ANNONSE
Annonse

Før-etter bilder som dette på forsida til Laserklinikken.no er en del av det myndighetene reagerer på. Anne Harila i midten nederst. Foto: Faksimile fra Laserklinikken.no

400.000 i tvangsmulkt for alternativ markedsføring

Anne Harila må personlig ut med 100.000 kroner, og firmaet Laserklinikken Anne Harila må betale 300.000 hvis ikke lovstridig markedsføring blir fjernet innen nyttår.

Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Publisert:

Sist oppdatert: 12.12.2014 kl 08:30

Markedsrådet har bestemt at Laserklinikken Anne Harila må fjerne all lovstridig markedsføring innen nyttår. Hvis ikke må firmaet betale 300.000 kroner i tvangsmulkt, mens Anne Harila personlig må ut med 100.000 kroner. Saken har pågått siden 2006.

Myndighetene har gjentatte ganger siden 2006 tatt kontakt med klinikken og innehaver Anne Harila og bedt dem rette seg etter loven. Gjentatte ganger har klinikken og Harila lovt å gjøre dette, men har ikke fulgt opp i praksis slik at Forbrukerombudet har blitt fornøyd. Til slutt fikk Forbrukerombudet nok. I august meldte de saken til Markedsrådet, som har myndighet til å ilegge tvangsmulkt til bedrifter som ikke retter seg etter markedsføringsreglene.

Den 1. desember falt dommen. Hvis Laserklinikken Anne Harila ikke fjerner den ulovlige markedsføringen innen nyttår, en måned etter vedtaket, må de betale.

Innehaver Anne Harila er oppgitt over vedtaket, og forsikrer at markedsføringen har vært lovlig i lang tid. Se Harilas reaksjoner nederst i artikkelen.

Oppdatert: I første versjon av denne saken stod det at fristen var 8.1.15. Det riktige et nyttår, en måned etter vedtaket som falt 1.12.14.

Første påpakning i 2006

I Norge er det forbudt for alternative behandlere å markedsføre seg slik at det kan skapes inntrykk av at behandlingstilbudene deres faktisk har effekt mot konkrete sykdommer eller tilstander. Dette er bestemt i «Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom».

Det er Forbrukerombudet som har ansvaret for å passe på at regelverket følges. Laserklinikken Anne Harila har hatt en sak gående med ombudet siden 2006, da ombudet for første gang slo ned på laserklinikkens markedsføring. Harila endret markedsføringen den gangen, slik at den ikke lenger var i strid med regelverket.

Så skjedde det ikke mer i saken før Forbrukerombudets og Statens helsetilsyns kontrollaksjon mot alternativ markedsføring i november 2012. Da fant de igjen mye av markedsføringen hos Harila som de hadde reagert på i 2006. Undersøkelsen avdekket omfattende bruk av effektpåstander i laserklinikkens markedsføring, utstrakt bruk av lovstridige henvisninger til vitenskapelig dokumentasjon og gjengivelser av uttalelser fra fornøyde kunder, ifølge Forbrukerombudet.

Fram og tilbake, igjen og igjen

Kort tid etter, i januar 2013, tok Forbrukerombudet nok en gang kontakt med Laserklinikken Anne Harila og ba dem endre markedsføringen. To måneder etterpå, i mars 2013, fikk de svar om at laserklinikken ville endre markedsføringen.

Samtidig protesterte laserklinikken på å bli kalt «alternativ behandling», og mente markedsføringsreglene for alternative behandlere ikke var relevant for dem. Hovedpåstanden var at laserbehandling er vitenskapelig dokumentert og derfor ikke «alternativt». I april fikk de svar. Forbrukerombudet begrunnet her hvorfor laserbehandling må regnes som alternativ behandling, og hvorfor markedsføringsreglene gjelder også dem. Laserklinikken fikk nok en gang beskjed om å rette opp den ulovlige markedsføringen.

I juni 2013 hadde Laserklinikken Anne Harila ennå ikke gjort dette. Da sendte ombudet nok et brev med frist til august om å innrette seg etter regelverket. Laserklinikken Anne Harila fikk en rekke utsettelser ut over høsten, med endelig frist satt den 13. desember 2013. Hvis ikke markedføringen var rettet innen denne datoen, opplyste ombudet at de ville vurdere å fatte forbudsvedtak mot selskapet for å få stanset den ulovlige markedsføringen.

Samme dag, den 13.12.13, fikk ombudet en epost fra laserklinikken om at markedsføringen nå var korrigert og ikke lenger var ulovlig. Den 13. januar 2014 fant Forbrukerombudet nok en gang at markedsføringen ulovlig. Igjen henvendte de seg laserklinikken. Og igjen fikk de et brev i retur om at markedsføringen var lovlig.

Lars Rønbeck fra «Norgespartiet» involvert

To måneder senere, i mars 2014, hadde Forbrukerombudet nok en kontrollaksjon mot markedsføringen til alternative behandlere. 250 behandlere ble sjekket denne gangen.

Igjen ble Laserklinikken Anne Harila sjekket, og fortsatt ble markedsføringen funnet å være ulovlig. Forbrukerombudet varslet da at de ville fatte forbudsvedtak med tilhørende tvangsmulkt mot selskapet og Anne Harila personlig, for å få stanset ulovlighetene.

Laserklinikken Anne Harila begynte da nok en gang å bestride at laserbehandling kan regnes som alternativ behandling. Dette oppfattet Forbrukerombudet som at laserklinikken ikke ville rette seg frivillig etter forbudsvedtaket, som de tidligere hadde gitt inntrykk av.

I april kom en ny runde med brev der laserklinikken protesterte mot pålegget fra Forbrukerombudet, hvorpå ombudet sendte et nytt brev der klinikken fikk beskjed om å rette seg etter norsk lov hvis de ville unngå sak i Markedsrådet og tvangsmulkt.

Ombudet sjekket laserklinikkens nettsider og Facebook-side flere ganger i løpet av sommeren 2014. Alle gangene fant de at markedsføringen var i strid med regelverket. Saken ble sendt til Markedsrådet den 12.august 2014.

Den 31. oktober 2014 ble saken behandlet i Markedsrådet. Laserklinikken Anne Harila hadde med seg lege Anaida Sveen som jobber på klinikken, samt Lars Rønbeck. Han eier nettdomenet «laserklinikken.no» og er forøvrig leder for det politiske minipartiet «Norgespartiet».

Harila må betale

På mandag denne uka, 8. desember 2014, kom vedtaket. Laserklinikken Anne Harila forbys å gi inntrykk av, gjennom markedsføring, at laserbehandling har effekt på konkrete sykdommer eller tilstander. Hvis markedsføringen ikke er rettet innen 8. januar, på nettstedet Laserklinikken.no og på klinikkens Facebook-side, må bedriften betale 300.000 i tvangsmulkt mens Harila personlig må ut med 100.000 kroner.

– Markedsføringen henvender seg til forbrukere som i mange tilfeller er i en sårbar situasjon. (…) Innklagedes tilkjennegivelse av ikke å ville innrette seg etter de krav til markedsføring som gjelder, viser at hensynet til å unngå ytterligere villedning av forbrukere tilsier inngrep i saken, heter det i Markedsrådets enstemmige vedtak.

Les hele Markedsrådets vedtak. Det inneholder begrunnelse for vedtaket, samt detaljert bakgrunn for saken. Det overstående er et sammendrag av Markedsrådets vedtaksdokument.

– Markedsføringen min er lovlig

Anne Harila rister på hodet over Markedsrådets vedtak. Hun mener hun allerede, for lang tid siden, har rettet opp markedsføringen sin slik at den er innenfor regelverket.

– Jeg har fjernet det som skal være i strid med regelverket. Jeg har innrettet meg etter lovens krav. Hvis Forbrukerombudet og Markedsrådet er uenig i det, må de fortelle meg hva jeg skal gjøre. Jeg ønsker ikke å betale noen tvangsmulkt, sier Harila til Fritanke.no.

– I vedtaket fra Markedsrådet er det nevnt en del detaljer om hva problemet er. Blant annet på forsida der du ramser opp en rekke sykdommer og tilstander du behandler samt en del andre konkrete ting, som de samlet sett mener gir inntrykk av at behandlingen du tilbyr har effekt mot konkrete sykdommer. Hva tenker du det?

– Jeg får vel se på det igjen da, men jeg må jo få lov til å fortelle hva jeg behandler. Jeg har behandlet disse tingene i mange år, og vet at det virker. Dokumentasjon på effekten er meget godt dokumentert med metaanalyser – evidensbasert forskning av anerkjente sykehus som blant annet Haukeland Sykehus, Telemark Sentralsykehus, Tannlegehøyskolen i Norge bare for å nevne det norske, sier Harila.

Hun legger til at det verden over forskes intenst på laserbehandling.

– Alle disse vitenskapelige rapportene blir sendt til "US National Library of Medicine - National Institutes of Health" sin database. Over 6000 rapporter viser at dette fungerer, sier hun.

Harila er oppgitt over at hun ikke skal få lov til å fortelle om dette.

– Forbrukerombudet tar helt feil. Laserbehandling er ikke alternativt. Effekten er godt dokumentert. Derfor er det helt feil å behandle meg etter reglene for alternativ behandling, sier Harila.

Minner om Grunnlovens §98

Harila spør seg også hvorfor det bare er hun som skal tas, når det finnes mange alternativbehandlere som går mye lenger enn henne i markedføringspåstander, uten at Forbrukerombudet reagerer.

– Jeg synes dette er forskjellsbehandling. De går bare etter meg, og bryr seg ikke om de andre. Jeg forstår ikke hvorfor. Jeg retter meg selvsagt etter lovens krav, men da forventer jeg at alle andre gjør det også, sier Harila.

Hun minner om Grunnlovens §98 der det står at alle er like for loven, og at intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Hun understreker også at mange av de konkrete tingene Markedsrådet og Forbrukerombudet påpeker ikke lenger ligger på hennes nettsider.

Harila minner videre om hva Forbrukerombudet skriver i brevet fra kontrollaksjonen i vår, nemlig at «påstander om behandlingseffekt krever som utgangspunkt at tilbyder må kunne fremlegge anerkjente forskningsmaterialer som kan dokumentere påstandene».

Harila mener hun aldri har hatt noe på sine hjemmesider hun ikke har kunnet dokumentere effekten av.

– Det er selvfølgelig anerkjent forskning med dokumenterbare effekter som ligger bak dette og som er sendt inn i flere hundretalls til Forbrukerombudet. Nå er det dessverre ikke alle som forstår å lese studier, men enhver studie som har effekt, skal være sterkere og/eller ha bedre resultat enn placebo, sier hun.

– Hvorfor er Lars Rønbeck fra «Norgespartiet» involvert i dette, og hvorfor var han med på behandlingen i Markedsrådet den 31. oktober?

– Rønbeck er formell eier av domenet "Laserklinikken.no". For en tid siden trengte jeg noen til å ta over domenet, siden jeg vurderte å flytte utenlands. Det er ikke lov til å eie no-domener hvis du bor i utlandet. Rønbeck er en bekjent jeg kan stole på at ikke misbruker domenet. Han var med på behandlingen i Markedsrådet i tilfelle det skulle bli noen spørsmål om domenet. Nå ble det ikke noe av utenlandsflyttingen min likevel, så da kan jeg egentlig bare overta det igjen. Vår klinikklege Dr. Anaida Sveen også med på møtet, forteller Harila.

Se faktaboksen øverst til høyre for Markedsrådets konkrete vedtak.

OPPDATERT: Harila har fortsatt anke- og klagemuligheter, forteller Forbrukerombudet.

Siste nytt i Nyheter Vis flere

USA beskylder IHEU for å være på lag med Russland og Kina

USA beskylder IHEU for å være på lag med Russland og Kina

USAs FN-ambassadør har sendt et skarpt brev til den internasjonale humanistunionen IHEU.

Advokat mener millionerstatningen til Nawaz er dårlig nytt for ytringsfriheten

Advokat mener millionerstatningen til Nawaz er dårlig nytt for ytringsfriheten

– Maajid Nawaz ville aldri ha vunnet en rettssak om dette. SPLC burde ikke ha gått med på forlik, mener en amerikansk borgerrettighetsadvokat.

Borgerrettsorganisasjon med beklagelse til antiislamist

Får endelig beklagelse

– Vi innser at det var galt å inkludere Maajid Nawaz og Quilliam Foundation i vår feltguide til anti-muslimske ekstremister, beklager Southern Poverty Law Center.

Generalsekretæren tok selvkritikk overfor landsstyret

Generalsekretæren tok selvkritikk overfor landsstyret

Men flertallet på helgens landsstyremøte i Human-Etisk Forbund var likevel positive til tankegangen bak endringene generalsekretæren vil innføre.

Human-Etisk Forbund roser Frp og SV for omskjæringsforbud

Human-Etisk Forbund roser Frp og SV for omskjæringsforbud

HEF vil fortsatt ha forbud mot omskjæring av gutter. Det bestemte landsstyret i helga.

Mer nasjonalisme og innvandringsskepsis blant kristne

Mer nasjonalisme og innvandringsskepsis blant kristne

Folk med kristen tro og identitet har en mer avvisende holdning til religiøse minoriteter og innvandring enn ikke-religiøse, ifølge en undersøkelse fra Pew Research Center.

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.