– Det verste svik av en regjering eller et rettssystem må være å fyre opp under hat og hisse opp et dødelig farlig hysteri mot noen få dissidenter som tør å heve stemmen i et giftig ytringsklima, sa fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig. FOTO: Aslaug Olette Klausen

Støttedemonstrasjon for Ayaz Nizami:

– Det verste svik er å fyre opp under hat og hysteri

– Pakistan burde bekjempe mobben, ikke de som sier meningen sin om religion, sa fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig, i appellen sin i går.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.04.2017 kl 11:04

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Shakeel Rehman håper flere norsk-pakistanere engasjerer seg i saken.

– De lever i et tolerant land, og da bør de ta tak i utfordringene i sitt gamle hjemland, sier han. FOTO: Aslaug Olette Klausen

Se bildet større

Cemal Knudsen Yucel understreket at kampen for ytringsfrihet og meningsmangfold ikke bare står i Pakistan.

– En rekke andre land fengsler mennesker for deres meninger, minnet han om. FOTO: Aslaug Olette Klausen

Se bildet større

Ingalill Sandal fra LIM-nettverket minnet om at et sivilisert og sekulært samfunn er en skjør konstruksjon som må forsvares. FOTO: Aslaug Olette Klausen

Se bildet større

Elisabeth Eide fra Norsk PEN sa at frykten for angrep, paret med vissheten om strafffrihet for voldelige ekstremister, gjør at mange analytikere og skribenter ikke tør å ytre seg. FOTO: Aslaug Olette Klausen

Se bildet større

Morten Guldberg, leder i Hedningsamfunnet, holdt også appell. Dagfinn Eckhoff fra samme organisasjon var med og holdt mikrofon. FOTO: Aslaug Olette Klausen

Se bildet større

Det møtte opp rundt 30 personer på demonstrasjonen i går ettermiddag. FOTO: Aslaug Olette Klausen

Faktaboks

BENTE SANDVIGS APPELL

Kjære venner av menneskelig frihet!

Vi samles her i dag – for å utøve vår egen ytringsfrihet – for å protestere på vegne av dem som nektes denne fundamentale friheten.

Jeg tør påstås, som Raif Badawi uttrykker det:

– Ytringsfrihet er den luften det tenkende mennesket puster i.

(I morgen vil Amnesty igjen stå utenfor den saudiske ambassaden og protestere på hvordan Raif Badawi behandles.)

I dag snakker vi ut for Ayaz Nizami (som er hans penne-navn)/Abdul Waheed, Rana Nauman og mange andre. De to bloggerne ble fengslet i Pakistan 22 mars og beskyldt for å krenke profeten Muhammed – etter «å ha lastet opp støtende innhold på sosiale medier.»

I Pakistan og 58 andre land er ytringsfriheten alvorlig innskrenket gjennom straffebestemmelser mot blasfemi. I 13 stater kan beskyldninger om blasfemi til og med straffes med dødsstraff. Pakistan er en av disse statene.

La det være helt klart: Ideer, dogmer, religion, ideologier og makt er ikke beskyttet av menneskerettighetene. Det er det mennesker, individer som er.

Dette er slått fast av en rekke av FNs spesialrapportører med ansvar for religionsfrihet – sist av nytiltrådte Akmed Shaheed. Han er også bekymret for den innskrenkede og mangelfulle forståelsen av begrepet FoRB: Retten til å konvertere, forlate troen, kritisere, å være sekulær, humanist, ateist – og sågar å ikke bry seg – er like viktig og beskyttelsesverdig som retten til å ha og manifestere en religion.

Statens ansvar er å sikre sine borgeres rettigheter, ikke å oppmuntre til hat og vold mellom ulike grupper. I Pakistan regnes 97% av befolkningen som muslimer – vi snakker med andre ord en sterk majoritet tett forbundet med politisk makt og privilegier på nær sagt alle livets områder.

Det er ikke majoritetens ideer og følelser som trenger beskyttelse – det er det enkelte individ, og særlig de som er minoriteter på en eller annen måte.

La meg sitere og så omformulere dommeren som sendte de to bloggerne i fengsel: Dommer Siddiqui ved Islamabad lagmannsrett (High court):

Han hevder at:

«Dette – blasfemi – er den verste form for terrorisme og mennesker involvert i denne avskyelige handlingen er de verste terrorister.»

Jeg vil påstå at det verste svik av en regjering eller et rettssystem, må være å fyre opp under hat og hisse opp et dødelig farlig hysteri mot noen få dissidenter som tør å heve stemmen i et giftig ytringsklima.

Å bruke blasfemibeskyldninger for å stilne kritikk av religion og makt – og misbruk av makt, er et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Og å forbinde dette med anti terrorlover, gjør det enda verre og gir det politiske establishment et virkningsfullt våpen mot borgere som prøver å benytte seg av sine menneskerettigheter.

Det er en mobb som forlanger at de to bloggerne henrettes. Dette – denne mobben skulle være det myndighetene var opptatt av å bekjempe. Ikke noen kritiske bloggposter i sosiale medier.

Å ha eller uttrykke meninger, ideer, spørsmål – skal møtes med argumenter fra de som er uenige i oppfatningene. Ytringer skal ikke besvares med forfølgelse og fengsling.

– Hvis frihet betyr noe som helst, må det innebære retten til å fortelle folk det de ikke ønsker å høre – sier George Orwell

Jeg er glad for å kunne si at Den internasjonale humanistunionen – som både Ayaz Nizami`s organisasjon og Human-Etisk Forbund er medlemmer av, benytter alle sine kanaler for å legge press på Pakistan for å løslate de som er anklaget for blasfemi, og for å få landet til å slutte å forfølge liberale, sekulære og ikke-troende – Samtidig deltar IHEU i en bred kampanje for å få opphevet all anti-blasfemi lovgivning.

Vi er mange som ønsker at regjeringen i Pakistan påtar seg ansvaret for å sikre tanke-, tros- og ytringsfriheten i en nær framtid.

I rettferdighetens navn: Ingen er blitt henrettet i Pakistan etter å ha blitt anklaget med beskyldninger om blasfemi de siste årene – og vi appellerer til ambassaden her om å overbringe denne meldingen: Vi – folk i Norge – forventer at ingen vil bli henrettet i framtiden. Oppretthold moratoriet og sett i gang prosessen med å avskaffe anti-blasfemibestemmelsene!

Vi forlanger at Ayaz Nizami, Rana Nauman og andre anklaget for blasfemi løslates. Noen sitter på dødsceller, andre soner livsvarige fengselsstraffer.

MEN – og dette er viktig: Vi forlanger ikke bare deres løslatelse, men at pakistanske myndigheter garanterer deres sikkerhet etter å ha satt dem fri.

Vi vet at faren ikke er over hvis de slippes ut av fengselet – så lenge staten ikke tar sitt ansvar for å beskytte borgere som bruker sin ytringsfrihet:

Vet vi at deres liv er i fare fra ekstremistene og mobben, forledet av ideen om at den troen de har, gir dem rett til å drepe. Med en stat og en regjering som er ute av stand til eller uvillig til å hindre disse grufulle drapene, er det grunn til å være bekymret.

Beklageligvis er det det vi har vært vitne til de senere årene: Staten selv framholder seg fra å henrette – men lar mobben overta og utføre blodbadet i en rus av hat og hysteri.

Nok er nok: Stopp galskapen før flere liv går tapt!

Lenge leve Ayaz Nizami og Rana Nauman – trygge i frihet – med alle menneskerettigheter som definerer oss som mennesker.

I går ettermiddag var det demonstrasjon utenfor Pakistans ambassade i Oslo i protest mot landets fengsling av Ayaz Nizami, Rana Nauman og tre andre religionskritiske bloggere. De er beskyldt for å krenke profeten Muhammed med å laste opp «støtende innhold på sosiale medier».

Shakeel Rehman stod bak protestmarkeringen sammen med Cemal Knudsen Yucel.

Fagsjef Bente Sandvig i Human-Etisk Forbund var blant de som holdt appell. Antall fremmøtte utenfor ambassaden på Frogner i Oslo var rundt 30.

– Skuffende få, sa Sandvig til Fritanke.no etter demonstrasjonen.

Rehman på sin side var fornøyd med å ha fått så mange til å holde tale, på bare én ukes varsel. Særlig var han glad for at Sandvig og Elisabeth Eide fra Norsk PEN stilte.

Et svik fra myndighetene

I sin appell sa Sandvig blant annet at det verste svik av en regjering eller et rettssystem må være å fyre opp under hat og hisse opp et dødelig farlig hysteri mot noen få dissidenter som tør å heve stemmen i et giftig ytringsklima.

– Å bruke blasfemibeskyldninger for å stilne kritikk av religion og makt – og misbruk av makt, er et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det er en mobb som forlanger at bloggerne henrettes. Dette – denne mobben – skulle være det myndighetene var opptatt av å bekjempe. Ikke noen kritiske bloggposter i sosiale medier, sa Sandvig.

