HEFs styreleder mener forbundet bør vurdere å legge seg ned hvis stat og kirke blir skilt

Styreleder Tom Hedalen mener det aller viktigste Human-Etisk Forbund driver med er å påvirke livssynspolitikken. De andre tingene kommer i andre rekke. FOTO: Human-Etisk Forbund

HEFs styreleder mener forbundet bør vurdere å legge seg ned hvis stat og kirke blir skilt

Er kampen mot statskirken hele poenget med Human-Etisk Forbund? Hva med seremoniene? Livssynssamfunnet? Vi har spurt styreleder Tom Hedalen, som nå stiller til gjenvalg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.06.2017 kl 09:29

Se bildet større

Slik åpner kortversjonen av HEFs jubileumsfilm som ble lansert i april i fjor.

Gunn Berit Tangen fra Sør-Trøndelag HEF håper det ikke vil være behov for Human-Etisk Forbund i framtida, men legger fort til at når hun tenker på seremonidelen, så vil det kanskje være behov for forbundet likevel.

Faktaboks

LANDSMØTE 2017

Valgkomiteen foreslår tolv navn

Til helga er det landsmøte i Human-Etisk Forbund, der det blant annet skal velges et nytt hovedstyre.

Valgkomiteens forslag til HEFs nye hovedstyre er som følger:

 • Tom Hedalen, Buskerud, styreleder,
 • Rune Lie, Trøndelag, nestleder
 • Kjersti Øyslebø Brataas, Vestfold, økonomileder
 • Terese Svenke, Akershus, styremedlem
 • Robert Rustad, Vestfold/Oslo, styremedlem
 • Hilde Dybwad, Nordland, styremedlem
 • Christian Lomsdalen, Hordaland, styremedlem
 • Mette Nordhus, Oslo, styremedlem
 • Espen Urkegjerde, Finnmark, 1.vara
 • Anveig Bjordal Halkjelsvik, Møre og Romsdal, 2.vara
 • Kaja Sofie Lorentzen, Akershus, 3.vara
 • Elisabeth Smith, Agder, 4.vara

Av disse sitter Hedalen, Lie, Brataas, Svenke, og Rustad som faste representanter i det avtroppende hovedstyret, og tar følgelig gjenvalg. Lorentzen og Urkegjerde tar gjenvalg som vararepresentanter.

De øvrige, sju av tolv, er nye.

Følgende personer er allerede valgt inn i det nye hovedstyret:

 • Hans Christian Nes, ansattes representant
 • Vibeke Sundsbø, vara for Nes
 • Kristoffer Stokkeland, leder i Humanistisk Ungdom, med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

– Når du har nådd de målene dine, og samfunnet har endret seg, så bør man faktisk vurdere om man skal legge seg ned, sier Human-Etisk Forbunds styreleder Tom Hedalen i filmen som ble laget i forbindelse med forbundets 60-årsjubileum i fjor.

Til helga er det landsmøte i Human-Etisk Forbund og styreleder Hedalen stiller til gjenvalg.

Vi har stilt følgende spørsmål til samtlige kandidater til styret:

«Hva bør skje med Human-Etisk Forbund hvis stat/kirke blir helt skilt og all form for samrøre mellom kirke/religion og stat opphører?»

Styreleder Tom Hedalen svarer, som den eneste så langt, at forbundet da «bør legge seg ned». Alle de andre mener at forbundet «bør fortsette som før og tilby livssynstjenester og seremonier».

Blir feil å redefinere seg til en annen organisasjon

Hvordan skal vi tolke dette? Mener styrelederen at forbundets eneste eksistensberettigelse er kampen mot statskirke og andre former for samrøre mellom stat og religion?

Hedalen skylder litt på spørreskjemaet når han svarer.

– Svaret kom som resultat av Fritanke.nos noe unyanserte svaralternativer, men jeg er jo blant de som mener at når man jobber med interessepolitikk, så bør man vurdere å legge seg ned når man har nådd sitt mål. Det blir i hvert fall feil å redefinere oss til enten en miljøorganisasjon eller en menneskerettighetsorganisasjon. Da får vi heller legge oss ned, sier Hedalen.

Mener seremoniene kan opprettholdes hvis det er etterspørsel

Han legger til at de humanistiske seremoniene gjerne kan fortsette hvis det fortsatt er etterspørsel etter dem.

– Så lenge det er etterspørsel etter seremoniene, bør vi fortsette å tilby dem. Men det må være en rimelig oppslutning. Vi kan ikke opprettholde tilbudet bare til én konfirmant eller ett navnefestbarn nasjonalt.

– Mener du seremoniene eksisterer som en følge av HEFs interessepolitiske kamp mot stat/kirke-samrøre?

– Seremoniene har selvsagt også en egenverdi, men samtidig har de blitt lansert som et alternativ til de kirkelige seremoniene. Hvis de livssynspolitiske målene våre blir nådd, og alle former for samrøre mellom stat og religion opphører, så må vi diskutere om det er verdt å opprettholde en egen organisasjon for det som blir igjen, sier han.

– Det er vanlig å mene at Human-Etisk Forbund først og fremst er et fellesskap – et livssynssamfunn – for mennesker med et humanistisk livssyn, og som står på egne bein? Hva tenker du om det?

– Da tenker jeg at det stemmer, men at vi også er en interesseorganisasjon og en seremonileverandør. Hvis Human-Etisk Forbund vinner saken om å få staten sekulær, og dette fører til at folk mister interessen for seremoniene, så er jeg ikke sikker på om resten er viktig nok til å ta vare på.

Hedalen presiserer at den virkeligheten vi forholder oss til her, er veldig hypotetisk.

– Seremoniene våre er mer populære enn noen gang, og det er veldig langt igjen til staten er hundre prosent sekulær, så det er ingen umiddelbar fare for at vi trenger å tenke så mye på dette, poengterer han.

Les hele undersøkelsen blant HEFs hovedstyrekandidater

Siste nytt i Nyheter

Vil lære opp studentene i kritisk tenkning

– Det er ikke bare ingeniørstudenter som kan ha nytte av denne boka, sier Ronny Kjelsberg.

Tillitsvalgt i HEF ligger godt an til å komme på Stortinget

Har vært både konfirmantkursleder og styrerepresentant i Oppegård.

10 år med aksjoner, seminarer og humanistisk ungdomsfellesskap

I dag fyller Humanistisk Ungdom 10 år.

 
Seremonisjef i Human-Etisk Forbund blir gravferdssjef i Oslo

Lene Mürer tar over som direktør for Gravferdsetaten i Oslo kommune.

Stilling som ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund utlyst

Human-Etisk Forbund ønsker seg først og fremst en administrator.

Sommerferie fram til august

Som vanlig tar vi fri hva hverdagens kjas og mas og er tilbake i midten av august. GOD SOMMER til alle våre lesere! (og klikk deg inn for en overraskelse)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse