13.000 innbyggere skal få sin ellevte kirke

Dette er den nyeste av Lindås' ti kirker. Den heter Ostereidet kirke og ble vigslet i 1988. Bilde: disnorge.no

13.000 innbyggere skal få sin ellevte kirke

#I Lindås kommune nord for Bergen finnes det ingen livssynsnøytrale seremonirom. Likevel planlegger kommunen nå å bygge sin ellevte kirke. Tekst: Ev...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.10.2006 kl 07:31

Se bildet større

Dette er de ti kirkene og det ene misjonshuet som allerede finnes i Lindås kommune. Nå skal hullet nederst til høyre fylles opp. Det skal bygges en ny kirke i kommunesenteret Knarvik. Bilder fra nettstedet www.disnorge.no

I Lindås kommune nord for Bergen finnes det ingen livssynsnøytrale seremonirom. Likevel planlegger kommunen nå å bygge sin ellevte kirke.

Tekst: Even Gran
Publisert 12.10.2006

Selv om kommunen mangler sykehjemsplasser og det er behov for mer penger til skole, veibygging og andre velferdsoppgaver, ønsker Lindås kommune å bygge en ny kirke i kommunesenteret Knarvik. Det er allerede ti kirker og ett misjonshus i kommunen.

- Man skulle tro ti kirker var nok for 13.000 innbyggere, sier Harry A. Lunde, styreleder i Nordhordland lokallag av HEF.

- Arealmessig og befolkningsmessig har vi ikke bruk for dette. I tillegg er det kort kjøreavstand til flere kirker i nabokommunene, legger han til.

Mangler livssynsnøytralt seremonirom
Samtidig som man har bestemt seg for å bygge ny kirke, mangler Lindås kommune et livssynsnøytralt seremonirom. Dette er noe sentrale myndigheter gjentatte ganger har oppfordret norske kommuner til å bygge. Grunnen er at den ikke-kristne delen av befolkningen også har behov for et verdig sted å arangere navnefester, konfirmasjoner, vigsler og ikke minst gravferder. Humanister og andre ikke-kristne bør slippe å bli gravlagt fra gymsaler, blir det ofte sagt. Målsetningen om å bygge livssynsnøytrale seremonirom ble sist nevnt i Soria-Moria-erklæringen i fjor høst.

Prøver å få til et flerbrukshus

Likevel har Harry A. Lunde og de andre HEF-medlemmene i Lindås på mange måter gitt opp å kjempe mot at den nye kirken skal bygges. Spørsmålet er heller hvor den skal ligge og hva den skal inneholde.

- Hvis vi legger oss på en knallhard linje og sier at vi ikke synes kirken skal bygges i det hele tatt, blir vi ikke lyttet til. Det er bred enighet i kommunen om at det trengs en ny kirke, forteller Lunde.

Han synes det virker som om kirketilhengerne ser det hele som en form for avlat. Rasjonelle argumenter preller av på en måte som man aldri opplever hvis man diskuterer andre typer bygg som svømmehaller eller skoler, sier han.

- Lunde prøver derfor å overbevise folk i kommunen om at et livssynsnøytralt seremonirom bør kunne bygges i tilknytning til den nye kirken.

- Vi håper på et kombinasjonsbygg både med livssynsnøytralt seremonirom og kulturhus, som også vi ikke-kristne kan nyte godt av, sier han. Lunde legger til at ordføreren har vært positiv til slike tanker.

Vil ikke ha kirke med "heavy metall"

I lokalavisa Nordhordland kan vi lese at Kirkelig fellesråd i Lindås har lite sansen for at kirken skal kunne bli noe kulturhus i vanlig forstand.

- Det sakrale preget i kyrkjerommet må ivaretakast. Ein heavy metall-konsert passar nok betre i Nordhordlandshallen, seier prost Helge Hitland til lokalavisa. Han legger til at det "heller ikkje aktuelt med ein "livsnøytral" sambruk av kyrkjerommet, som til dømes Human-Etisk Forbund har lansert."

Bygningssjef i Lindås kommune, Lars Johan Haukås, bekrefter prostens utsagn.

- Ei slik form for sambruk har aldri vore i kommuneadministrasjonen sine tankar, sier bygningsjefen til avisa Nordhordland.

- De ti kirkene er usentrale

Ordfører i Lindås kommune, Tove Brandvik (Ap), sier til Fritanke.no at det er et viktig mål også for Lindås kommune å få bygd et livssynsnøytralt seremonirom. Dette er faktisk et økende behov i Lindås som er i sterk vekst etter at de fikk fastlandsforbindelse til Bergen.

- Vi har tradisjonelt hatt få innvandrere i Lindås, men befolkningsveksten på grunn av den nye nærheten til Bergen fører til at også vi får et større mangfold av religioner og livssyn. Da øker behovet for et seremonirom som kan brukes av alle, sier ordføreren.

- Synes du det er riktig bruk av kommunens ressurser å bygge en ny kirke i en kommune som allerede har ti kirker?

- Mange av de ti kirkene ligger usentralt til. De ble bygget i en tid da befolkningsstrukturen var helt annerledes. I nyere tid har vi fått en sterk befolkningsvekst rundt kommunesenteret Knarvik sør i kommunen, og her er det få kirker.

- Kommer det til å bli bygget et livssynsnøytralt seremonirom i tilknytning til den nye kirken?

- Dette er ikke bestemt ennå. Det er en av de vanskelige balansegangene vi har foran oss. Jeg synes det er naturlig at et livssynsnøytralt seremonirom bygges i samme område som den nye kirken, men kanskje ikke i samme hus. Det må være ett eller annet som skiller de to bygningene, sier Brandvik.

Hun kan ikke svare på om det livssynsnøytrale seremonirommet faktisk vil bli bygd samtidig som den nye kirken. Det har ikke kommunestyret bestemt seg for ennå. Hun avviser imidlertid, i likhet med bygningssjefen i kommunen, at det er aktuelt å bygge noe som skal være "livssynsnøytralt" innenfor kirkeveggene.

- Det går ikke an å "nøytralisere" et rom som skal ha en kirkelig funksjon, og det tror jeg ikke de som tilhører andre religioner og livssyn ønsker seg heller, poengterer Lindås-ordfører Tove Brandvik.

Siste nytt i Nyheter

– Vi er et livssynssamfunn, ikke en nøytral seremonileverandør

Er Human-Etisk Forbunds retningslinjer for Humanistisk gravferd for rigide? Ja, mener pårørende som ikke fikk den musikken de ville. Nei, mener HEFs seremonirådgiver Tale Pleym, som understreker at forbundets gravferdstalere alltid kan bruke sitt skjønn.

Vil gi norske elever kunnskap om antisemittismens historiske røtter

Antisemittisme er mer enn Nazi-Tysklands Holocaust og forsvant ikke etter andre verdenskrig. Med en ny nettbasert kunnskapsressurs ønsker Jødisk museum å bedre norske skoleelevers forståelse.

– Vi tar gjerne initiativ til et møte

Aktivist Paul Omar Lervåg kritiserer HEF for ikke å møte de sekulære organisasjonene av eks-muslimer og sekulære muslimer. Kristin Mile svarer at forbundet er åpent for et møte.

 
Et flertall mener kommunene bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen

Og færre enn femti prosent av de under femti år ønsker gravferd i regi av Den norske kirke, viser en ny undersøkelse gjort for Human-Etisk Forbund.

Humanistisk uke med døden som tema

I dag går startskuddet for årets Humanistiske uke i regi av Human-Etisk Forbund. Med omkring 200 arrangement de neste par ukene, blant annet undringsløyper, debattmøter, bokbad, filosofikvelder, en rekke foredrag – og dødskafeer. For døden er ett av temaene det fokuseres på i år.

HEFs hovedstyre delt om nasjonalt niqab-forbud

Styreleder Tom Hedalen ønsket at HEF skulle støtte regjeringens forslag til nasjonalt forbud mot niqab i utdanningsinstitusjoner, men ble nedstemt av flertallet i Hovedstyret. Før HEF har levert sin høringsuttalelse delte han sin mening på Facebook.