Datatilsynet vil ikke gi tros- og livssynsamfunnene utenfor Kirken beskjed om hvilke av deres medlemmer som har bekreftet sitt medlemskap i Kirken.

Datatilsynet stopper opprydningen

#Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får ikke ryddet opp i registrene sine. Datatilsynet fraråder at de får informasjon om hvilke av der...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2006 kl 00:52

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Faktaboks

OPPRYDNING I MEDLEMSREGISTRE

I juni gikk det ut brev fra Brønnøysundregistrene til omkring 90 000 dobbelt-registrerte medlemmer i landets tros- og livssyns-samfunn, inkludert Den norske kirke (Dnk).

De som stod som medlem av mer enn ett tros- og livssynssamfunn fikk spørsmål om de fortsatt ønsket å være registrert i disse og eventuelt hvilke de man ønsket å stå som medlem av. De som stod dobbeltregistrert mellom Dnk og andre tros- eller livs-synssamfunn måtte sende bekreftelse på om de fortsatt ønsket å være medlem av kirka.

9044 var registrert som medlem i flere tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. De tros- og livssynssamfunnene disse var medlem av, fikk oversikt over hvilke av deres medlemmer som var dobbeltregistrert på denne måten, slik at de kunne skrive til dem og be om en avklaring av deres medlemskap.

Denne opprydningen resulterte i at vel 5000 er ryddet og nå bare tilhører ett samfunn. 2760 benyttet anledningen til å melde seg helt ut av alle samfunn, mens 1020 fortsatt står dobbeltregistrerte.

I underkant av 77.000 som både var registrert som medlemmer i Dnk og ett eller flere tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk, fikk beskjed om at de ville bli slettet fra kirkeregisteret dersom de ikke ga beskjed om annet. 9800 personer bekreftet sitt medlemskap, mens 66.885 personer skal ha blitt strøket fra kirkens register den 27. oktober i år.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får ikke ryddet opp i registrene sine. Datatilsynet fraråder at de får informasjon om hvilke av deres medlemmer som har bekreftet sitt medlemskap i Den norske kirke. Til sammen dreier det seg om 9800 personer.

- Uholdbart at vi risikerer å bli sittende med uriktige registre, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

Tekst: Kirsti Bergh
Publisert: 14.12.2006

9800 dobbeltregistrerte har bekreftet sitt medlemskap i Den norske kirke (Dnk) i forbindelse med den store opprydningen i medlemsregistrene for tros- og livssynssamfunnene.

En stor del av disse har sannsynligvis trodd at de med sin bekreftelse også bekreftet utmeldelse av de andre tros- eller livssynssamfunnene de har vært medlem av, men nå er det klart at samfunnene ikke kommer til å få beskjed om hvem disse er.

Datatilsynet sier stopp
Til Kultur- og kirkedepartementet skriver Datatilsynet at de vil "fraråde at det enkelte samfunn får tilsendt informasjon (...) som gjør det mulig (...) å finne frem til hvem som har bekreftet medlemskap i Den norske kirke".

Departementet slår seg til ro med Datatilsynets vurdering. De svarer at departementet, i tråd med tilsynets anbefaling, ikke vil informere tros- og livssynssamfunnene om hvilke av deres medlemmer som har bekreftet sitt medlemskap i Den norske kirke.

I stedet vil departementet gi tros- og livssynssamfunnene en oversikt over samlet antall bekreftede medlemmer i Dnk fordelt pr. tros- og livssynssamfunn. Men da bare for de samfunnene som har et visst antall bekreftede statskirkemedlemmer i sine registre, for eksempel mer enn 100 bekreftede medlemmer.

I tillegg skisserer de en klageordning for tros- og livssynssamfunnene når det gjelder å avklare tilhørigheten til medlemmer de ikke får støtte for.

Vil ikke utsette for belastning

Rådgiver i Datatilsynet, Rune-Vidar Bråthen, understreker at Datatilsynet er opptatt av at man kan finne en løsning som rydder opp, men hvor samtidig tilknytningsforholdene ikke videreformidles.

