Arnlaug Høgås Skjæveland tar over etter Anders Garbom Backe som leder i Humanistisk Ungdom, men hun får ikke klubba på egenhånd før i juni. FOTO: HU

Arnlaug er ny leder i Humanistisk Ungdom

Etter en nervepirrende valgduell på landsmøtet gikk Arnlaug Høgås Skjæveland av med seieren og tar over etter Anders Garbom Backe som leder i Humanistisk Ungdom.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.04.2015 kl 13:57

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Den nye nestlederen i Humanistisk Ungdom heter Haakon Gunleiksrud. FOTO: HU

Se bildet større

Humanistisk Ungdom er en så ung organisasjon, at alle tidligere ledere kan stille opp på bilde og fremdeles være unge. Fra høyre: nyvalgt leder Arnlaug Høgås Skjæveland, avtroppende leder Anders Garbom Backe, tidligere leder Helene Kleppestø (2011-2013), tidligere leder Dan-Raoul Husebø Miranda (2010-2011), HUs første leder Lars-Petter Helgestad (2007-2010). FOTO: HU

Valget i Humanistisk Ungdom

Det nye sentralstyret i Humanistisk Ungdom

Leder: Arnlaug Høgås Skjæveland (1 år)

Nestleder: Haakon Gunleiksrud (1 år)

Økonomileder: Kristoffer Stokkeland (2 år)

Styremedlemmer:

Nora Bakken Røsshag (2 år)

Reidun Torske Jensen (2 år)

Øistein Sommerfeldt Lysne (2 år)

Juni Høiby (1 år)

Veronika Antonsen (1 år)

Inger Grünbeck (1 år)

Lyka Camilla Solhaug (1 år)

Randi Andrea Cecilie Horneman Stavne (1 år)

Didrik Votvik Solhaug (1 år)

Live Johanna S. Øverhaug (valgt for to år forrige periode og er eneste menige styremedlem som blir med videre fra forrige sentralstyre)

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Arnlaug Høgås Skjæveland (21), som i går ble valgt til ny leder i Humanistisk Ungdom, Human-Etisk Forbunds ungdomsorganisasjon.

Gårsdagens ledervalg ble nervepirrende – med to kandidater til alle verv i toppledelsen. Valgkomiteens foreløpige innstilling hadde Skjæveland og Haakon Gunleiksrud på topp som leder og nestleder. Rett før landsmøtet ble det klart at Ivan-Louis Miranda Husebø var kandidat til nestledervervet, og valgkomiteen leverte endret innstilling før valget, med Miranda Husebø som nestleder og Joakim Damsgaard som leder. Men etter stemmelikhet var det til slutt Arnlaug Høgås Skjæveland som trakk det lengste strået i andre valgrunde, og med seg i arbeidsutvalget fikk hun Haakon Gunleiksrud som nestleder og Kristoffer Stokkeland som økonomileder. De to har erfaring som menige medlemmer i det avtroppende sentralstyret.

Den nye lederen har lang fartstid i Humanistisk Ungdom. Skjæveland meldte seg inn etter Humanistisk konfirmasjon, og har tidligere vært leder for lokallaget i Bergen og nestleder i sentralstyret (2012-2014). Det siste året har hun viet fysikkstudiene og har blant annet tilbrakt et halvår på Svalbard. Hun overtar ikke sjefsklubba på egenhånd før i juni, men skal fram til da overlappe med avtroppende leder.

Vedtok skoleplattform

– Det var et veldig bra landsmøte. Folk var engasjerte og det var mye diskusjon om Humanistisk Ungdoms politikk, forteller Skjæveland.

I tillegg til valg av leder og sentralstyre stod arbeidsprogram for perioden og nyvinningen skoleplattform på dagsorden under helgas landsmøte.

Med skoleplattformen har HU samlet sine standpunkt om skole. Basert på organisasjonens menneske- og samfunnssyn er den delt inn i sju tematiske felt: religions- og livssynsundervisning; religion i andre fag; elevers rettigheter; kritisk tenkning; seksualundervisning og grensesetting; kirken og skolen; dialog og menneskemøter.

Med skoleplattformen vil HU være med og «påvirke den norske skolen i en retning som gir kritisk tenkende, bevisste og demokratiske individer, som er utdannet til å møte mennesker med respekt, forme samfunnet rundt seg og som anerkjenner verdien av mangfold og dialog. Humanistisk Ungdom ønsker seg en kunnskaps- og forskningsbasert skole som gir godt grunnlag for læring og engasjement både i og utenfor skolen», står det innledningsvis i plattformen.

Hvordan skal HU bruke skoleplattformen?

– Jeg ønsker å bruke den i møte med politikere, og til å lage uttalelser. Jeg ønsker også at vi skal kunne bruke den i samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, der vi ved sammenfallende meninger kan samarbeide om uttalelser og aksjoner. Det viktigste er at vi har fått på plass et helhetlig skolesyn, slik at vi i Sentralstyret har et godt grunnlag å jobbe med politisk, sier den nye lederen.

Fortsatt jobbe mot KRLE

Et av de viktigste punktene i skoleplattformen, er selvsagt det om religions- og livssynsundervisning, der det slås fast at HUs hovedmål er å sikre et likeverdig og nøytralt religionsfag: «Humanistisk Ungdom mener et likeverdig og nøytralt fag, som ikke forkynner eller forskjellsbehandler, gir det best grunnlaget for unges læring, og dette vil oppfordre til gjensidig forståelse og dialog mellom forskjellige tros- og livssynsretninger.»

– Vi ser at skolen ikke behandler livssyn på en god måte i mange tilfeller. Skolegudstjenester et godt eksempel på det og gjeninnføring av kristen K i livssynsfaget.

At humanisme og andre livssyn enn det kristne blir behandlet stemoderlig i skolen er noe som engasjerer og irriterer mange HU-medlemmer.

HU vil fortsette kampen mot KRLE.

Også seksualitet engasjerer

Skjæveland forteller at et annet tema som engasjerte under diskusjonen om skoleplattformen, var skolens seksualundervisning.

– Skolens seksualundervist er veldig heteronormativt. Vi ønsker en mer mangfoldig seksualundervisning.

I skoleplattformens tema seksualundervisning og grensesetting heter det at målet er «en hensiktsmessig seksualundervisning, med vekt på grensesetting, mangfold og individets rett, som gir all ungdom muligheten til å sette egne grenser og føle trygghet i seg selv».

Gleder seg til sommerleir

I tillegg til skolepolitikk har HU fortsatt fokus på rekruttering. Målet er i kommende periode å rekruttere 500 nye medlemmer og dermed ha minst 1200 betalende medlemmer innen neste landsmøte. For å få til det skal organisasjonen blant annet gjennomføre en vervekampanje ved skolestarten høsten 2015.

Det er med andre ord nok av oppgaver å ta fatt i for den nyvalgte lederen.

– Hva gleder du deg mest til å ta fatt på?

– Nå gleder jeg meg til å bli ordentlig godt kjent med det nye sentralstyret, til å se potensialet som ligger der og hvordan jeg kan få dem til å være med og oppfylle arbeidsprogrammet på best mulig måte. Og så gleder jeg meg helt sinnsykt til sommerleiren vår!

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse