ANNONSE
Annonse

Vi har spurt noen av Human-Etisk Forbunds fylkesledere hva de mener om praksisen i HEF med diett og reisepenger. Øverst: Helga Alver, Sverre Støren, Berit Hovland, Elisabeth Smith, Tore Nyeggen. Nederst: Unni Garbom, Lorentz Kvammen, Atle Sivertsen, Marie Edin Solheim.

HEFs nye regnskapssystem kan være årsaken til at flere krever refusjon

Vi har spurt HEFs fylkesledere når det er greit å sende reiseregning. Er det greit også ved småturer på noen kilometer?

Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Publisert:

Sist oppdatert: 15.12.2016 kl 10:59

Skal folk med verv i Human-Etisk Forbund kunne kreve refusjon for alle småutgifter de måtte ha, eller bør utlegget være over et visst nivå? Er det for eksempel greit å kreve refusjon for å kjøre fem kilometer inn til et HEF-møte, eller bør kjørelengden og utgiftene være over et visst nivå, for eksempel ti mil tur/retur, før man kan sende reiseregning?

I går gikk fylkesleder i Hordaland, Lasse Sleire, ut og sa at tillitsvalgte og frivillige bør være villige til å dekke småutgifter som lokal transport i forbindelse med sine verv i forbundet.

– Det er ikke vanlig å kreve reiserefusjon fra idrettslaget hvis du kjører barn til fotballkamper, eller hvis du må kjøre inn til møter i politiske parti, Amnesty, Røde Kors eller andre organisasjoner. Det må være over et visst nivå – lange reiser som koster litt mer, hvis man må reise med fly for eksempel, sa Sleire.

Fritanke.no har tatt en ringerunde til fylkeslederne i forbundet. De fleste er enige i at det ikke er rimelig å kreve refusjon for lokal småkjøring. Men de fleste peker imidlertid på at dette ikke er vanlig i dag heller.

Tror Tripletex gjør det enklere å kreve penger

Utgangspunktet for det hele er at Human-Etisk Forbund har hatt sterkt stigende utgifter til dekning av reise og diett i forbundet. I 2015 brukte forbundet 2,1 millioner kroner mer på dette enn to år tidligere, i 2013.

Fylkesleder i Østfold, Lorentz Kvammen, er ikke i tvil om hva hovedårsaken er:

– Da man innførte det nye regnskapssystemet, Tripletex, gjorde forbundet det mye enklere å sende inn reiseregning. Det førte ikke overraskende til at flere begynte å sende inn reiseregninger og kreve kostpenger. Da skjøt også utgiftene skjøt i været. Det måtte man nesten forvente. Det ligger i den menneskelige natur. Jeg husker jeg spådde at nettopp dette kom til å skje, sier han.

Fylkesleder i Hedmark, Marie Edin Solberg, peker på det samme.

– Etter at vi fikk Tripletex har det blitt lettere å sende regning. Når man gir folk et verktøy, så vil de bruke det, sier hun.

DETTE MENER FYLKESLEDERNE

Men hva mener fylkeslederne bør gjøres med saken? Her kommer synspunktene til de fylkeslederne som plukket opp telefonen da vi ringte på onsdag:

Helga Alver, Troms:

– Jeg synes ikke det skal settes noe nedre grense for hva man kan kreve refusjon for. Det skal ikke koste noe å engasjere seg i Human-Etisk Forbund. Folk sender ikke reiseregning for alt, men de bør ha rett til det, mener jeg.

– Har Troms fylkeslag råd til å betale hvis alle som har verv og oppgaver i forbundet begynner å kreve refusjon for alt?

– Vi må ha råd til det. Det skal ikke koste noe å engasjere seg i Human-Etisk Forbund.

– Vet du om en slik praksis er vanlig i andre frivillige organisasjoner?

– Det vet jeg ikke men når man står på og jobber for Human-Etisk Forbund må man slippe å ha utgifter med det. Vi jobber gratis. Jeg synes det blir noe annet med kjøring av barn til fotballkamper og slikt, for da handler det om ens egne barn, sier hun.

Sverre Støren, Møre og Romsdal:

– Slik vi alltid har tenkt om dette, er at man skal få dekket sine reelle utgifter til ferje og langkjøring, men hvis folk skal på et møte en ettermiddag innad i kommunen synes jeg det er unaturlig at man skal ha refusjon for det. Heller ikke der jeg jobber får vi refusjon for reiser innad i lokalområdet, sier Støren.

