Klager Garnes barneskole inn for Fylkesmannen

Øystein G. Brun (innfelt) mener Garnes barneskole i Bergen opptrer lovstridig når de arrangerer øving til skolegudstjenester i skoletida. Det fikk aldri han og kona noen beskjed om da de meldte datteren fritatt fra skolens påskegudstjeneste.

Klager Garnes barneskole inn for Fylkesmannen

Skolegudstjenester er en ting. Men hva skjer når skoletida i tillegg brukes til å øve på salmer før gudstjenesten, under dekke av "kultur og tradisjonsformidling"?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.04.2013 kl 09:31

Se bildet større

Musikkinteresserte vil kanskje vite at Øystein G. Brun er hovedperson bak metalbandet Borknagar. Han understreker overfor Fritanke.no at dette ikke blir brukt mot ham i den lokale debatten om religionens plass i skolen. - Folk her i bygda kjenner meg som en person med gode verdier, sier han.

Torsdag den 6. mars fikk Øystein G. Brun og kona Ellen Ryland en oppringning fra datterens kontaktlærer på Garnes barneskole i Arna utenfor Bergen. Læreren fortalte at skolen skulle ha øving til påskegudstjeneste dagen etter, og at datteren deres kunne bli fritatt for denne øvingen ettersom foreldrene allerede hadde meldt fritak for selve påskegudstjenesten.

Brun og Ryland reagerte sterkt på dette. De mener dette setter dem som foreldre i en umulig situasjon.

– Enten må vi ta datteren vår ut av fellesskapet med de andre barna i ordinær skoletid, eller så må vi akseptere at hun deltar i kristen forkynnelse.. Det er ikke riktig at det offentlige skoleverket setter folk i en slik knipe på grunn av deres livssyn, sier Øystein G. Brun til Fritanke.no.

Kort tid etter telefonsamtalen sendte han en klage pr. epost til skolen der han ber om at øvingen avlyses fordi den er i strid med statlige retningslinjer.

– Vi regner med at rektor er kjent med de aktuelle lover, regler og rundskriv. Vi mener dette er lovstridig og ytterst kritikkverdig i et faglig og moralsk perspektiv. Vi forventer at rektor umiddelbart, og på en tydelig måte overfor involverte lærerne, setter en stopper for lovstridig opplæring i religionsutøvelse i ordinær skoletid, skriver foreldreparet i det første klagebrevet til skolen.

Mener øving hører naturlig til

Raskt etterpå kom det et svar fra rektor ved Garnes barneskole, Knut Rokne. Her avvises all kritikk. Rektor bruker mesteparten av brevet på å argumentere for at skolen ikke har gjort noen feil når det gjelder fritak fra selve skolegudstjenesten.

Når det gjelder øving til skolegudstjeneste i skoletida, som klagen dreier seg om, viser rektor til et skriv fra Kunnskapsdepartementet til kommuneadvokaten i Tromsø fra oktober 2007. Departementet slår her fast at skolegudstjenesten ikke kan være en del av KRL-faget, og presiserer i den sammenheng at «heller ikke øving til skolegudstjeneste kan sees på som en del av opplæringen i KRL.».

Dermed har Kunnskapsdepartementet presisert at også øving til skolegudstjeneste er noe skolene kan drive med hvis det holdes utenfor KRL/RLE-faget, mener rektoren. Han presiserer at øvingen selvsagt ikke har noe med RLE-faget å gjøre, og er lagt på et annet tidspunkt.

Rektor understreker også det kun dreier seg om to skoletimer med øving til sammen.

Blankofullmakt til forkynnelse?

Øystein G. Brun er kritisk og har ingen tro på at øvingen kun skal foregå i to skoletimer.

– Dette blir påstand mot påstand. Vi er kjent med at flere klassetrinn er involvert i dette. Er det mulig å gjøre alt dette på to timer? Datteren vår forteller at det er mye synging og øving på skolen, så hvor mye det reelt sett er er vanskelig å vite når vi ikke har det innsynet vi mener å ha krav på. Uansett er prinsippet det samme. Vi er ikke informert slik Utdanningsdirektoratet forutsetter. Vi fikk beskjed om dette dagen før. Da spiller det ingen rolle prinsipielt sett om det er to eller ti timer, understreker han.

Brun er bekymret over den blankofullmakten rektor gir seg selv ved å henvise til at øvingen til gudstjeneste skjer under dekke av «kultur og tradisjonsformidling».

– Hvor skal grensene gå? Dette kan han jo dra ganske langt hvis han vil. Kan dette fungere som et smutthull for rektorer og lærere som ønsker å fylle skolehverdagen med kristen forkynnelse? Det er et ganske interessant spørsmål å finne ut av, sier han.

Klager til fylkesmannen

Han og kona har nå bestemt seg for å klage saken inn for Fylkesmannen i Hordaland. I et utkast til klage som Fritanke.no har fått se, viser de to til et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 9.11.2009, altså rundt to år etter brevet som rektor viser til. I dette rundskrivet slås det fast at man kan arrangere skolegudstjenester som en del av formidlingen av kultur og tradisjon, men det står ingenting om forberedelser og øving til skolegudstjenesten.

I det samme skrivet står det også at skolegudstjenestene skal arrangeres i samarbeid og forståelse med hjemmene, at det skal være full fritaksrett og at det skal være enkelt for hjemmene å forstå hva de skal be seg fritatt for. De kreves også at utførlig informasjon skal bli gitt foreldrene i god tid.

– Det er ikke tilfellet når man dagen i forveien får vite at det skal være øving til skolegudstjenesten, slik vi opplevde, konstaterer Brun.

Han presiserer at det ikke står noe om øving til skolegudstjeneste i en plan for skolens kultur og tradisjonsformidling som ble sendt ut i starten av skoleåret 2012/2013. Dermed har det vært uklart for dem som foreldre hva de har bedt seg fritatt fra, noe Utdanningsdirektoratet krever at det skal være klarhet i.

I klagebrevet til Fylkesmannen understreker foreldreparet at skolen ikke har gitt noen informasjon om «øving av religiøse sanger» i forkant av påskegudstjenesten. Skolen har bare opplyst om selve gudstjenesten.

Ingen kommentar

Fritanke.no har vært i kontakt med rektor på Garnes barneskole Knut Rokne. Han ønsker ikke å uttale seg om saken før Fylkesmannen i Hordaland har behandlet klagen fra foreldreparet.

Siste nytt i Nyheter

Tidligere medarbeider hardt ut mot Rasjonalitet

– De har gravd seg ned til halsen i hyllesten de får fra de verste folka på internett, sier Jan Schjetne. Han får støtte av Gunnar Tjomlid. Morten Guldberg fra Rasjonalitet stiller seg uforstående til kritikken.

Staten taper over 180 millioner hvert år på at alternativbransjen ikke betaler moms

Vi har regnet ut hvor mye alternativbransjens momsunntak er verdt.

Ville du ha gitt lommeboka di til denne mannen?

I helga arrangeres det et stort gratis kristent stevne i Oslo Spektrum med en kontroversiell predikant. Levi Fragell oppfordrer alle anstendige kristne til å holde seg unna.

 
Ledende humanist måtte slå opp med ateistbevegelsen

Chris Stedman har gitt opp å nyansere bildet av ateister. Han mener ateistbevegelsen består av folk som i alt for stor grad gjør hva de kan for å bekrefte fordommene mot dem.

Krf-forslag om gudstjenestetvang trolig ok

Den nye diskrimineringsloven beskytter ikke lenger tros- og livssynsorganisasjoner mot diskriminering. Dermed kan trolig Den norske kirke lovlig gis enerett til å pålegge skolene å møte opp på gudstjeneste.

Sola kommune prioriterer ny kirke tross krisebudsjett

– Som å kjøpe en ny familiehytte når du ikke har råd til mat, sier aksjonsleder mot ny kirke, Jone Lea, om Sola kommunens prioriteringer.