– Ikke kall epostene spam

IKT-direktør mener Kirken er ansvarlig for håndteringen av alle epostene fra folk som i godt tro har meldt seg ut av Kirken

– Ikke kall epostene spam

IKT-Norge-direktør reagerer kraftig på Kirkerådets omtale av utmeldingene som sendes gjennom utmelding.no. Kirken bør være spesielt imøtekommende når folk tar kontakt, mener Torgeir Waterhouse.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.09.2014 kl 14:20

Se bildet større

Direktør for internett og nye medier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge mener kirken burde vært spesielt imøtekommende når en ser på bakteppet for utmeldingene. FOTO: IKT Norge

Se bildet større

Kommunikasjonsdirektør Trude Evenshaug i Den norske kirke fastholder opplevelsen av epostene som spam

IKT-Norge-direktør reagerer kraftig på Kirkerådets omtale av utmeldingene som sendes gjennom utmelding.no.

I helgen ble nettsiden utmelding.no opprettet. Her kan du fylle inn dine personopplysninger i et skjema som lover utmelding av Den norske kirke. Det utfylte skjemaet sendes via nettsiden på epost til Kirkerådet. Kirken godtar imidlertid ikke epost som utmelding, fordi dette ikke regnes som gyldig signatur.

På Fritanke.no i går omtalte kommunikasjonsdirektør Trude Evenshaug epostene slik:

– Vi har registrert rundt 2000. Men disse sendes altså flere steder, og det bør opphøre snarest (dette ble endret i løpet av mandag. Journ. anm.). Det er veldig ugreit at informasjon om folk spres og at noen genererer spam.

– Dette er ikke måten å gjøre det på. Man kan ikke melde seg ut på epost, selv om han hevder det. Og da er det jo spam. Vi forhører oss imidlertid nå med departementet om hvordan vi skal forholde oss til de som i god tro har «meldt seg ut» av kirken. Vi ønsker å ta disse på alvor.»

Misbruker spam-begrepet

Dette har fått direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, til å reagere:

– Jeg oppfatter dette som å misbruke spam-begrepet for å vri seg unna en jobb de ikke vil ha. Dette er stikk motsatt av hvordan offentlig sektor skal møte innbyggerne i overgangen til digitale plattformer, sier Waterhouse.

– Ser du hvordan de kan oppleve dette som spam?

– Egentlig ikke. Jeg skjønner hvordan de tenker, men jeg er ikke enig. Jeg mener de ikke kan ta seg friheten til å tenke slik. Særlig om du ser bakteppet her, om det NRK sier er riktig, om at mange mennesker er oppført som medlemmer i en organisasjon som de ikke ønsker å være medlem av. Med det bakteppet burde de være spesielt imøtekommende når folk tar kontakt.

Vellykket digitalisering

Waterhouse er tydelig på at det ikke er heldig at epostene har gått til flere adresser. Han mener imidlertid at dette ikke fritar kirken for ansvar i håndteringen av epostene.

– De må forsikre seg om at alle som tar kontakt får svar, og at disse behandles ryddig og likt. Dette handler om en vellykket digitalisering av samfunnet, og her må offentlig sektor ta ansvar for at denne overgangen til det digitale samfunnet lykkes.

– Det er ikke spamming å sende ting to steder. Men om det er en del av løsningen å sende to steder er det uklokt av utvikleren. Det gir imidlertid ikke mottakeren, som her er en offentlig etat, mulighet til å se bort fra henvendelsene og klassifisere det som spam.

Opprettholder spam-begrepet

Trude Evenshaug mener fortsatt at det var riktig å omtale epostene Kirkerådet mottok i går som spam.

– Stikkprøver viser at en stor andel av epostene kommer fra ikke-medlemmer og fiktive personas. I tillegg ble det generert eposter til flere kirkelige kontorer samtidig. Da må dette kunne karakteriseres som spam. Det er misbruk av offentlige ressurser å behandle tullehenvendelser og samme henvendelse flere stedet. Det mest alvorlige er imidlertid at folk er blitt villedet til å tro at det går an å melde seg ut av kirken via dette nettstedet, sier Evenshaug.