Hun uttrykte også at hun er glad for at Den internasjonale humanistunionen (IHEU), som både Atheist & Agnostic Alliance Pakistan», organisasjonen Nizami representerer, og Human-Etisk Forbund, er medlemmer av, benytter alle sine kanaler på å legge press på Pakistan for å løslate bloggerne.

IHEU forlanger blant annet at Pakistan garanterer for bloggernes frihet etter løslatelsen, noe Shakeel Rehman understreket flere ganger at det var grunn til å frykte for.

Folk tør ikke ytre seg

Elisabeth Eide fra Norsk PEN har bodd i Pakistan. Hun kunne fortelle at en bekjent i landet sier at skribenter, folk som lever av å ytre seg, lever i frykt.

Hun pekte på at bloggerne ikke har noen institusjoner som støtter dem. De er ensomme ulver, mens anerkjente forfattere har mer støtte.

– Frykten for angrep, paret med vissheten om straffrihet for voldelige ekstremister, gjør at mange analytikere og skribenter vegrer seg i en tid med svart-hvitt-fortellinger og dialogens død, sa hun.

Hun avsluttet sin appell med en oppfordring:

– La oss holde dialogen åpen med de som kan og vil lytte, med alle dem som bekymrer seg over utviklingen, ved ambassader og høyere læresteder, i medier og mange andre kretser, med alle dem som respekterer andres frihet like høyt som sin egen! sa Eide.

– Et sivilisert og sekulært samfunn er en skjør konstruksjon

I tillegg til Sandvig og Eide var det appeller av Ingalill Sandal i LIM, Cemal Knudsen Yucel (som var medarrangør) og Morten Guldberg fra Hedningsamfunnet.

Sandal pekte på at et sivilisert og sekulært samfunn er en skjør konstruksjon, og at det er viktig å vise ledelsen i andre land, som Pakistan, at likestilling og demokrati bidrar til økonomisk vekst og et bedre samfunn for alle.

Yucel avsluttet med å understreke at kampen for ytringsfrihet og meningsmangfold ikke bare foregår i Pakistan. En rekke andre land fengsler mennesker for deres meninger.

Mener hatpredikantene har kontakter i Norge

Rehman var veldig fornøyd etter at demonstrasjonen var gjennomført.

– Dette gikk over alle forventing. Det er så viktig å få satt fokus på denne uskyldige mannen. Vi tar religionsfrihet som en selvfølge her. Vi har frihet og risikerer ikke vold og forfølgelse, sa han.

Rehman minnet om at dette også har forgreininger til Norge.

– De hatpredikantene som krever bloggerne hengt har sine kontakter her, slo han fast.

– Men det kom ikke så mange?

– Det var fordi det var kort varsel. Det var flere som ikke kunne, men som veldig gjerne ville stille. Vi hadde ikke tid til å mobilisere flere folk. Men det viktigste er å få oppmerksomhet rundt bloggerne som er fengslet. Så dette er bare starten.

Skuffet over norsk-pakistanere

Planen videre er å få til et møte med Pakistans ambassadør i Norge, forteller Rehman.

Både Bente Sandvig og Shakeel Rehman ga uttrykk for at kontakten som nå er opprettet gir en åpning for et tettere samarbeid mellom Human-Etisk Forbund og nye sekulære muslimske, eller eks-muslimske, organisasjoner.

I tillegg ønsker Rehman kontakt med politikere for å få dem til å legge press på Pakistan for å garantere sikkerheten til bloggerne. Rehmann frykter at hatpredikanter vil få påvirkelig ungdom til å drepe.

Synes norsk-pakistanere bør engasjere seg

Like før demonstrasjonen var ferdig kom stortingsrepresentant Aamir J. Sheikh (Høyre) ut fra ambassaden. Han hilste blant annet på Walid Al-Kubaisi, men deltok ikke videre i demonstrasjonen.

– Jeg er litt skuffet over at det var så få norsk-pakistanere her. Men jeg forventer at norsk-pakistanere skal ta tak i dette. De lever i et tolerant land, og da bør de ta tak i utfordringene i sitt gamle hjemland. Det er det minste de kan gjøre. Vi skylder Pakistan det, sier Shakeel Rehman.

Se bildet større

Like før demonstrasjonen var ferdig kom stortingsrepresentant Aamir J. Sheikh (H) ut fra ambassaden. Han hilste blant annet på Walid Al-Kubaisi. Sheikh deltok ikke i demonstrasjonen. FOTO: Aslaug Olette Klausen

OPPDATERT: Arrangørene Shakeel Rehman og Cemal Knudsen Yucel presiserer at de tok initiativ til arrangementet som privatpersoner og ikke som representerer for hhv. SSI og Ex-Muslims og Norway, som det stod i en tidligere utgave av artikkelen.

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse