke om problemene for de generasjonene som kommer etter oss.

Historisk vedtak

Så hva bestemte landsmøtet? Jo, det ble et historisk vedtak. For første gang har Human-Etisk Forbund vedtatt en uttalelse om klimaansvar. Og skepsisen var relativt minimal: 75 stemte for uttalelsen, seks stemte mot og fire stemte blankt:

Humanistisk klima-ansvar

Human-Etisk Forbund støtter Klimavalgalliansens krav om økt fokus på klima og miljø på den politiske dagsordenen.

For at mennesker skal være i stand til å leve gode liv er vi avhengige av å ha en natur å ferdes i, ren luft å puste inn, og nok mat til alle. Som humanister har vi et moralsk ansvar for flere enn oss selv. Dette innebærer en politikk som må motvirke den klimakatastrofen verden står overfor.

Klimautfordringene reiser store etiske dilemmaer. De som påvirkes mest av konsekvensene av manglende politisk klimaansvar har ikke selv makt til å påvirke dagens politiske prosesser. Livskvaliteten til fremtidige generasjoner må veie like tungt som livskvaliteten til nålevende generasjoner og vi mener dét må være utgangspunktet når vi skal lage politikk for framtiden.

Vi mener at den til enhver tid sittende regjering har ansvar for at Norge skal kunne leve opp til sine internasjonale forpliktelser og samtidig føre en aktiv klimapolitikk nasjonalt.

Human-Etisk Forbund krever at

  • Norges klimapolitikk er i samsvar med FNs anbefalinger for å begrense den globale oppvarmingen til to grader
  • partiene må prioritere mer langsiktig og avspeile klimautfordringene på en konkret og forpliktende måte
  • det må tas nødvendige klimavalg og klimakutt på alle nivå og samfunnssektorer i Norge

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse