- Dette kan skape tvil om vår linje

Tom Hedalen er redd for hvilke signaler det kan sende ut når HEF ikke tar opp tilhørigordningen.

- Dette kan skape tvil om vår linje

HEFs fylkesleder i Buskerud, Tom Hedalen, er skuffet over at Human-Etisk Forbund ikke foreslo å fjerne tilhørigordningen i sin uttalelse til ny kirkelov.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.10.2010 kl 10:08

Se bildet større

Fylkesleder for HEF i Buskerud, Tom Hedalen, har tatt opp saken på sin Facebook-profil.

Se bildet større

Kristin Mile forsikrer at tilhørigordningen vil bli tatt opp i den sammenhengen den hører hjemme, nemlig i det nye livssynspolitiske utvalget som ble nedsatt i juni.

Fylkesleder i Buskerud, Tom Hedalen, reagerer på at Human-Etisk Forbund ikke har foreslått å fjerne den omstridte tilhørigordningen til kirken, i forbindelse med en høring om endringer i gravferds- og kirkeloven som forbundet sendte sist fredag.

- Dette synes jeg er svakt. I dette tilfellet er det ingen tvil om hva vi mener. Vi vil fjerne ordningen, og det er jo nettopp i kirkeloven tilhørigordningen er hjemlet. Jeg ser ingen argumenter for hvorfor HEF skal droppe dette når loven som hjemler ordningen er oppe til revisjon, sier Hedalen til Fritanke.no

Overfor Fritanke.no på mandag, begrunnet fagsjef i HEF, Bente Sandvig, utelatelsen med at det passer bedre å ta diskusjonen om tilhørigordningen i det nylig nedsatte utvalget for ny livssynspolitikk i Norge, som hun selv er nestleder av.

Det har ikke Hedalen noen forståelse for.

- Jeg forstår ikke hvordan det kan skade senere forhandlinger i dette utvalget, hvis vi er konsistent og tydelig om hva vi mener om saken også i denne sammenhengen, sier han.

Rett for utydelighet

Hedalen mener utelatelsen i verste fall kan gi signaler om at Human-Etisk Forbund ikke er så opptatt av tilhørigordningen lenger.

- Når man ikke er konsistent i budskapet, kan det oppstå tvil. Og det er jo helt unødvendig når det er så krystallklart hva vi mener. Jo oftere vi sier hva vi mener, jo bedre er det. Det bidrar til å skape et tydelig signal både om hva vi står for, og i hvilken grad vi er villige til å prioritere det, sier han.

Buskerud-lederen understreker at tilhørigordningen er noe av det som opprører medlemmene i hans fylkeslag i størst grad.

- Folk kommer stadig bort og forteller historier om hvordan barn har kommet inn i kirkeregisteret uten at foreldrene har visst om det. Hele ordningen er et overgrep. Det er synd at HEF ikke benytter sjansen til å si fra om dette når vi har sjansen, sier han.

Hedalen har ytret sin mening om saken på Facebook. Her får han støtte fra HEF-fylkeslederne i Finnmark og Rogaland, Nina Moen Olsen og Sara Nustad Mauland.

- Det ville ha vært naturlig å nevne det. Jeg kan ikke se at det ene utelukker det andre, sier sistnevnte til Fritanke.no.

Ola Bjåland, styremedlem i Sandnes og Gjesdal lokallag, har også skrevet et leserinnlegg om saken.

Mile: - Ikke naturlig i denne omgangen

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, forklarer at årsaken til at forbundet ikke tok opp tilhørigordningen i denne omgangen var at det ikke var lagt opp til det fra departementets side.

- Dette var en høring om gravferdsloven, med noen nødvendige justeringer i kirkeloven. Denne runden var aldri ment som en full gjennomgang av kirkeloven. Derfor følte vi ikke at det var naturlig å ta opp tilhørigordningen i denne omgangen, sier hun.

- Hvorfor tar dere da opp behovet for harmonisering mellom kirkeloven og barneloven?

- Det er fordi departementet foreslår å samkjøre disse lovene på et annet punkt, nemlig hvor gammelt et barn skal være for å ha krav på å bli hørt. Da mente vi det var naturlig å trekke inn en nødvendig harmonisering også på et annet viktig punkt, nemlig at barn ikke kan stå i tilhørigregisteret til de er 18 år, når den livssynsmessige lavalderen, ifølge barneloven, er 15 år, sier hun.

Mile understreker at det ikke bør være noen tvil om hva Human-Etisk Forbund mener om saken.

- Vi mener selvsagt at tilhørigordningen bør avskaffes, men vi mener altså det er riktigere å ta opp dette i sin fulle bredde i livssynspolitikkutvalget. Da har vi mye større sjanse for å få gjennomslag også. Det er mange som har signalisert at de ønsker å gjøre noe med dette, også Den norske kirke. Så her er det absolutt håp. Det ville ha blitt en avsporing å ta opp saken i sin fulle bredde her, sier hun.

Vurderer felles 15-årsgrense for støtteberegning

Mile nevner at Human-Etisk Forbund vurderer å foreslå en løsning der ingen tros- eller livssynssamfunn, heller ikke Den norske kirke, regner inn barn under 15 år når det gjelder beregning av offentlig støtte

- Slik den gjeldende kompensatoriske støttemodellen fungerer, vil det hele gå opp i opp vis staten ikke regner med medlemmer under 15 år for noen, heller ikke for Den norske kirke. Bortfallet av alle medlemmer under 15 år for Den norske kirke, vil kompensere for tilsvarende bortfall hos de andre, sier hun.

Mile understreker at dette selvsagt ikke hindrer Den norske kirke og andre trossamfunn å døpe/innvie barn og regne dem som medlemmer i teologisk forstand.

- 15-årsgrensen vi vurderer handler utelukkende om modellen for økonomisk støtte, understreker generalsekretæren.

Mile forteller at modellen har vært drøftet i HEFs hovedstyre, uten at det kom vesentlige innvendiger mot den så vidt hun kan huske. Hun understreker at dette på langt nær er offentlig HEF-politikk ennå.

Siste nytt i Nyheter

– HEFs viktigste oppgave er å være der for folk når det trengs

Da Human-Etisk Forbunds nye generalsekretær Trond Enger fikk barn for tre år siden var Humanistisk navnefest det naturlige valget.

Human-Etisk Forbund viderefører konfirmasjonsbok

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund vedtok fredag ettermiddag å videreføre arbeidet med konfirmasjonsbok. Dermed er Humanist Forlag sikret de neste fem årene.

Trond Enger ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Kommer fra stilling som generalsekretær i Venstre.

 
Sterk nedgang for alternativ behandling i Norge

Andelen i befolkningen som sier de har brukt de seks vanligste behandlingsformene ble i gjennomsnitt halvert mellom 2014 og 2016.

Mener økonomisjefen tar feil om forlagets økonomi

– Nei, det er ikke på noe tidspunkt tatt ut utbytte av forlagets overskudd. Forlagssjef Bente Pihlstrøm i Humanist Forlag reagerer på flere av påstandene fra HEFs økonomisjef.

Islamsk Råd foreslo selv å ta en pause fra STL

STL har kommet med skarp kritikk av IRN og skal ha fremmet et forslag om suspensjon fra rådet. Men i STLs rådsmøte i går kveld var det IRN selv som foreslo at de tar en pause.