Kan gå inn for å fjerne statsstøtten til religiøse skoler

Forslaget ligger klart. Til helga får vi se om det blir et linjeskifte i HEF angående dette. FOTO: Even Gran

HEF-landsmøte til helga:

Kan gå inn for å fjerne statsstøtten til religiøse skoler

Bør Human-Etisk Forbund gå inn for å kutte all offentlig støtte til religiøse skoler? Det skal behandles på forbundets landsmøte til helga.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.05.2011 kl 10:02

Se bildet større

Fylkesleder i Rogaland HEF, Sara Mauland, synes Norge bør slutte å gi offentlig støtte til religiøse skoler.

Faktaboks

LANDSMØTET SKAL OGSÅ TA STILLING TIL AKTIV DØDSHJELP

Etter en grundig utredning og flere landsmøtebehandlinger skal eutanasisaken nok en gang behandles på et HEF-landsmøte. Rogaland HEF vil at loven skal endres slik at "uhelbredelig syke i terminalfasen, med store lidelser og/eller hjelpeløshet, skal kunne få bistand til å avslutte livet dersom de utvetydig ønsker det og kontrollkriterier er ivaretatt".

Tilsvarende vedtak har blitt avvist av HEFs landsmøte tidligere. Helgen vil vise om eutanasitilhengerne lykkes bedre denne gangen.

Morten Horn er blant de HEF-medlemmene som har engasjert seg sterkest mot at slike forslag skal bli vedtatt. Han forundrer seg over at dette kommer opp igjen og igjen.

Les en bakgrunnssak om HEF og eutanasispørsmålet her.

Ut over dette skal forbundet i helga velge nytt styre, vurdere å gå over til toårige landsmøteperioder og diverse andre forslag.

Les mer om HEFs landsmøte 2011 her.

Hvordan skal man forholde seg til at foreldre sender barna sine til private, religiøse skoler? Dette er et omdiskutert spørsmål internt i Human-Etisk Forbund. Grunnholdningen til forbundet er at retten til å etablere religiøse skoler garanteres av menneskerettighetene, og at denne retten ikke blir reell uten offentlige støtteordninger.

Human-Etisk Forbund mener også at det er rimelig, ut fra likebehandlingsprinsippet, at når den offentlige skolen ikke lenger har ansvaret for en elev, så bør pengene for denne eleven overføres til den private skolen.

Dette betyr ikke at HEF verken liker eller ønsker religiøse privatskoler. Holdningen skyldes utelukkende at forbundet anerkjenner de grunnleggende menneskerettighetene som gjelder på området, presiseres det på forbundets nettsider.

– De får betale selv

Nå blir dette synet utfordret av HEFs fylkeslag i Rogaland. Til landsmøtet som holdes på Gardermoen i helga har de fremmet et forslag om at Human-Etisk Forbund bør si nei til offentlig støtte til religiøse skoler.

Rogaland HEF slår fast at hvis foreldre ønsker gratis skole for barna sine, må de velge den offentlige skolen.

– Aktører som ønsker å starte private skoler bygget på et religiøst fundament, har selvfølgelig rett til det. Men da må disse aktørene finansiere dette selv, mener Rogaland HEF.

– Greit, men da rammes alle private skoler

Menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen sa til Fritanke.no i 2007 at det vil være uproblematisk menneskerettslig sett å kutte statstøtten til private skoler, men bare under forutsetning av at alle privatskoler behandles likt.

– Hvis Norge kutter offentlig støtte til religiøse skoler, må vi også kutte støtten til skoler basert på alternativ pedagogikk, som Steiner- og Montessoriskolene. Hvis ikke blir det i strid med likebehandlingsprinsippet, poengterte han.

Tror det kan gå gjennom

Leder i Rogaland HEF, Sara Mauland, forteller at forslaget ble enstemmig vedtatt på fylkeslagets årsmøte.

– Tror du kursendringen dere foreslår for forbundet kan bli vedtatt?

– Jeg tror det er en god sjanse. Har følelse av at det er mange som støtter dette, så vi får se. Dette er en problemstilling som har blitt satt mer på spissen i det siste. Når vi hører at Frp går imot støtte til muslimske skoler, men synes kristne bør få, så sier det meg at det trengs en opprydding.

– Hva tenker du om at Steinerskolene og Montessoriskolene går med i samme slengen?

– Hvis det blir en konsekvens, så får det bare bli det. Men vi har ikke tenkt at det er relevant for Human-Etisk Forbund å mene noe om dette. Vi er først og fremst opptatt av de religiøse skolene, sier Sara Mauland.

