- Ikke noe krav i Ap å beholde statskirken

AUF-leder Martin Henriksen mener det er uakseptabelt å gi inntrykk av et stort flertall for statskirke. Foto: Auf.no

- Ikke noe krav i Ap å beholde statskirken

#Dagens meningsmåling om statskirkespørsmålet i VG viser at 49,5 prosent av befolkningen - og 49,8 prosent av Aps velgere - er for fullt eller delvis ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.11.2006 kl 15:01

Faktaboks

- Å bruke saken om Førde kirke er underlig - det er jo slik det er i statskirka i dag.

- Det er problematisk at de prinsipielle argumentene blir borte fra debatten. Og at man sier at de som er opptatt av det prinsipielle overser alle de praktiske sidene ved et skille. Det er både feil og feigt å argumentere på den måten.

Dagens meningsmåling om statskirkespørsmålet i VG viser at 49,5 prosent av befolkningen - og 49,8 prosent av Aps velgere - er for fullt eller delvis skille mellom stat og kirke.

- Det viser at det ikke er noe krav i Arbeiderpartiet om at man skal beholde status quo. Tvert i mot tolker jeg det som at man ønsker endring i dagens statskirkeordning, sier AUF-leder Martin Henriksen.

Tekst: Kirsti Bergh
Publisert 28.11.2006

- Dette er overraskende høyt i forhold til det Trond Giske og Martin Kolberg prøver å få det til å høres ut som, sier Martin Henriksen, leder i AUF, om VG-tallene.

- Det viser at det ikke er noe krav i Arbeiderpartiet om at man skal beholde status quo. Tvert i mot tolker jeg det som at man ønsker endring i dagens statskirkeordning.

Han mener kirkeminister Trond Giske og partisekretær i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg, driver ekstrem overtolkning av stemningen ute blant både Arbeiderpartifolk og -velgere. Om dette er en bevisst eller ubevisst tolkning ønsker han foreløpig ikke å si noe om.

- Skremselspropaganda
Henriksen mener det er helt uakseptabelt å skape inntrykk av at det er et stort flertall i Ap og i befolkningen for fortsatt statskirke, når alle tall viser at slik er det ikke.

- For Ap må dette innebære at den samlende løsningen må bevege seg betydelig bort fra dagens statskirkeløsning. Og da er det viktig å sette seg ned og finne ut hva alle parter kan leve med, ikke bare uttale seg på vegne av flertallet uten å ta hensyn til minoritetene.

I Dagbladet i dag uttaler Giske at sensur av julesanger i Førde kirke er et eksempel på hvordan kirka kan bli dersom statskirkeordningen avvikles: "Nemlig at vi får en snevrere og mindre inkluderende kirke". Henriksen mener dette er skremselspropaganda.

- Å bruke saken om Førde kirke er underlig - det er jo slik det er i statskirka i dag. Førde kirke er med i statskirka, og Giske som kirkeminister har ingen mulighet til å gjøre noe med det i dag. Å trekke fram dette er bare skremselspropaganda. Det blir for dumt når man får det til å høres ut som det ikke blir julesanger i kirka med skille mellom stat og kirke.

Tror mer på progressiv kirke

Henriksen skjønner godt at mange er bekymret for at mørkemannskristendom skal ta over kirka ved et eventuelt skille, men tror ikke det stemmer.

- Jeg tror heller at vi vil få en utvikling som i Sverige, at man får en mer progressiv og åpen kirke etter å ha løst på båndene.

Ved et skille må kirka ta mer hensyn til hva medlemsmassen faktisk mener.

- I dag er det ganske stort flertall som er med i kirka. Hvis kirka skal beholde dem, kan man ikke gå inn for ei snevrere kirke. Da vil man samtidig rive bort grunnlaget for en folkekirke. Ingen kloke kirkeledere vil med viten og vilje rive bort den grunnen. Dersom man kan gjøre noe med de demokratiske ordningen før man skiller stat og kirke, vil man kunne sikre at de liberale holdningene kan komme mer til uttrykk. Og det tror jeg i sterkere grad vil skje hvis kirka ikke har statens klamme hånd over seg med overstyring, da vil man åpne mer for demokrati.

Svært få, om noen, sentrale Arbeiderpartifolk har gått ut og talt statens sak, sagt noe om hva slags stat vi skal ha eller hvilket inkluderende verdigrunnlag staten skal ha i et pluralistisk samfunn, men stort sett konsentrert seg om hvordan vi skal beholde en åpen og inkluderende folkekirke.

- Er ikke dette underlig, sett i lys av Arbeiderpartiets historie?

- Jo, jeg synes det er problematisk at de prinsipielle argumentene blir borte fra debatten. Og at man sier at de som er opptatt av det prinsipielle overser alle de praktiske sidene ved et skille. Det er både feil og feigt å argumentere på den måten.

Angsten for å vekke reaksjoner

Denne argumentasjonen tror Henriksen skyldes at mange i Arbeiderpartiet har tro på at statlig og politisk styring av kirka er den eneste måten å sikre en åpen folkekirke på.

- Det er jeg uenig i. I tillegg er det nok slik at mange i Ap frykter at det å gå inn for et skille vil vekke sterke reaksjoner. Det tror jeg også er en overdreven frykt. Samtlige målinger viser at mange ønsker et skille, og nå den siste målingen, som viser at de som ønsker status quo er i klart mindretall.

- Tror du det er slik at ledelsen i Arbeiderpartiet allerede har bestemt seg for at det beste er at staten fremdeles skal ha kontroll over kirka, og derfor har konkludert?

- De sier jo at de ikke har konkludert, og jeg velger å tro på det. Men da må de slutte å halvveis konkludere i media dersom de mener at det er viktig å fortsatt ha en åpen debatt.

Siste nytt i Nyheter

Brun-Pedersen oppgitt over gjentatt feilinformasjon om Human-Etisk Forbund fra KrF

– KrF er systematisk uredelige og tillegger oss meninger vi ikke har, sier HEFs pressesjef.

HEF frykter ikke vigselkonkurranse fra kommunene

Ny ekteskapslov gir kommunene ansvar for borgerlig vigsel fra nyttår. Seremonisjef i HEF tror ikke det vil påvirke antallet som velger Humanistisk vigsel.

– HEFs viktigste oppgave er å være der for folk når det trengs

Da Human-Etisk Forbunds nye generalsekretær Trond Enger fikk barn for tre år siden var Humanistisk navnefest det naturlige valget.

 
Human-Etisk Forbund viderefører konfirmasjonsbok

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund vedtok fredag ettermiddag å videreføre arbeidet med konfirmasjonsbok. Dermed er Humanist Forlag sikret de neste fem årene.

Trond Enger ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Kommer fra stilling som generalsekretær i Venstre.

Sterk nedgang for alternativ behandling i Norge

Andelen i befolkningen som sier de har brukt de seks vanligste behandlingsformene ble i gjennomsnitt halvert mellom 2014 og 2016.