Hedningsamfunnet limte Luther-sitater på Nidarosdomen

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2017 kl 13:11

Domprost i Nidarosdomen mener hedningene slår inn åpne dører.

 
Kan ikke se at ordførere har reservasjonsrett mot å vie homofile

Publisert: - Oppdatert: 01.11.2017 kl 15:20

Enkelte Krf-ordførere uttaler at de ikke vil vie homofile. Nå sender Likestillings- og diskrimineringsombudet brev til departementet.

 
– Også Human-Etisk Forbund er en del av arven etter Luther

Publisert: - Oppdatert: 31.10.2017 kl 13:11

– Reformasjonen banet veien for individuell fri vilje og religionskritikk, samt for skillet mellom kirke og stat, sier teologiprofessor Trygve Wyller.

 
– Kan virke som om skolen drar det ut i det ekstreme for å provosere

Publisert: - Oppdatert: 25.10.2017 kl 14:44

– De detaljerte skjemaene om julesanger i Stavanger er definitivt ikke noe vi har bedt om, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

 
HEF reagerer på kirketilbud om «bibeltrim» i Ørsta

Publisert: - Oppdatert: 25.10.2017 kl 08:32

Menighetene i Ørsta varsler om et bibelkurs som skal arrangeres i skoletida hvis skolene sier ja. – Helt greit og krever ikke fritak, mener kommunen.

 
SSI tar avstand fra Resett, Human Rights Service og Document

Publisert: - Oppdatert: 24.10.2017 kl 09:58

– De tre oppleves ikke som konstruktive i debatten, heter det i et styrevedtak fra Senter for sekulær integrering, SSI.

 
Stadig færre amerikanere mener gudstro er nødvendig for god moral

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2017 kl 11:18

«Good without a god» er slagordet til Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon i USA. Nye tall tyder på at de er i ferd med å få gjennomslag.

 
Brun-Pedersen oppgitt over gjentatt feilinformasjon om Human-Etisk Forbund fra KrF

Publisert: - Oppdatert: 19.10.2017 kl 11:27

– KrF er systematisk uredelige og tillegger oss meninger vi ikke har, sier HEFs pressesjef.

 
HEF frykter ikke vigselkonkurranse fra kommunene

Publisert:

Ny ekteskapslov gir kommunene ansvar for borgerlig vigsel fra nyttår. Seremonisjef i HEF tror ikke det vil påvirke antallet som velger Humanistisk vigsel.

 
– HEFs viktigste oppgave er å være der for folk når det trengs

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2017 kl 11:10

Da Human-Etisk Forbunds nye generalsekretær Trond Enger fikk barn for tre år siden var Humanistisk navnefest det naturlige valget.

 
Human-Etisk Forbund viderefører konfirmasjonsbok

Publisert: - Oppdatert: 16.10.2017 kl 11:32

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund vedtok fredag ettermiddag å videreføre arbeidet med konfirmasjonsbok. Dermed er Humanist Forlag sikret de neste fem årene.

 
Trond Enger ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Publisert: - Oppdatert: 13.10.2017 kl 18:08

Kommer fra stilling som generalsekretær i Venstre.

 
Sterk nedgang for alternativ behandling i Norge

Publisert: - Oppdatert: 12.10.2017 kl 13:52

Andelen i befolkningen som sier de har brukt de seks vanligste behandlingsformene ble i gjennomsnitt halvert mellom 2014 og 2016.

 
Mener økonomisjefen tar feil om forlagets økonomi

Publisert:

– Nei, det er ikke på noe tidspunkt tatt ut utbytte av forlagets overskudd. Forlagssjef Bente Pihlstrøm i Humanist Forlag reagerer på flere av påstandene fra HEFs økonomisjef.

 
Islamsk Råd foreslo selv å ta en pause fra STL

Publisert: - Oppdatert: 12.10.2017 kl 13:50

STL har kommet med skarp kritikk av IRN og skal ha fremmet et forslag om suspensjon fra rådet. Men i STLs rådsmøte i går kveld var det IRN selv som foreslo at de tar en pause.

 
Frykter Humanist forlag ryker hvis konfirmasjonsbok kuttes

Publisert: - Oppdatert: 11.10.2017 kl 17:10

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund skal fredag ta stilling til om humanistiske konfirmanter fortsatt skal få en bok som del av kurset - en utgivelse som er Humanist Forlags finansielle fundament.

 
– Hva er det Human-Etisk Forbund tenker på?

Publisert: - Oppdatert: 11.10.2017 kl 17:11

– For oss i Foreningen Skepsis er Humanist Forlag viktig, men som HEF-medlem kan jeg ikke skjønne at det ikke er minst like viktig for Human-Etisk Forbund å beholde et forlag med sitt verdigrunnlag, sier Christopher Dragnes Norderhaug.

 
Mener homøopati i Norge er hardt rammet av skepsis

Publisert: - Oppdatert: 10.10.2017 kl 13:18

En «religiøs og naiv tiltro til vitenskap» har fått fotfeste i Norge, mener daglig leder i Norges Naturmedisinsentral. I tillegg har staten gjort det vanskeligere å få tak i homøopatiske midler.

 
Flere moskéer melder seg ut av Islamsk Råd

Publisert: - Oppdatert: 10.10.2017 kl 10:20

Islamic Cultural Centre Norway slutter seg til de andre utbryterne. Fire andre ikke-navngitte trossamfunn skal også ha bekreftet at de melder seg ut.

 
Gulalai Ismail får Anna Politskovkskaya-pris

Publisert: - Oppdatert: 06.10.2017 kl 11:18

Sammen med den drepte indiske journalisten Gauri Lankesh hedres den pakistanske menneskerettighetsaktivisten og humanisten Gulalai Ismail for sitt arbeid mot islamsk ekstremisme.

 
Rekordpåmelding til Humanistisk konfirmasjon i 2018

Publisert:

Ingen negativ effekt av at Human-Etisk Forbund for første gang lot være å sende ut informasjonsbrev om konfirmasjonen. Aldri før har så mange vært påmeldt.

 
Foreslår å fjerne kirkens medlemstall i beregningsmodellen

Publisert: - Oppdatert: 27.10.2017 kl 12:29

I dag kom forslaget til ny finansieringsordning for Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene. Særbehandlingen av den gamle statskirken fortsetter.

 
Irland skal ha folkeavstemning om blasfemilov og abortlov

Publisert: - Oppdatert: 28.09.2017 kl 12:12

Til neste år skal befolkningen i Irland få stemme over et forslag om å fjerne både blasfemiloven og totalforbudet mot abort.

 
Hovedstyremedlem i HEF vil tillate alle sanger i Humanistisk gravferd

Publisert: - Oppdatert: 27.09.2017 kl 18:13

Hans Christian Nes mener HEF bør spørre seg: Hva er mest humanistisk i møte med avdøde og etterlattes ønsker? Selv ønsker han ikke Humanistisk gravferd når regelverket er så strengt.

 
– Vi er et livssynssamfunn, ikke en nøytral seremonileverandør

Publisert: - Oppdatert: 04.10.2017 kl 13:42

Er Human-Etisk Forbunds retningslinjer for Humanistisk gravferd for rigide? Ja, mener pårørende som ikke fikk den musikken de ville. Nei, mener HEFs seremonirådgiver Tale Pleym, som understreker at forbundets gravferdstalere alltid kan bruke sitt skjønn.