Ingen kommentar

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Det blir helt feil av meg å mene noe om dette nå, rett før landsmøtet. Men jeg er spent på hva utfallet av saken vil bli, sier hun.

Svensk søsterorganisasjon enig med Rogaland

HEFs søsterorganisasjon i Sverige, Humanisterna, har en langt mer radikal holdning til religiøse privatskoler enn Human-Etisk Forbund tradisjonelt har hatt.

- Mange aktive i Humanisterna er sjokkerte over den ettergivende holdningen til HEF når det gjelder religiøse privatskoler. Mange synes HEF svikter den sekularistiske tanken om at religionen tilhører privatsfæren. HEF mener tydeligvis at det blir mer ro i samfunnet hvis man tolererer religiøse skoler, men da skal man være klar over at man ofrer barna, sa tidligere generalsekretær i Humanisterna, Staffan Gunnarson, til Fritanke.no i 2007.

---

ROGALAND HEFs FORSLAG TIL UTTALELSE:

Human-Etisk Forbund sier nei til statlig støtte til religiøse skoler. Human-Etisk Forbund ønsker et sekulært samfunn der religiøs oppdragelse er et privat anliggende, ikke et statlig ansvar. Human-Etisk Forbund mener derfor at statlige midler ikke skal brukes til å finansiere religiøse skoler av noe slag. Aktører som ønsker å starte private skoler bygget på et religiøst fundament, har selvfølgelig rett til det. Elevene må da sikres en fullverdig undervisning i henhold til gjeldende regelverk, og disse skolene må da utsettes for bedre oppfølging og kontroll enn det de får i dag. Imidlertid bør driften finansieres av private midler, ikke over skatteseddelen. Samtidig bør den offentlige skolen være åpen, inkluderende og konfesjonsfri. Kun på denne måten vil man ivareta foreldreretten på området religiøs oppdragelse. Det er ikke den offentlige skolens oppgave å drive religiøs oppdragelse av våre barn. Det er et klart problem i dag at vi har en statskirke og en skole som har hatt ansvaret for å overbringe såkalte kristne verdier til oppvoksende slekter. Debatten rundt muslimske skoler viser at denne ordningen er antikvert og ikke passer i et moderne og pluralistisk samfunn. Et første skritt på veien mellom skille av kirke og stat bør være å innføre prinsippet om at skolen ikke skal undervise i religion og at elevene ikke skal bli utsatt for religiøs påvirkning i skolen.

Begrunnelse:
Human-Etisk Forbund har tidligere uttrykt prinsipiell støtte til opprettelse av muslimske skoler etter likebehandlingsprinsippet: Så lenge det gis støtte til kristne skoler kan man ikke nekte støtte til andre som ønsker å starte skoler på andre religiøse grunnlag. Imidlertid er dette et sekundærstandpunkt fra HEF. Primært ønsker vi en offentlig skole for alle, uavhengig av tro. Da må alle former for religiøs oppdragelse ut av skolen og overlates til foreldre og omsorgspersoner. Skolen kan undervise om religion, men ikke i religion. Statens oppgave skal være å sikre religionsfrihet for innbyggerne sine, ikke å sikre at alle har en religion.

Siste nytt i Nyheter

Minst 110 millioner mer til tro og livssyn utenfor Den norske kirke i 2017

Kraftig økning fra 2016 til 2017. I tillegg kommer minst fire milliarder til Den norske kirke.

Human-Etisk Forbund protesterer mot undertrykking av Jehovas Vitner

– Et grovt overtramp mot religionsfriheten. Dette bør Norge ta opp med Russland, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

Folk med lang utdannelse er mindre religiøse

Men hvis man først er kristen, spiller ikke utdannelse noen rolle for hvor aktiv man er.

 
Framskritt for humanister i det amerikanske militæret

– Vi takker Forsvardepartementet for å anerkjenne de tapre og hengivne humanistene i våre væpnede styrker, sier Roy Speckhardt i American Humanist Association.

Høyre sa nei til K-en i 2013 av frykt for usikkerhet rundt faget

Mens partiet i 2017 er redde for signaleffekten hvis man fjerner bokstaven.

Saudi-Arabia inn i FN-kommisjon for likestilling, SV og Frp krever svar fra Brende

Men verken Norge eller Sverige vil svare på hva de stemte.

Annonse
Annonse
Annonse