- Når vi ikke får informere på skolene i skoletida, rammes HEF relativt sett såpass mye hardere enn Kirken, at det går på bekostning av skolenes plikt til å likebehandle tros- og livssynssamfunn, sier HEFs organisasjonssekretær i Sogn og Fjordane, Astrid Hammer Bolstad.

HEF nektes å informere i skoletida

#HEF nektes å informere om Humanistisk konfirmasjon på en rekke skoler i Sogn og Fjordane. - Et slikt informasjonsforbud rammer oss vesentlig hardere ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2007 kl 11:49

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Det er i disse naturskjønne omgivelsene HEF nektes å informere om humanistisk konfirmasjon i skoletida; tettstedet Sande i Sogn og Fjordane. Foto: Gaular kommune.

HEF nektes å informere om Humanistisk konfirmasjon på en rekke skoler i Sogn og Fjordane. - Et slikt informasjonsforbud rammer oss vesentlig hardere enn kirken, sier Astrid Hammer Bolstad, organisasjonssekretær for HEF i Sogn og Fjordane.

Tekst: Even Gran
Publisert: 27.2.2007

Human-Etisk Forbund (HEF) får ikke slippe til med informasjon om humanistisk konfirmasjon på en rekke skoler i Sogn og Fjordane. HEF har fått nei fra Sande skule i Gaular, Gjelsvik skule i Askvoll, Flatbygdi skule i Vik og Davik skule i Bremanger.

Rektor ved Sande skule i Gaular kommune, Rune Kvammen, forsvarer praksisen overfor NRKs Her og nå. Han mener skolen behandler alle trossamfunn likt.

- På vår skole skiller vi mellom selve konfirmantundervisningen som vi delvis har akseptert kan skje i skoletida, og det som går på ren informasjon om tilbudene. Sistnevnte er det like greit at elevene får skriftlig slik at de kan vurdere dette hjemme, sier Kvammen til NRK.

- Ingen forskjellsbehandling
Overfor Fritanke.no understreker Kvammen at heller ikke presten får slippe til med informasjon om kirkelig konfirmasjon på dagtid. Derfor kan ikke skolen beskyldes for forskjellsbehandling, mener han.

Det er tidspress som er årsaken til den restriktive linja, forteller han.

- Vi driver en skole her og har et pensum vi skal gjennom. Hvis jeg skulle ha sluppet til alle de som vil komme til skolen og orientere om ulike ting, så hadde det blitt veldig travelt her. Derfor har jeg lagt meg på en restriktiv linje. Ulike organisasjoner får lov til å henge opp oppslag, og de kan komme og orientere på kveldstid helt gratis i oppvarmede lokaler. Mer har jeg ikke å tilby, sier rektor Kvammen.

Han bekrefter at deler av den kirkelige konfirmasjonsundervisningen skjer i skoletida. Dette har blant annet praktiske årsaker, siden elevene bor langt fra hverandre. Han understreker imidlertid at han ikke ville ha hatt noe imot at også HEF kom på dagtid og ga sine konfirmanter et tilbud på lik linje.

- Det er alltid noen som ikke velger kirkelig konfirmasjon. Disse har ikke noe spesielt å gjøre mens de kirkelige konfirmantene har undervisning med presten. Hvis HEF vil komme og gi et tilbud til de som måtte ønske det i denne tiden, så har ikke jeg noe imot det, sier Kvammen.

Han understreker at den kirkelige konfirmantundervisningen ikke har så stort omfang.

- I skoletida er det fire doble timer før jul, og fire doble timer etter jul. Resten av konfirmantopplæringen skjer utenfor skoletid, poengterer han.

- Hva med å tillate informasjon om humanistisk konfirmasjon som en del av KRL-undervisningen?

- Det kan vi ikke akseptere. Det er ikke tillatt å drive "forkynning" i KRL-timene, noe jeg oppfatter at et forsøk på verve elever til humanistisk konfirmasjon faktisk vil være.

Jurister jobber allerede med saken

Astrid Hammer Bolstad, organisasjonssekretær for HEF i Sogn og Fjordane, forstår Kvammens skille mellom informasjon og undervisning, men mener at det slår skjevt ut. Praksisen rammer HEF vesentlig hardere enn Kirken, mener hun.

- HEF ikke har mulighet til å drive konfirmantundervisning på dagtid, slik Kirken har. Vi er avhengig av innsatsen til frivillige som bare kan stille å kveldstid fordi de har andre jobber på dagen. Her har Kirken langt bedre ressurser med heltidsansatte som kan stille på dagtid. Vårt tilbud er også langt mindre utbredt og kjent blant folk. Informasjonsforbudet som Sande skule praktiserer, rammer derfor oss relativt sett mye hardere enn Kirken, sier Bolstad.

Hun har allerede tatt kontakt med Utdanningsdirektøren i Sogn og Fjordane for å finne ut om Sande skules praksis med å skille mellom informasjon på den ene siden, og selve undervisningen på den andre, strider mot prinsippet om likebehandling av tros- og livssynssamfunn.

- Jeg både håper og tror på medhold fra Utdanningsdirektøren i denne saken. Jeg synes det blir kunstig å skille mellom informasjon og undervisning. Så lenge man informerer om noe, så formidler man også kunnskap om emnet. Jeg synes det er vanskelig å se forskjellen, sier Bolstad.

Hun understreker for øvrig at Sande skule og de andre som har avvist HEFs ønske om å komme og informere om Humanistisk konfirmasjon, representerer unntaket. De fleste skolene i fylket sier ja uten forbehold, forteller hun.

- Manglende vilje

- Jeg synes saken vitner om en manglende vilje fra skolens siden til å informere om hvilke tilbud som faktisk finnes, sier Inger Johanne Slaatta. Hun er rådgiver for Humanistisk konfirmasjon ved HEFs hovedkontor i Oslo.

Slaatta poengterer at selv om rektor ved Sande skule kanskje har retten på sin side i denne saken, så uttrykker han en manglende vilje til å gi ungdommene på sin skole best mulig forutsetninger for å treffe egne valg.

Siste nytt i Nyheter

Visjon Norge betaler for å være tilgjengelig på kabel-tv

Anders Torp mener kabel-tv-selskapene burde ha tatt et uoppfordret oppgjør med hva de tillater sendt.

Får napp med ny strategi for livssynsnøytrale seremonirom

– Fire kommuner er allerede i gang, er beskjeden fra fylkeskontoret.

Frp-politiker mener yoga truer den kristne kulturarven

– Yoga i kommunal regi kan være et brudd på Grunnloven, mener Oddvar Østreim i Froland Frp.

 
Ingen biskoper støtter KrFs forslag om gudstjenestetvang for skoler

Sju av tolv biskoper sier nei til KrFs forslag om gudstjenestetvang for skoler. Resten kommenterer ikke saken eller har en uavklart holdning. Ingen støtter KrF-forslaget.

Human-Etisk Forbund og radiokanalen P5 arrangerte direktesendt bryllup

Iselin og Kjetil giftet seg humanistisk i et direktesendt radioprogram i går. På selveste Valentindagen.

Norge mister sin eneste sykehushumanist

Cathrine Bang Hellum ble tilsatt som sykehushumanist i et vikariat i 2015. Til sommeren kommer den fast ansatte sykehuspresten tilbake.

ANNONSE
Annonse