Beskjed etter hvert

– Dere sendte i går ettermiddag brev til Kulturdepartementet med spørsmål om hvordan dere skal håndtere henvendelsene. Har dere fått svar?

– Vi har ikke fått skriftlig svar ennå. Men vi har fått et helt entydig muntlig svar: Vi kan ikke betrakte dette som utmeldinger.

– Gir dere også beskjed til dem som har sendt epostene?

– Vi vil komme til å måtte bruke noe tid på dette. Det er forholdsvis mange som har brukt skjema. Vi må jo svare dem at dette ikke er måten å melde seg ut på.

– Det betyr at alle som har sendt inn utmeldelse vil få svar?

– Ja. Men jeg synes det er litt viktig at han slutter å feilinformere folk, for det er ganske tullete bruk av offentlige ressurser når han fortsetter å generere mange henvendelser fra folk som tror de melder seg ut, men som altså ikke gjør det. Det er veldig ugreit.

– Vanskeligere enn å trykke «liker»

Evenshaug understreker igjen at kirken er avhengig av å få ressurser slik at de selv kan utvikle løsninger som gjør det enklere å melde seg ut av kirken.

– Kirkerådet er fortsatt et statlig forvaltningsorgan og vi har mål og ambisjoner fullt på høyde med statens uttalte ikt-politikk. Men det står ikke på oss, egentlig. Det er ikke det at vi ikke vil. Jeg tror ellers at dette er litt overdrevet også. Det er ikke så vanskelig å melde seg ut av Den norske kirke. De får det til, de som vil.

– Terskelen her er åpenbart for lav. Det å ta et livssynsvalg tenker vi at bør være litt mer vanskelig en å trykke «liker» på Facebook.

Skjemaet er midlertidig fjernet

Tirsdag formiddag melder utmelding.no at de foreløpig har tatt ned skjemaet med denne begrunnelsen:

«Vi fikk i dag tilbakemelding fra Kirken sentralt om at Kunnskapsdepartementet mente at utmeldingene ikke var gyldige, og for å ikke skape forvirring har vi foreløpig tatt ned utmeldingsskjemaet (vi har ikke fått bekreftet disse opplysningene fra sentralt hold i Kunnskapsdepartementet).»

Det står også at de jobber med en ny løsning som inkluderer digital signatur.

Det er for øvrig Kulturdepartementet som er ansvarlig departement. Det har ikke lykkes Fritanke.no å få en kommentar derfra ennå.

Siste nytt i Nyheter

– HEFs viktigste oppgave er å være der for folk når det trengs

Da Human-Etisk Forbunds nye generalsekretær Trond Enger fikk barn for tre år siden var Humanistisk navnefest det naturlige valget.

Human-Etisk Forbund viderefører konfirmasjonsbok

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund vedtok fredag ettermiddag å videreføre arbeidet med konfirmasjonsbok. Dermed er Humanist Forlag sikret de neste fem årene.

Trond Enger ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Kommer fra stilling som generalsekretær i Venstre.

 
Sterk nedgang for alternativ behandling i Norge

Andelen i befolkningen som sier de har brukt de seks vanligste behandlingsformene ble i gjennomsnitt halvert mellom 2014 og 2016.

Mener økonomisjefen tar feil om forlagets økonomi

– Nei, det er ikke på noe tidspunkt tatt ut utbytte av forlagets overskudd. Forlagssjef Bente Pihlstrøm i Humanist Forlag reagerer på flere av påstandene fra HEFs økonomisjef.

Islamsk Råd foreslo selv å ta en pause fra STL

STL har kommet med skarp kritikk av IRN og skal ha fremmet et forslag om suspensjon fra rådet. Men i STLs rådsmøte i går kveld var det IRN selv som foreslo at de tar en pause.