Bengt-Ove Andreassen er førsteamanuensis ved lærerutdanningen til Universitetet i Tromsø.

- Dyp kristen tradisjon dominerer RLE

RLE-faget er gjennomsyret av innenforkristent tankegods. Det er uforenelig med et nøytralt fag, sier forsker Bengt-Ove Andreassen. Han har skrevet doktorgrad om temaet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.10.2009 kl 14:51

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Bengt-Ove Andreassens doktoravhandling avdekker en sterk kristen-dominans i KRL/RLE-faget. Les avhandlingen her (pdf).

I fjor la Bengt-Ove Andreassen fram doktorgradsavhandlingen sin ved Universitetet i Tromsø. Avhandlingens tittel er "Et ordinært fag i særklasse: en analyse av fagdidaktiske perspektiver i innføringsbøker i religionsdidaktikk" (fulltekst pdf).

I avhandlingen analyserer Andreassen alle de bøkene som pr. 2008 ble brukt i høyskolesystemet blant de som underviser skolenes KRL/RLE-lærere (fagdidaktikkbøker). Han fant han en klar tendens til at innenfor-kristen tankegang gjennomsyrer faget.

- Det nye KRL-faget skulle jo være noe "helt nytt" da det kom i 1997, men en del grunnleggende perspektiver ble videreført fra kristendomsfaget over i KRL-faget som gjør at det i realiteten er vanskelig å se noen særlig forskjell på det KRL-faget som kom i 1997 og det gamle kristendomsfaget, sier han.

- På hvilken måte kommer denne dominansen til syne?

- Det er en gjennomgående antagelse i fagdidaktikkbøkene at religion spiller en viktig rolle i menneskers streben etter å få grep om sin egen "livstolkning". Religionslæreren blir sett på som en person som skal prøve å hjelpe elevene i denne prosessen, uten at dette problematiseres på noen måte. Det tas bare for gitt.

Andreassen mener dette bereder grunnen for en intimiserende religionsundervisning.

- Fagdidaktikkbøkene legger stor vekt på opplevelse, erfaring og følelser knyttet til det religiøse. Det er et underforstått mål å trekke elevene inn et religiøst univers, slik at de som sagt bedre kan finne ut av sin egen "livstolkning". Bøkene forutsetter også at det bare er gjennom en åpen holdning til religion og det overnaturlige, at mennesker kan lære noe om livet dypeste mening, forteller han.

Andreassen understreker at dette er kontroversielle antagelser, og slett ingen nøytral måte å undervise om religion på.

Andel teologer må ned

For å gjøre faget mer nøytralt mener Andreassen det er nødvendig å få et større antall RLE-undervisere med religionsvitenskapelig bakgrunn inn i høyskolesystemet.

- Dette må nødvendigvis gå på bekostning av antallet teologer. RLE-faget skal være nøytralt, og da kan man ikke fortsette med over 80 prosent som er sosialisert i et innenfor-kristent univers, konstaterer han.

Andreassen tror det ville ha vært langt enklere å få faget nøytralt hvis det var religionsvitere og religionshistorikerne som utgjorde 80 prosent av underviserne.

- RLE-faget må konsekvent betrakte religioner utenfra hvis man skal ta Strasbourg-dommen og kritikken i FN på alvor. Dette er disse to utdanningsgruppene opplært til. Hvis man skal unngå et fag som er innsauset i en bestemt religion, må man også unngå at flertallet blant de som former faget er det, poengterer han.

Andreassen forteller at mange av de som underviser i RLE/KRL i høyskolemiljøene er provosert over påstandene han kommer med.

- Teologene og kristendomsviterne mener at de har endret eget syn og undervisning ganske drastisk, og dermed oppleves min kritikk som urimelig. Det har de nok sikkert, men sett utenfra så kommer man ikke bort fra at mange av de samme kristne grunnforståelsene og perspektivene fortsatt er rådende. Dette sitter dypt, og det hadde vært bedre om miljøene anerkjente dette istedenfor å benekte og bortforklare det, sier han.

Andreassen trekker fram det at da KRL-faget skulle innføres i 1997, var det Menighetsfakultetet (MF) som fikk ansvaret for etter- og videreutdanningen av de gamle kristendomslærerne.

- Det er ikke rart at gamle strukturer og tankebaner videreføres med et slikt opplegg. Poenget er at ingen stilte spørsmål ved dette. Det illustrerer noe av den selvsagtheten som omgir hele faget. I avhandlingen min argumenterer jeg for at MF i realiteten har styrt det meste av KRL/RLE-prosessen hele veien, sier han.

Andreassen er også selvkritisk på religionsvitenskapens vegne.

- Religionsviterne har ikke vært spesielt interessert i faget, og dermed har kristendomsmiljøene bare kunnet fortsette som før. Så det er behov for en holdningsendring her også, sier han.

Trenger vi et eget religionsfag?

Andreassen synes spesielt konfliktperspektivet mangler i dagens RLE-fag.

- Når elevene ifølge fagdidaktikken skal stimuleres til å finne sin egen "livstolkning", sier det seg selv at man ikke kan snakke for mye om konflikter. Men da er det viktige deler av religionsfaget som ikke tematiseres. De mer konfliktorienterte delene av religionen er også noe som engasjerer elevene. Det opplevde i hvert fall jeg da jeg arbeidet som lærer i ungdoms- og videregående skole, sier han.

- Trenger man egentlig et eget religionsfag? Kan ikke kunnskap om religion og livssyn heller integreres i den generelle historie- eller samfunnsfagundervisningen?

- Det er ihvertfall viktig å tenke rundt legitimiteten til et eget religionsfag. Teologene har jo begrunnelsen klar, nemlig at religion er viktig for mennesker. Men dette er ikke religionsvitere nødvendigvis enig i. De vil i større grad argumentere for at religion bør inngå i den generelle historie/samfunnsutdanningen, forutsatt at religion blir behandlet skikkelig, sier Andreassen.

Han blir ikke overrasket når Fritanke.no forteller om opptellingen vi gjorde i forrige uke som viser at over 80 prosent av deltagerne i RLE-nettverket fortsatt er teologer eller kristendomsutdannede, mens andelen religionsvitere og religionshistorikere står på stedet hvil.

- Det er jo et uttrykk for nettopp den dominansen jeg peker på i doktorgradsavhandlingen min, sier Andreassen.

HTML .fb_share_link {
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 2px
}

Del på Facebook

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse