Et økende antall amerikanske jøder velger vekk omskjæring og har heller et ritual uten skalpell. Ritualet kan inneholde vasking av den nyfødtes føtter, som et symbolsk tegn på den jødiske pakten og en velkomst til livet. FOTO: intactnews.org

Flere jødiske foreldre velger ritual uten skalpell

Amerikanske Jason Maas er overbevist om at jødiskhet ikke sitter i forhuden og valgte det omskjæringsfrie ritualet Brit Shalom for sin nyfødte sønn. Norske Ervin Kohn vil ikke ta ritualet i betrakning.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.05.2014 kl 11:40

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Faktaboks

Omskjæring av gutter

Omskjæring av gutter er ifølge Store Norske Leksikon beskrevet tilbake til år 4300 før vår tidsregning.

Brit Milah
Ifølge Bibelen inngikk Gud en pakt med Abraham, og han og hans mannlige familiemedlemmer og tjenestefolk osv. skulle omskjære seg som et tegn på denne. Pakten ble videreført for alle jøder, og dette omskjæringsritualet kalles Brit Milah. Ifølge den jødiske loven skal alle gutter omskjæres åtte dager etter fødsel og det skal skje av en jødisk mohel.

I 1. Mosebok 17,9-14 heter det:

Så sa Gud til Abraham: «Du skal holde min pakt, både du og dine etterkommere fra slekt til slekt. 10 Dette er den pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine: Alle menn og gutter hos dere skal omskjæres. 11 Dere skal la forhuden skjæres av, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. 12 I slekt etter slekt skal hvert guttebarn hos dere omskjæres når det er åtte dager gammelt, både de som er født i huset, og de som er kjøpt for penger hos fremmede, som ikke er av din ætt. 13 Omskjæres skal både de som er født i ditt hus, og de du har kjøpt for penger. Slik skal min pakt vise seg på kroppen deres, en evig pakt. 14 Men den mann som er uomskåret, som ikke har fått forhuden skåret bort, han skal utryddes av sitt folk; for han har brutt min pakt.»

Ifølge Wikipedia ble kun den ytterste delen av forhuden fjernet i den opprinnelige formen for omskjæring, på 500-tallet begynte man å fjerne hele forhuden.

Annen mannlig omskjæring
Blant de tidligste kristne ble omskjæring praktisert, men i dag anses påbudet om omskjæring som avskaffet i likhet med andre deler av Moseloven. Omskjæring praktiseres i noen kristne kirker, som Den koptiske ortodokse kirke, Den etiopiske ortodokse kirke og Den eritreiske ortodokse kirke.

Omskjæring praktiseres innen islam, der det ikke er noe påbud om når omskjæringen skal skje. I den vestlige verden er det blitt vanlig å gjøre dette ganske tidlig etter fødselen.

Store deler av verdens mannlige (og kvinnelige) befolkning omskjæres. Blant annet praktiseres det blant australsk urbefolkning og i mange afrikanske samfunn som innvielsesritualer.

I den vestlige verden ble omskjæring av guttebarn utbredt i den engelsktalende delen av verden, som Storbritannia, USA og Australia, omkring forrige århundreskifte. Også i Sør-Korea er det i nyere tid blitt vanlig skikk. Mens praksisen nesten er borte i Storbritannia er det fortsatt svært vanlig i USA, der barnelegeforeningen anbefaler det av helsemessige årsaker. I motsetning til i Skandinavia, der et samlet fagmiljø mener risikoen er større enn helsegevinsten ved unødvendige kirurgiske inngrep på friske guttebarn.

Les mer for og i mot omskjæring:
Jews agains circumcision
Om mannlig omskjæring

– Da jeg fikk min første sønn for 17 år siden, begynte jeg å diskutere omskjæring med venner i synagogen jeg går til. Det viste seg at flere av foreldrene hadde latt være å omskjære sønnene sine, selv om det var få som snakket høyt om det, forteller Jason Maas (43) på telefonen fra Oregon, USA.

Han er en av et økende antall jøder verden over som har begynt å stille spørsmål ved selvfølgeligheten i omskjæringsritualet.

I tiden rundt sønnens fødsel kom han over boken Questioning Circumcision: A Jewish Perspective. Maas ble overbevist om at sønnens jødiskhet ikke satt i forhuden, men i troen, og fortalte familien at han ønsket å la sin førstefødte forbli intakt. Han ville heller feire Brit Shalom – eller fredspakt, som er betydningen av det hebraisk begrepet.

– Jeg vet at det finnes jødiske miljøer som er sterkt kritiske til å erstatte Brit Milah (rituell omskjæring) med Brit Shalom, men i min omgangskrets var det ingen som kritiserte vårt valg, sier Maas, som i dag er aktiv i organisasjonen Jews Against Circumcision.

Om ritualet var relativt ukjent da Maas fikk sin første sønn for 17 år siden, er det stadig flere som har tenkt det samme som den amerikanske doktorgradsstipendiaten fra Oregon. Brit Shalom, det humanistiske ritualet som erstatter kniv og skalpell med vasking av den nyfødtes føtter, er blitt et reelt alternativ for liberale jøder – i alle fall i Israel, USA, Canada, Ungarn, Tyskland, Mexico og Storbritannia, der over hundre rabbinere har sagt seg villige til å lede den alternative seremonien.