Han har ikke inntrykk av at slike smårefusjoner er noe problem i Human-Etisk Forbund, og er ikke tilhenger av å regulere dette.

– Så lenge det ikke er noe problem, kan vi la det ligge. Jeg stoler på at folk bruker sitt beste skjønn, slik at kostnadene holdes nede. Men signifikante kostnader som fergebilletter og kjøring over en viss avstand bør selvsagt refunderes, sier han.

Berit Hovland, Sogn og Fjordane:

– Jeg synes ikke folk bør skrive reiseregning for småkjøring. Det er vanskelig å si hvor grensen skal gå, men la oss si at hvis bilturen fram og tilbake overskrider 10 mil så er det greit synes jeg. Det bør gå en grense et sted. Der er jeg enig med Lasse Sleire, sier hun.

Hovland synes det er bra at Hovedstyret stemte ned generalsekretærens forslag om to kroner pr. kilometer.

– En slik reduksjon ville ha rammet de med lengst reisevei hardest. Det er bedre å ha en høyere kilometertakst, men så kanskje legge inn en terskelverdi som sier at du ikke får refusjon hvis utgiften er under et visst nivå, sier hun.

Elisabeth Smith, Vest-Agder:

– I utgangspunktet skal det ikke koste penger å være med i Human-Etisk Forbund, og jeg selv skriver ikke kilometergodtgjørelse for små reiser. Men hvis jeg skal kjøre flere mil blir det noe annet.

Hun synes regelen bør være at man har anledning til å kreve refusjon.

– Å kjøre fem kilometer til et møte bør være innenfor det du kan dekke selv, men blir det flere hundre kroner bør du har anledning til å få det dekket. Nå som forbundet er i økonomiske problemer, synes jeg vi som har hjerte for Human-Etisk Forbund bør kunne bidra. Men jeg synes det er vanskelig å si at det skal være et påbud, sier hun.

Unni Garbom, Vestfold:

– I fylkesstyret hos oss er det ingen som får kjøregodtgjørelse. Når det er lengre turer samkjører vi, og så sender sjåføren reiseregning. Jeg er helt enig med Lasse Sleire i Hordaland i at vi ikke har penger til å betale hvis alle begynner å kreve refusjon for alt. Dette er jo ikke vanlig i andre frivillige organisasjoner heller å kreve refusjoner for alt slikt, sier hun.

– Samtidig sier mange at det ikke skal koste penger å engasjere seg i forbundet?

– Hvis man faktisk har store utlegg skal man selvsagt få refundert dette, men det er et spørsmål hvor grensa skal få. Vi velger alle hva vi skal bruker fritida på. Det er ikke vanlig i Norge å kreve refusjon for kjøring til fritidsaktiviteter man har valgt selv, sier hun.

Lorentz Kvammen, Østfold:

– Jeg tror det er veldig farlig ikke å gi kostnadsdekning. Hvis folk ikke lenger får dekket sine kostnader og slutter å jobbe frivillig for HEF, så knekker i hvert fall forbundet ryggen. Jeg personlig ville aldri har sendt en reiseregning på et lavt beløp, men jeg vil ikke oppheve meg som moralsk vokter over andre. Det spørs hvor ofte det er også. Hundre kroner er kanskje ikke så mye, men hvis det blir hundre kroner flere ganger i uka, så begynner det jo å bli litt, sier han

Kvammen synes det er vanskelig å trekke noen entydig grense.

– Jeg tror det er bedre å fortelle våre folk at forbundet har dårlig råd, og da vil de kanskje forstå at det å sende en reiseregning på et lite beløp kanskje ikke er så lurt. Men det får være opp til den enkelte, sier han.

Kvammen tror årsaken til at Human-Etisk Forbunds utgifter til diett og reise har økt kraftig, er innføringen av regnskapssystemet Tripletex.

– Jeg husker jeg sa det til noen da dette ble innført: Dette kommer til å bli dyrt. Det var veldig forutsigbart at dette ville skje når man senket terskelen på denne måten, sier han.

Atle Halle Sivertsen, Oslo

– Jeg er veldig tydelig på dette: Det skal ikke koste noe å engasjere seg i Human-Etisk Forbund. Hvis man vil, bør man få dekket alt, sier han.

Han vil ikke uttale seg om hva som er vanlig i andre organisasjoner. Han forholder seg til Human-Etisk Forbund, og der bør alle få dekket alt hvis de vil.

– Vil du oppfordre forbundets frivillige og tillitsvalgte i noen retning?

– Nei, jeg vil ikke oppfordre til noe. Det får være opp til hver enkelt. Men jeg bruker ikke å skrive reiseregninger for småkjøring.

– Er du redd for at det kan bli dyrt hvis alle begynner å skrive reiseregninger for alt?

– Jo, det kan det kanskje. Men vi er nødt til å dekke kostnadene til våre frivillige og tillitsvalgte. De får ikke betalt for den jobben de gjør, men kostnadene sine må de få dekket.

Marie Edin Solheim, Hedmark

– Det blir veldig personlig hva som er en stor eller liten utgift. Jeg vil ikke blande meg oppi det. Enten har man rett på å få refundert alle utgiftene sine, eller så får man det ikke. Jeg synes ikke det skal være noen grenser. Så lenge man har et verv i forbundet, og forventes å komme på et møte, så bør man få refusjon uansett hvor kort eller lang reisevei man har. Slik tror jeg det er i mange andre frivillige organisasjoner også, sier hun.

Solheim er bekymret over at enkelte frivillige og tillitsvalgte i Human-Etisk Forbund nå føler at de blir mistenkeliggjort.

– Jeg har opplevd at det blir stilt spørsmålstegn ved om folk har reist på billigste måte. Det er feil. Man må stole på folk, og ikke tro at de er ute etter å lure forbundet. Folk blir sinte og lei seg når de blir anklaget for å utnytte systemet når de ikke gjør det. Det blir satt spørsmålstegn ved deres ærlighet. Da vil vi miste noen. Det er jo ingen som er med i Human-Etisk Forbund for å tjene penger på reiser og honorarer, sier hun.

Solberg forteller at hun selv sjelden sender reiseregning.

– Jeg tror nok litt av utgiftsøkningen skyldes at det har blitt lettere å sende reiseregning etter at vi fikk Tripletex. Da er det nok flere som gjør det også, sier hun.

Tore Nyeggen, Oppland

– Det er jo ikke noen begrensning i vedtaket fra Hovedstyret. Da kan man jo praktisk talt skrive reiseregning for alt, men min erfaring er at det ikke er vanlig å skrive reiseregninger for småkjøring innenfor en mils avstand eller noe sånt, sier han.

Nyeggen er enig i at det kanskje burde settes en nedre sum for hva som utløse reiserefusjon, men har ingen klar oppfatning om det nå. Han vil heller ikke komme med noen oppfordringer.

– Nei, det får være opp til hver enkelt. Vi får ta det opp igjen hvis det blir et problem og vi ser at det fører til store kostnader, sier han.

Siste nytt i Nyheter Vis flere

USA beskylder IHEU for å være på lag med Russland og Kina

USA beskylder IHEU for å være på lag med Russland og Kina

USAs FN-ambassadør har sendt et skarpt brev til den internasjonale humanistunionen IHEU.

Advokat mener millionerstatningen til Nawaz er dårlig nytt for ytringsfriheten

Advokat mener millionerstatningen til Nawaz er dårlig nytt for ytringsfriheten

– Maajid Nawaz ville aldri ha vunnet en rettssak om dette. SPLC burde ikke ha gått med på forlik, mener en amerikansk borgerrettighetsadvokat.

Borgerrettsorganisasjon med beklagelse til antiislamist

Får endelig beklagelse

– Vi innser at det var galt å inkludere Maajid Nawaz og Quilliam Foundation i vår feltguide til anti-muslimske ekstremister, beklager Southern Poverty Law Center.

Generalsekretæren tok selvkritikk overfor landsstyret

Generalsekretæren tok selvkritikk overfor landsstyret

Men flertallet på helgens landsstyremøte i Human-Etisk Forbund var likevel positive til tankegangen bak endringene generalsekretæren vil innføre.

Human-Etisk Forbund roser Frp og SV for omskjæringsforbud

Human-Etisk Forbund roser Frp og SV for omskjæringsforbud

HEF vil fortsatt ha forbud mot omskjæring av gutter. Det bestemte landsstyret i helga.

Mer nasjonalisme og innvandringsskepsis blant kristne

Mer nasjonalisme og innvandringsskepsis blant kristne

Folk med kristen tro og identitet har en mer avvisende holdning til religiøse minoriteter og innvandring enn ikke-religiøse, ifølge en undersøkelse fra Pew Research Center.

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.