Horten snur på flisa - krever aktiv påmelding

Tore Larsen fra Horten SV synes det er de som ønsker å delta på skolegudstjenester som må være aktive og melde seg på. Foto: sv.no

Horten snur på flisa - krever aktiv påmelding

#I fjor sommer vedtok politikerne i Horten at alle barnehagebarn i kommunen aktivt må meldes på gudstjenester og lignende i barnehagetida. Barna skal ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2007 kl 11:45

Se bildet større

Høyres Børre Jacobsen vil at alle skal registrere sitt livssyn når de begynner på skolen eller- barnehagen, slik at personalet på forhånd vet hvilke barn som skal være med på gudstjenester o.l. Foto: hoyre.no

I fjor sommer vedtok politikerne i Horten at alle barnehagebarn i kommunen aktivt må meldes på gudstjenester og lignende i barnehagetida. Barna skal ikke som før være "automatisk påmeldt". Nå ønsker flertallet å innføre samme ordning for skolene også.

Tekst: Even Gran
Publisert: 7.3.2007

I fjor sommer vedtok politikerne i Horten å snu på flisa. Alle barnehagebarn i kommunen skulle aktivt meldes besøk til ulike tros- og livssynsamfunn, inkludert Den norske kirke. Man skulle ikke lenger som før "automatisk være påmeldt". Logikken er at det er de som ønsker å delta på slike arrangementer som måtte være aktive. Ikke de som vil reservere seg.

Fjorårets vedtak ble fattet i Kommunalutvalget for familie, oppvekst, sosial og kultur, og lyder som følger:

"Om kommunale barnehager oppsøker arrangementer i regi av religiøse samfunn eller livssynsorganisasjoner skal barns deltakelse skje på bakgrunn av aktiv påmelding fra foreldrene. Barn som ikke deltar på arrangementene skal ha et fullverdig barnehagetilbud."

Lederen i utvalget, Tore Larsen (SV) sier til Fritanke.no at hensikten med vedtaket var at barnehagene i større grad skal framstå som nøytrale i forhold til tro- og livssyn.

- Man skal ikke i et flerreligiøst samfunn regne med at barn automatisk skal være med i kirka, poengterer han.

Larsen legger til at han helst hadde sett at både skoler og barnehager hadde sluttet å bruke skole/barnehagetida til gudstjenester og annen religiøs forkynnelse, men tror ikke det er mulig å få flertall for et slikt vedtak. Vedtaket om aktiv påmelding er derfor det beste har tror det er mulig å få flertall for.

Nå står skolene for tur

Snart innføres sannsynligvis samme opplegg for skolene i kommunen også, forteller Larsen. På neste møte i kommunalutvalget førstkommende tirsdag den 13. mars kommer han til å fremme forslag om dette. Larsen regner med å få flertall sammen med Arbeiderpartiet og RV. Disse tre partiene har til sammen flertall i Horten kommune.

Vil heller ha kartlegging i starten

Høyre og Frp stemte mot fjorårets vedtak om aktiv påmelding i barnehagene. Børre Jacobsen fra Høyre kommer til å stemme mot aktiv påmelding i skolene også.

Han vil heller ha en ordning der foreldrene forteller hvilket livssyn de tilhører når de begynner på skolen/barnehagen, slik at personalet på forhånd vet om barna skal delta på for eksempel de tradisjonelle julegudstjenestene. Hvis det blir noen endringer, må foreldrene aktivt melde fra om dette, legger han til.

- Årsaken til at vi stemte mot venstresidas forslag i fjor sommer, er at vi er bekymret for det byråkratiet og de kostnadene en slik individuell påmeldingsordning vil skape, sier Jacobsen.

Han poengterer at Horten Høyre heller ikke ønsker dagens ordning med individuell reservasjon, og tror skolene og barnehagene kan spare både tid og penger hvis de heller velger Høyres registreringsløsning.

- Skolene og barnehagene samler jo allerede inn en masse opplysninger om barna. Dette blir bare en ekstra ting å spørre om, slår han fast.

Jacobsen avviser at Høyre stemte imot Ap- og SVs forslag for å verne tradisjonene med julegudstjeneste og andre skole- og barnehagebesøk i kirken.

- Vi har ikke noe spesielt ønske om å verne dette. I Høyre er vi opptatt av valgfrihet og at skolen skal være livssynsnøytral. Det er utgangspunktet vårt, sier han.

- Ser du noen farer i at den enkelte skole og barnehage skal kartlegge noe så personlig som den enkeltes tro og livssyn?

- Jeg ser at dette kan oppleves som et problem, men i utgangspunktet skjer det jo allerede mye kartlegging på denne fronten. Vi må ha tiltro til at de greier å holde dette konfidensielt. Dette vil jo bli beskyttede opplysninger i likhet med for eksempel helseopplysninger, som allerede samles inn, understreker Jacobsen.

- Positiv utvikling
Rådgiver for skole og barnehagesaker i Human-Etisk Forbund, Hans Christian Nes, synes utviklingen i Horten er positiv.

- Denne løsningen betyr at man ikke betraktes som en avviker bare fordi man ikke vil være med i kirken. Ordningen styrker foreldrenes rett til å bestemme livssynsopplæringen til sine egne barn, siden man her fjerner det sterke incentivet til kristen oppdragelse som ligger i den tradisjonelle automatiske påmeldingsordningen. Utviklingen i Horten er derfor svært positiv, sier Nes.

Han understreker imidlertid at kommunen fortsatt ikke er helt i mål, siden kirkebesøkene fortsatt skal skje i skole- og barnehagetiden.

- Det beste hadde vært hvis de religiøse aktivitetene hadde blitt lagt til fritida, og at skolene/barnehagene ikke hadde noen rolle i det hele tatt. Men omleggingen er likevel et stort skritt i riktig retning, slår han fast.

- Kjenner du til at dette prinsippet har blitt innført i andre kommuner?

- Jeg har aldri hørt at det har blitt innført på kommunenivå før, men jeg kjenner til at lignende ordninger har vært innført på en del enkeltskoler, blant annet Vålerenga skole i Oslo.

- Hva synes du om registreringsforslaget til Horten Høyre?

- Dette synes jeg var et underlig forslag til å komme fra Høyre. Dette er jo et parti som ellers er svært flinke til å sikre privatlivets fred, svarer Nes.

Han mener Høyres opplegg er uakseptabelt, siden det innebærer at alle må fronte sitt personlige livssyn overfor skoler og barnehager for å få en rettferdig behandling. Da blander skoler og barnehager seg inn i noe de absolutt ikke har noe med, mener han.

- Men er ikke også dagens reservasjonsordning en slags kartlegging av familienes livssynstilhørighet?

- Det blir ikke det samme. Det er ikke lov til å kreve begrunnelse ved slik reservasjon. Det kan være et vell av årsaker til at man ønsker å reservere seg, eller unnlater å melde seg på en skolegudstjeneste. Dermed flagger man ikke sitt livssyn på samme måte. I tillegg føres det heller ikke noe register over hvem som har bedt om fritak, poengterer Nes.

Siste nytt i Nyheter

– Vi tar gjerne initiativ til et møte

Aktivist Paul Omar Lervåg kritiserer HEF for ikke å møte de sekulære organisasjonene av eks-muslimer og sekulære muslimer. Kristin Mile svarer at forbundet er åpent for et møte.

Et flertall mener kommunene bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen

Og færre enn femti prosent av de under femti år ønsker gravferd i regi av Den norske kirke, viser en ny undersøkelse gjort for Human-Etisk Forbund.

Humanistisk uke med døden som tema

I dag går startskuddet for årets Humanistiske uke i regi av Human-Etisk Forbund. Med omkring 200 arrangement de neste par ukene, blant annet undringsløyper, debattmøter, bokbad, filosofikvelder, en rekke foredrag – og dødskafeer. For døden er ett av temaene det fokuseres på i år.

 
HEFs hovedstyre delt om nasjonalt niqab-forbud

Styreleder Tom Hedalen ønsket at HEF skulle støtte regjeringens forslag til nasjonalt forbud mot niqab i utdanningsinstitusjoner, men ble nedstemt av flertallet i Hovedstyret. Før HEF har levert sin høringsuttalelse delte han sin mening på Facebook.

Hva betyr valgresultatet for livssynspolitikken?

At det ikke ble regjeringsskifte kan bety at det fortere kommer ny lov om tros- og livssynssamfunn, tror livssynsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Lars-Petter Helgestad.

Innvandringsskeptisk ungdom mer negativ til menneskerettigheter

Og ungdom som ikke tror er mer skeptisk til religionsfrihet, men støtter sterkere opp om individuelle menneskerettigheter, ifølge ny rapport fra KIFO.