– Ideelt sett skulle jeg gjerne sett et forbud mot omskjæring av mindreårige, slik at både gutter, jenter og tvekjønnede ikke blir utsatt for omskjæring uten samtykke. Men reelt sett kan jeg forstå at et eventuelt forbud også kan virke mot sin hensikt. Etter forbudet mot å omskjære jentebarn ser vi eksempler på at jenter fremdeles blir omskåret, enten i hemmelighet eller ved at de fraktes til land der praksisen fremdeles er lov, uten medisinsk hjelp.

Omskjæring splitter jødedom

Maas mener likevel at et forbud mot omskjæring vil hjelpe mange, også foreldre som tviler, men følger praksisen av redsel for å bli utstøtt fra familien og samfunnet.

– Brit Shalom er fremdeles kontroversielt, men jeg er overbevist om at flere jødiske foreldre vil velge bort tradisjonell omskjæring i fremtiden. Dessverre er omskjæringsproblematikken nok et tema som splitter jødedommen i liberale og konservative leirer, sukker Maas, og legger til at homofili, homoekteskap, Palestina og kvinners rettigheter allerede har skapt store splittelser i jødiske samfunn i og utenfor Israel.

De to leirene – for og imot omskjæring av åtte dager gamle guttebarn – ser heller ikke ut til å skulle forsones med det første. I disse dager har den den amerikansk-jødiske skuespilleren Alicia Silverstone høstet både støtteerklæringer og fornærmelser i israelske aviser, etter det ble kjent at hun valgte Brit Shalom for sin førstefødte sønn. Silverstone er langt på langt nær like radikal som den jødiske dokumentarskaperen Victor S. Schonfeld, som i samme aviser argumenterer for at det bør innføres lovforbud mot Brit Milah i Israel. Det eneste hun har bedt om er at jødiske og amerikanske foreldre tenker seg om både én og to ganger før de viderebringer tradisjonen for tradisjonens skyld. Og akkurat dét ser det ut til at mange allerede har gjort: Mens to tredjedeler av guttebarn født på amerikanske sykehus på 1980 og 1990-tallet ble omskåret, falt antallet til under halvparten i perioden 2006-2009.

– Brit Shalom kommer ikke til Norge

Superstjerner til tross – leder av det mosaiske trossamfunnet i Norge, Ervind Kohn, er ikke enig i at Brit Shalom er blitt en «trend».

– Det er helt normalt at det er uenigheter i den jødiske befolkningen, men Brit Shalom er et så marginalt fenomen at det i grunnen bare er tøys, sier Kohn.

– Det finnes ingen andre religiøse forpliktelser som har så massiv oppslutning som Brit Milah. At det er en eller annen som vil finne på noe annet er helt greit, men det kommer ikke til å rokke ved det omskjæringsritualet vi har.

Kohn har aldri fått forespørsel om utføre Brit Shalom i Norge, og vil heller ikke ta det i betraktning om han får en. Han mener at bevegelsen er for liten til å få vind i seilene, at den verken vil skape splittelser i den jødiske befolkningen eller føre til at omskjæringsraten går ned.

– Tvert imot. Jeg tror at det kommer til å bli vanligere å omskjære guttebarn i Norge om tjue år, rett og slett fordi vi ser at de positive helseeffektene ved tidlig, mannlig omskjæring overgår alt annet.

Stortinget holdt i dag formiddag en åpen høring i helse- og omsorgskomiten i forbindelse med regjeringens forslag til Lov om rituell omskjæring av gutter (Prop. 70 L (2013-2014)). Til stede var faginstanser som Barneombudet, Norsk barnelegeforening, Norsk sykepleierforbund og Den norske jordmorforening, i tillegg til Human-Etisk Forbund og Stopp omskjæringen. Et flertall av de tilstedeværende høringsinstansene krevde bedre utredning og ny høring.

Siste nytt i Nyheter

Stormberg-gründer gir 200.000 til Human-Etisk Forbund etter 17. mai-hets

Steinar J. Olsen blar opp lommeboka etter at Emilie Hesselberg rapporterte om hets av Human-Etisk Forbund i borgertoget i Kristiansand.

Mauritania innfører obligatorisk dødsstraff for blasfemi

Før kunne man slippe med to år i fengsel hvis man angret. Nå er det ikke lenger noen bønn i den islamske republikken.

HU beskylder Human-Etisk Forbund for majoritetsarroganse

– Det er lett å støtte en nedre grense på 500 medlemmer når man selv har 88.000 medlemmer, kommenterer politisk nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

 
Tradisjonen med gudstjeneste midt i 17. mai-toget fortsetter

Løken skole har holdt avstemning og flertallet ville fortsette som før. Dermed blir det gudstjeneste midt i 17. mai-toget i år også.

Konverterte til islam som et sosialt eksperiment... og for kjærligheten

Han er fra et norsk, liberalt akademikerhjem. For å få kvinnen han elsker, måtte han konvertere til islam. Likevel valgte de Humanistisk vigsel. I kveld kan du se filmen på TV2.

Den nye tros- og livssynsloven vil bli dømt for diskriminering, ifølge utredning

… men det vil også Human-Etisk Forbunds holdning i ett av spørsmålene, skal vi tro en HEF-betalt utredning fra menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse