Det vil gå enda et år før vi kan se et slikt klasserom. Humanistskolen kan ikke starte opp i høst. De må utsette nok et år på grunn av sommel i Utdanningsdirektoratet. FOTO: Scanpix/Microstock

Humanistskolen utsatt enda et år

Til tross for at Utdanningsdirektoratet lovet hastebehandling, har det gått så sakte at Humanistskolen nå har gitt opp håpet om å starte opp til høsten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.03.2014 kl 16:27

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Daglig leder i Humanistskolen, Ole Martin Moen, er skuffet over at diskrimineringen av ikke-religiøse livssyn fortsetter enda et år.

Se bildet større

I et intervju med NRK Østlandssendingen i starten av februar så Moen for seg at Humanistskolen kan leie lokaler i Forskningsparken på Blindern. Men nå blir altså det hele utsatt et år.

Faktaboks

HUMANISTSKOLENS BREV TIL DE FORESATTE, SENDT SENT I GÅR KVELD

Kjære foresatte,

Det er med et svært tungt hjerte vi må meddele at Humanistskolen ikke får startet opp høsten 2014.

Bakgrunnen for dette er at Humanistskolen ennå ikke har fått klarsignal fra Utdanningsdirektoratet. Etter at vi purret på direktoratet fikk vi et midlertidig svar 21. februar, men trass i at vi immøtekom direktoratets nye krav allerede påfølgende arbeidsdag, er det endelige vedtaket ennå ikke fattet. Nå er det dessverre for kort tid igjen til å kunne starte opp.

Vi vet at mange av elevene har gledet seg veldig til å begynne på Humanistskolen, og vi setter pris på at foresatte har engasjert seg for å få fortgang i saken. Nå er imidlertid tiden så knapp at selv om godkjenningen nå skulle foreligge umiddelbart, rekker vi ikke oppstart til høsten.

Humanistskolen har de siste månedene vært i forhandlinger med Kunnskapsdepartementet om erstatning og oppreisning etter diskrimineringen mot skolen. Disse forhandlingene har ikke nådd frem, og Humanistskolen bringer nå departementet inn for retten. Det er frustrerende at vi humanister i fire år har blitt nektet samme muligheter som kristne - og nå går dessverre enda et årskull, ditt barns kull, glipp av muligheten til å gå på Humanistskolen.

Vi beklager dette på det sterkeste. Vi håper og tror likevel at dere vil finne andre egnede skoler for deres barn, enten dere søker dere til en privatskole eller til den offentlige skolen.

Vemodig hilsen,

Ole Martin Moen
Daglig leder
Humanistskolen

Thomas M. Johanson
Styreleder
Humanistskolen

Humanistskolen - en privat ungdomsskole basert på en humanistisk livssyngrunnlag - har kjempet en lang kamp for å bli godkjent. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet sa først nei fordi skolen ikke er "religiøs" slik det ordrett kreves i privatskoleloven.

Denne tolkningen har blitt bestridt av en samlet korps av menneskerettighetsjurister, inkludert Justisdepartementets lovavdeling samt Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Det hele endte med at Kunnskapsdepartementet i november i fjor snudde og sa ja til å behandle søknaden fra Humanistskolen på linje med søknader fra religiøse skoler. De måtte bøye seg for prinsippet menneskerettighetsekspertisen hadde vært enig om, at religiøse og ikke-religiøse livssyn skal likebehandles.

Etter at Kunnskapsdepartementet snudde i november i fjor, lovet Utdannningsdirekoratet hastebehandling av saken, slik at skolen kunne ha håp om å starte opp høsten 2014. Hastebehandlingen har imidlertid nå gått så sakte at Humanistskolen gir opp håpet om å starte til høsten.

– Vi har ennå ikke har fått klarsignal fra Utdanningsdirektoratet. Det er med et svært tungt hjerte vi må meddele at Humanistskolen ikke får startet opp høsten 2014, heter det i en epost fra Humanistskolen.

Økte andelen kristendom

Daglig leder i Humanistskolen, Ole Martin Moen, er skuffet over at skolen nå må utsette oppstarten enda et år.

– Det er veldig trist for de 18 elevene som har gledet seg til å starte nå til høsten. Dette var jo sjansen deres. Neste år er de ett år for gamle, sier Moen.

Humanistskolen skal ved oppstarten være en treårig ungdomsskole med opptak hvert tredje år. Samme klasse følges gjennom alle de tre årene, før et nytt kull taes opp og følges gjennom tre år.

Moen forteller at Humanistskolen for tre uker siden fikk beskjed fra Utdannningsdirektoratet om at det var for lite kristendom i religions- og livssynsfaget deres. Dette rettet Humanistskolen opp i et brev som ble sendt dagen etter. Humanistskolen ventet er raskt klarsignal, men nå har det vært taust i tre uker.

– Vi økte andelen kristendom slik vi fikk beskjed om, og gjorde andre justeringer de ba om. Vi kunne ha protestert, men valgte heller å finne oss i kravene slik at vi kan komme igang. Men når det nå har drøyd ytterligere tre uker uten at vi har hørt noe, har vi ikke annet valg enn å utsette oppstarten. Det er for sent. Det er så mye som skal på plass, godkjenning av lokaler for eksempel. Vi kunne selvsagt bare ha satt igang og tatt sjansen på at det går i orden, men det blir for høy risiko for oss, sier han.

Erstatningskravet går til retten

Moen mener dette styrker erstatningssaken Humanistskolen har anlagt mot staten, der de beskylder Kunnskapsdepartementet for diskriminering.

– Det er ingen tvil om at livssynshumanisme har krav på å bli likebehandlet med religiøse livssyn. Menneskerettighetene er helt klare. Det var de også i 2010 da vi først søkte om å bli godkjent. Vi har vært skadelidende på grunn av Kunnskapsdepartementets feilaktige lovtolkning i snart fire år, og nå blir oppstarten utsatt enda et år på grunn av sommel i Utdanningsdirektoratet. Den ytterligere forsinkelsen gjør selvsagt diskrimineringen enda mer alvorlig, sier Moen.

Han forteller at Humanistskolen og Kunnskapsdepartementet har hatt møter for å komme fram til et forlik rundt erstatningskravet, men at forhandlingene er brutt. Saken går nå til retten. Humanistskolen jobber i disse dager med å sende inn en stevning. Ole Martin Moen regner med saken kommer opp i løpet av høsten.

Svar senest 1. april

Fungerende avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Trude Rime, skriver i en epost til Fritanke.no at Humanistskolen skal få svar senest 1. april.

– Vi informerte Humanistskolen i et møte i desember i fjor om saksgang og hva vi trengte av dokumentasjon. Etter dette møte har skolen sendt inn ny dokumentasjon, blant annet læreplanen, som vi hadde kommentarer til. Skolen vil få beskjed fra oss så raskt vi har vurdert søknaden og senest 1. april, skriver hun.

Det gjør ikke saken bedre for Ole Martin Moen.

– 1. april gir oss selvsagt alt for kort tid. Vi har hele tiden visst at 1. april var siste frist, men vi hadde jo håpet at de ville behandle vår sak raskere, ettersom vi har blitt diskriminert siden 2010, sier han.

Siste nytt i Nyheter

Anna Bergström er ny leder i svenske Humanisterna

I helgen ble Anna Bergström valgt til ny leder i Human-Etisk Forbunds svenske søsterorganisasjon, Humanisterna.

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

 
KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse