Redaktør i Humanist Forlag, Bente Pihlstrøm, understreker at de selvsagt har jobbet mye for å kvalitetssikre manuset til boka Prostitusjon. FOTO: Agnieszka Bryn

Humanist Forlag: Vi har ikke latt oss bruke av prostitusjonsforkjempere

– Vi har selvsagt gjort en jobb for å kvalitetssikre manuset, sier forlagsredaktøren.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.04.2016 kl 12:18

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Kvinnefronten har gått ut mot, ikke bare Humanist Forlag, men også eieren Human-Etisk Forbund. «Det er i ferd med om å dannes en oppfatning av at dere nå beveger dere i en litt annen retning», skriver de i en bekymringsmelding til forbundet.

Redaktør i Humanist Forlag, Bente Pihlstrøm, reagerer på uttalelsene til Daisy Elizabeth Sjursø fra Kvinnefronten i Fritanke.no i går, der hun antyder at boka Prostitusjon av Andres Lekanger ikke er godt nok kvalitetssikret.

Sjursø sier for eksempel at posisjonen til de som vil ha forbud mot sexkjøp ikke er framstilt på en måte som de kan kjenne seg igjen i, til tross for at dette er en bok der de ulike posisjonene i debatten skal presenteres på en balansert måte.

Les hele intervjuet med Sjursø her.

Vil ikke gå ut med navn

Pihlstrøm avviser antydningene om at Lekangers arbeidsplass PION – Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge – nærmest har skrevet denne boken alene, uten redigering eller annen redaksjonell oppfølging.

– Vi har selvsagt gjort en jobb for å kvalitetssikre manuset. Vi har hatt flere konsulenter på det, og vi har vært svært opptatt av en balansert framstilling, sier hun.

– Har det også vært med konsulenter som er enig med Kvinnefronten i prostitusjonsdebatten?

– Det har vært inne folk med bakgrunn fra og kjennskap til den radikalfeministiske bevegelsen.

– Hvem da?

– Beklager, men det kan jeg ikke gå ut med. Det er ikke sånn at vi krever av våre konsulenter at de skal bli nødt til å stå i en offentlig debatt etter bokutgivelser, og som i dette tilfellet – å måtte tåle de følelsespregede personangrepene som vi vet vil komme hvis vi begynner å gå ut med navn.

Pihlstrøm synes Kvinnefronten bør være fornøyd med at boka har fått saken på dagsorden og har gitt også dem anledning til å fronte sitt syn.

– Det var meningen med boka hele tiden. Den skulle fremme debatt. Det mener vi at vi har greid, sier hun.

Debattbok – ikke en nøytral bok

Forlagsredaktøren understreker at målet med Pro et contra-serien er ikke å gi ut nøytrale bøker.

– Det ser ut til at mange tror – eller velger å tro – at vi har etterstrebet å gi ut en «nøytral» bok av en «nøytral» forfatter, og på den måten har tråkket skikkelig i salaten ved å innbille oss at Lekanger er en blåøyd og nøytral fyr som kunne skrive en flink skolestil om prostitusjon. Det er helt feil. Målet med Pro et contra-serien er å gi ut bøker, som riktig nok skal presentere de ulike sidene i en debatt, men som også skal føre til debatt om temaet. Det er hele poenget, sier Pihlstrøm.

Hun forklarer at hensikten er å få inn folk som har kunnskap – og veldig gjerne meninger– om et emne, og få vedkommende til å redegjøre for temaet i en liten, lettilgjengelig bok.

– Vedkommende må gjerne legge argumentene sine laglig til for hogg for å bidra til en videre debatt utenfor bokas lille format. At forfatteren har et klart standpunkt har vært tilfelle i flere av de andre bøkene i serien. En fordel med dette er at leseren (akkurat som forfatteren) utfordres til å veie for og imot, og på det grunnlaget kan gjøre seg opp sin egen mening, sier hun.

Pihlstrøm sier de ga oppdraget til Lekanger nettopp fordi han er en tydelig stemme i debatten.

– Vi kunne like gjerne latt en prostitusjonsmotstander skrive boka for å holde oss til seriens formål, og det ville sikkert også blitt en interessant bok. Nå endte vi imidlertid etter en redaksjonell prosess med å invitere Lekanger til å skrive denne boka, fordi han løfter frem aspekter ved problemstillingen vi mener har en tendens til å bli neglisjert i en ofte svært polarisert debatt, sier hun.

Pihlstrøm synes det er synd hvis Sjursø er mer opptatt av å erklære at boka ikke burde blitt gitt ut, snarere enn å diskutere selve bokas innhold.

– Det er synd dersom Sjursø eller Kvinnefronten mener at dette er et tema som er ferdigdiskutert. Når flere aktører kommer på banen i debatten – deriblant mennesker som jobber direkte med mennesker i prostitusjon – blir det tydelig at det fortsatt er noe å diskutere, og at vi dessverre fortsatt har til gode å finne den beste og mest humane måten å håndtere prostitusjonsspørsmålet på, sier hun.

Samfunnsoppdrag: Spre kunnskap og engasjement

Forlagsredaktøren presiserer at Humanist forlag opererer redaksjonelt uavhengig av Human-Etisk Forbund, og er som forlag opptatt av å bidra til en fri, åpen debatt og mangfoldige refleksjoner rundt aktuelle temaer.

– Vi gir ut bøker som på ulike måter drøfter og tematiserer aktuelle ting i samtiden. Hensikten er ikke å reflektere Human-Etisk Forbunds offisielle meninger, ei heller de personlige synspunktene til enkeltpersoner i forlaget. Vårt samfunnsoppdrag er å spre kunnskap og bidra til engasjement gjennom bøker som tar utgangspunkt i kulturelle, vitenskapelige, filosofiske, etiske eller livssynsrelaterte spørsmål. Dette er et oppdrag vi tar på alvor, poengterer hun.

Pihlstrøm legger til at det ikke er uvanlig at omtalte grupperinger og personer synes de er fremstilt uriktig.

– Det positive er at en debatt rundt boka gir rikelig med anledning til både å fremme sitt syn og å imøtegå det man måtte mene er urettferdige eller feilaktige fremstillinger av en selv. Ikke minst gir det en gyllen anledning til å opplyse videre ved å fortelle hvorfor man mener Lekanger tar feil når han redegjør for hvordan han mener prostitusjon kan og bør håndteres. Det er en debatt vi ønsker velkommen, sier hun.

Siste nytt i Nyheter

Flertall blant toppene i HEF sier nei til kirkeasyl

Styreleder Tom Hedalen synes ikke det er noen grunn til at staten skal respektere «hellige rom». Vi har også snakket med fylkeslederne i Human-Etisk Forbund. De heller i samme retning.

Debatten om aktiv dødshjelp handler om seks ulike tema

Forfatter Norunn Kosberg går gjennom dem alle, og mer til, i en ny debattbok om hvorvidt det bør bli tillatt å ta livet av mennesker som ønsker det selv.

Vår spåmann var for optimistisk på kirkens vegne

Oppslutningen om Den norske kirke går fortere nedover enn Fritanke.no trodde for 2,5 år siden, viser de foreløpige kirketallene for 2017.

 
– Feil å si at kirkens holdning er et tilbakeskritt

– Den norske kirke er veldig forskjellig fra andre trossamfunn. Kirken og de andre har svært ulike behov, og det er ikke i strid med likebehandling å ta hensyn til dette, sier nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad.

– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse