Totalitært forslag fra SV

Liberalitetens dilemma er vel noe de fleste har reflektert over en gang iblant. Skal man være 100 prosent liberal og tolerere alt, må man også tolerer...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.03.2009 kl 19:57

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

- Disse autoritære tendensene har jeg lite sansen for. Det er dessverre en reim av illiberalitet i partiet mitt, skriver Even Gran.
Publisert: 11.3.2009

Faktaboks

- Et mangfoldig og pluralistisk samfunn handler ikke om å klappe hverandre på kinnet og forby alt man ikke liker. Det handler om å leve med intoleranse, dumskap og urettferdighet, og kjempe mot alt dette med argumenter, ikke tvang.

Liberalitetens dilemma er vel noe de fleste har reflektert over en gang iblant. Skal man være 100 prosent liberal og tolerere alt, må man også tolerere intoleranse. Og da kommer man jo fort skjevt ut. Det var det liberale demokratiet som slapp Hitler til, og vi vet jo hvordan det gikk.

Så ett eller annet sted må man altså sette ned foten på vegne av det liberale, åpne samfunnet, og si "nok er nok". Ingen tvil om det. Det må være noen grenser for hvor mye intoleranse vi bør tolerere.

Men når vi skal trekke denne grensa, er det viktig at man vet hva man driver med. I sitt nye utkast til partiprogram prøver SV å flytte noen grensestolper, og dessverre går det ikke så veldig bra.

I et enstemmig forslag fra landsstyret til partiets landsmøte, som skal holdes den 19.-22. mars, står det følgende under overskriften "Lesbisk og homofil frigjøring":
"SV vil bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Alle unntaksbestemmelser i lovverket må fjernes, som reservasjonsretten for assistert befruktning av lesbiske, reservasjonsretten for religiøse ansettelser og begrensninger i muligheten for kirkelig vigsel."

I dag har trossamfunn unntak fra loven som forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet eller seksuell legning ved ansettelser. Men hvis SV får viljen sin blir det altså en slutt på det.

SV vil med andre ord tvinge alle slags trossamfunn til å ansette homofile, hvis disse er best kvalifisert. Partiet vil i tillegg tvinge Den norske kirke til å vie homofile etter den nye ekteskapsloven, til tross for at dette er svært omstridt internt i trossamfunnet (paradoksalt nok ønsker forresten SV også å gi kirken et større selvstyre gjennom å skille stat og kirke. Forstå det den som kan).

Nestleder Audun Lysbakken presterer til og med å si (til Vårt Land 10.2.) at dette er et bidrag for å "dra samfunnet i en mer liberal retning".

Jeg er medlem av SV, og det har jeg tenkt å fortsette med. Jeg har sågar representert partiet i Trondheim bystyre og vært 4. vara for Øystein Djupedal på Stortinget. Men disse autoritære tendensene har jeg lite sansen for. Jeg har selvsagt merket det før også. Det er dessverre en reim av illiberalitet i partiet mitt.

SV er for et liberalt samfunn, skal vi tro nestlederen. Men liberalitet handler ikke om at "alle skal være snille med hverandre", Lysbakken. Vår liberalitet stilles først og fremst på prøve i møtet med holdninger og handlinger vi selv mener er forkastelige. Et mangfoldig og pluralistisk samfunn handler ikke om å klappe hverandre på kinnet og forby alt man ikke liker. Det handler om å leve med intoleranse, dumskap og urettferdighet, og kjempe mot alt dette med argumenter, ikke tvang.

Dette er en holdning SV trofast og forbilledlig forfekter når det gjelder for eksempel hijab-påbud og annen kvinneundertrykking blant muslimer. Men når det kommer til den teoretiske muligheten for at en homofil skal kunne komme til å søke seg jobb i for eksempel Jan Aage Torps "Oslokirken", da dundrer man lovparagrafene i bordet.

Kunsten er som nevnt å finne ut hvor mye intoleranse man i et liberalt samfunn skal kunne tolerere. Men grensa kan ikke gå her, SV. At homofile ikke får seg jobb hos Torp, eller hos de andre klin sprø småmenighetene rundt om i landet, mener jeg er godt innenfor hva vi i et liberalt samfunn bør tåle.

Jeg forstår godt at trossamfunn som mener at homofile lever i "synd" og havner lukt i helvete, vil ha visse problemer med å ansette en homofil. Og i et mangfoldig og pluralistisk samfunn skal det være lov til å tro på sånt. Hvis man forbyr det, er det totalitært. Og jeg vil ikke leve i et totalitært samfunn.

Et annet sted i forslaget til arbeidsprogram har SV en fin formulering. Der står det at "SV vil fortsette arbeidet for at skolen og barnehagen ikke favoriserer et bestemt tros- eller livssyn, men bygger sitt arbeid på universelle verdier nedfelt i menneskerettighetene".

Veldig bra! Selvsagt skal vi bygge vårt arbeid på universelle verdier nedfelt i menneskerettighetene. Det er nettopp derfor Torp og de andre sprøingene må få lov til å fortsette å diskriminere homofile. Denne retten er beskyttet av religionsfriheten, som igjen er en viktig del av "de universielle verdiene i menneskerettighetene" SV vil legge til grunn. Sier man A, må man også si B.

Menneskerettighetene er utformet som et bolverk mot den totalitære statlige maktmisbruken som SV dessverre legger opp til i dette forslaget. Torp & co vil ha en svært god sak i menneskerettighetsdomstolene hvis dette noen gang skulle bli norsk politikk. Hvis man skal overstyre en grunnleggende menneskerettighet som religionsfriheten, må man ha en veldig god grunn. Det har ikke SV. Grensestolpen kan derfor ikke settes her, mitt kjære parti. I dette tilfellet må vi tolerere intoleransen.

Det kan vel forresten tenkes at også SV ville ha protestert hvis det kom et lovforslag som tvang dem til å ansette en Frp-er som partisekretær, hvis vedkommende var best kvalifisert?

Slik kan vi ikke ha det. Det må være legitimt å diskriminere ved ansettelser i livssynssamfunn, politiske partier og interesseorganisasjoner. SV må slippe å ansette Frp-ere, Human-Etisk Forbund må slippe å ansette pinsekristne, Norske homeopaters landsforbund må slippe å ansette skeptikere, ... og Jan Aage Torp må slippe å ansette homofile.

HTML .fb_share_link {
PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 20px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 16px
}

Del på Facebook

Siste nytt i Kommentar

Født sånn for å bli sånn. Om epigenetikk og geitekillinger

VITENSKAPSKOMMENTAR: Erik Tunstad ser nærmere på den ofte misforståtte epigenetikken – vitenskapen om hvordan arvestoffet kan uttrykkes på ulike måter.

Trøstesløse drømmer om evig liv forsurer tilværelsen

FILOSOFISKE REFLEKSJONER: Opp gjennom tidene har vi mennesker stort sett forholdt oss til døden ved å benekte den. Problemet med dagens sekulære benektelsesstrategier er at de ikke fungerer så godt i lengden.

Barbro Sveen til minne

Som Fri Tankes første redaktør skapte Barbro Sveen varig soliditet for medlemsbladet, skriver tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gunnar Lingås.

 
Mansons siste manipulasjon

Selv etter sin død skaper Charles Manson bølger og konflikter. Hva gjør at en mann som ble dømt som massemorder for nesten et halvt århundre siden fortsatt lever i popkulturen? Audhild Skoglund har noen teorier.

Folkelig og inkluderende, men lite troverdig

TV-ANMELDELSE: – Serien er tidvis morsom, men er laget av og for skeptiske ateister, skriver Haakon Gunleiksrud om den tredje sesongen av NRK-serien På tro og Are.

Bok: Identitetspolitikk og manglende selvransakelse

Mahmoud Farahmand ser nærmere på Bushra Ishaqs bok Hvem snakker for oss? Han er ikke begeistret.