- Hvis det er slik at det ikke er praktisk mulig å rydde opp uten å avdekke tilnytningsforhold til Den norske kirke, må vi kanskje ta den kostnaden i stedet for å utsette personer for en slik belastning. Det er på ingen måte sikkert at noen vil lide overlast ved å gjøre det på annen måte, men vi vet jo at noen opplever dette som relativt sensitive opplysninger, sier Bråthen.

Han påpeker at det kan tenkes tilfeller hvor det kan oppleves som følsomt at ens medlemskap i Dnk blir gjort kjent for andre.

Datatilsynet har ingen innsigelser mot departementets ønske om å lage en oversikt, som nevnt overfor.

- Det er helt greit, da det ikke går an å identifisere enkeltpersoners tilknytning til andre trossamfunn. Derfor kan vi ikke se at det er noe i veien for det, sier Bråthen.

God orden i HEFs medlemsregister

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund er oppgitt.

- Det er helt uholdbart at vaskingen har resultert i en stor jobb for oss og for Brønnøysundregistrene. Målet var å skape orden, og så sitter vi igjen med tall som ikke gir noen informasjon. Da blir det umulig å få et korrekt register, sier Mile.

Det er blitt klart at Human-Etisk Forbund ikke har mistet mange medlemmer til andre trossamfunn og Den norske kirke som følge av opprydningen. Ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus har HEF 1411 medlemmer som ikke er tilskuddsberettiget.

Det er ikke nødvendigvis slik at dette bare er de som bekreftet sitt medlemskap i Den norske kirke. Det kan også være snakk om andre feilkilder, men foreløpig er det umulig å vite.

- Konsekvensen av den manglende informasjonen blir at HEF i forbindelse med søknad om stats- og kommunetilskudd må levere fra seg lister som også inkluderer medlemmer forbundet ikke kan få støtte for og personer som ikke lenger vil være medlem. Det er veldig uheldig, mener Mile.

- Når man skal rydde i register som inneholder personlige opplysninger må man nødvendigvis blottlegge noen personlige opplysninger. Ellers får man ikke ryddet opp. Dette gjelder dessuten mennesker som står som innmeldt i HEF med personnummer, påpeker hun.

- I forbindelse med denne opprydningen har vi for første gang blottlagt hele vårt register for myndighetene, og nå får vi ikke vite hvem disse er og om de skal ut av registeret. Ja, vi får ikke en gang vite hvor mange det er snakk om.

Mile mener opprydningen må fullføres.

- Noen sitter med en oversikt over hvem disse er, enten det er Den norske kirke eller Brønnøysundregistrene. Den instansen bør sende brev til dem det gjelder og be dem ta kontakt med oss og avklare sin status. De fortjener å få vite at de fortsatt står i våre registre, og vi fortjener å vite hvem det er og om de fortsatt skal stå i der, sier hun.

Mikle stiller seg også skeptisk til om kirkens register blir riktig, eller om de samme personvernhensynene gjør seg gjeldende i forbindelse med opprydningen der. Hele vaskingen blir mindre troverdig med dette, mener hun.

Siste nytt i Nyheter

– Feil å si at kirkens holdning er et tilbakeskritt

– Den norske kirke er veldig forskjellig fra andre trossamfunn. Kirken og de andre har svært ulike behov, og det er ikke i strid med likebehandling å ta hensyn til dette, sier nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad.

– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

 
Vatikanet i FN: – Frihet fra religion er ingen menneskerett

Fikk klart svar fra Elizabeth O’Casey i den internasjonale humanistunionen IHEU.

– Buzzfeed blåser opp anonymt sladder

Fysikkprofessoren mener Buzzfeed har hatt en klar agenda om å sverte ham og at de med vilje har oversett ting som taler til hans fordel.

Ateist kastet ut av tv-studio i Egypt

«Du tilbyr ateisme! Du tilbyr kjetteri! Jeg unnskylder til alle våre seere for å ha invitert en slik person til programmet vårt», sier den opphissede programlederen. Se videoen!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse