Sjamanismen - vår nye religionskontruksjon

Konverterer du til sjamanisme, kan du blant annet lære om runemagi. FOTO: Istockphoto

Sjamanistisk forbund i Tromsø godkjent som trossamfunn:

Sjamanismen - vår nye religionskontruksjon

– Den ferske religionen har plukket og mikset sammen elementer fra det internasjonale, åndelige markedet, sier religionshistoriker Asbjørn Dyrendal. – Alle religioner har vært nye en gang, sier kollega Trude Fonneland.

Sist oppdatert:
16.03.2012 kl 09:56

  • Skriv ut
  • Send til en venn
Se bildet større

Religionshistoriker Asbjørn Dyrendal påpeker nysjamanismens plukk og miks-holdning til historiske tradisjoner, som også gjelder etablerte religioner som kristendommen. FOTO: Humanist forlag

Se bildet større

Trude Fonneland har skrevet doktorgrad om sjamanisme, og mener det er del av en naturlig utvikling at sjamanismen nå er godkjent som religion. FOTO: Universitetet i Tromsø

Styremedlem i Sjamanistisk forbund, Lone Ebeltoft, uttaler til avisa Nordlys at hun ser fram til å bevare og videreføre sjamanistisk tradisjon og praksis. Les saken og se video her.

– Det handler om å forstå og respektere naturen. Sjamanisme er en verdensreligion hvor vi her oppe i nord er opptatt av å bevare den samiske, norrøne og arktiske tradisjonen, sier Ebeltoft, og opplyser at målet nå er å få godkjent en forstander til å utføre seremonier som dåp, ekteskap og begravelse.

Asbjørn Dyrendal påpeker at den moderne, vestlige nysjamanismen har en enkel historie å følge.
– Antropologen Michael Harner startet opp sjamanismen vi her snakker om, ved å syntetiserte elementer fra Mellom- og Sør-Amerika og utviklet dagens praktiske sjamanisme, ut ifra et brukerperspektiv.

Hallusinerte om en kosmisk bevissthet

Ifølge Wikipedia dannet den amerikanske antropologen teorien om sjamanistisk bevissthet etter å ha prøvd hallusinogenet ayahuasca med sjamaner i Peru. Harner hevder denne sjamanistiske bevissthet er et mentalt stadium der man oppnår forhøyet, kosmisk bevissthet.

– Harners tolkning av sjamanisme har spredd seg, og inspirert mange lokale varianter. Sjamanisme er en veldig refleksiv del av det nyreligiøse landskapet, der mange ulike mennesker har blandet inn ulike elementer og praksiser, ut ifra smak og behag. Sjamanisme faller inn under nyhedendom, med blikket mot fremmede kulturer og forgangne tider. I enkelte tilfeller "lånes" det så selektivt at den moderne varianten har lite genuint til felles med den orginale, historiske kulturen, sier Dyrendal.

Trude Fonneland ved Universitetet i Tromsø fullførte i 2010 en doktorgrad om moderne samisk sjamanisme. Hun forteller at sjamanbransjen er i sterk vekst i Norge, og at den samiske fortiden markedsføres aktivt, også av etnisk norske sjamaner. Folk i alle aldre, med helt ulik bakgrunn og av begge kjønn melder seg på sjamankurs, forteller forskeren.

– At sjamanisme nå er anerkjent som egen religion, er et naturlig resultat av de siste årenes utvikling. Sjamanisme fikk sin egen, norske festival i 2010, og det er mange aktive medlemmer i bevegelsen, som avholder kurs og organiserer aktiviteter. Det har vært jobbet en god stund med å få sjamanisme godkjent som religion, og Holistisk forbund har vært en inspirasjonskilde.

Kritikk fra samemiljøer

– Du har tidligere uttalt at bruken av førkristne, samiske tradisjoner har fått kritikk fra samer, som mener at sjamanister stjeler fra en tradisjon som ikke tilhører dem, og at bruker sjamankulturen feil. Er opprettelsen av Sjamanistisk forbund kontroversielt?

– Ja, det vil helt sikkert bli debattert fremover. Det er klassisk at ulike new age-bevegelser anklages for å stjele elementer fra gamle tradisjoner. I samiske miljøer er enkelte positive til den moderne sjamanismen, mens andre er negative. Det kommer også fram på forbundets Facebook-side.

– Hvem er menneskene bak?

– Gjennom Facebook får du et inntrykk av hvem de interesserte er. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som utøver sjamanisme, og det finnes mange ulike grunner til å gjøre det.

Sjamanisme som merkevare

– I din avhandling viser du at sjamanisme brukes både som markedsføring av interesser og som identitetsmarkør. Også kulturpolitisk, som i tilknytning til søknaden om OL i Tromsø 2018, blir Nord-Norge solgt inn som ”porten til det magiske Arktis”. Hva er interessefeltet til Sjamanistisk forbund?

– Sjamanistisk Forbunds styre legger vekt på samiske og norrøne tradisjoner, samt inspirasjon fra Michael Harner. Dette er en utvikling man har sett innenfor feltet de siste årene, nemlig at inspirasjonen kommer fra miljøet i USA og får etter hvert en lokal forankring, som i Norge har ført til et fokus på samiske og norrøne tradisjoner.

– Kan sjamanisme brukes som et kynisk innsalgsknep?

– Nyreligiøse grupper anklages ofte for kynisk eller utnyttende praksis, og jeg tror ikke markedet for sjamanisme er mer kynisk enn andre markeder. Men måten miljøet markedsføres på finner gjenklang blant annet i merkevarebygging i turistnæringen, der Nord-Norge markedsføres som “magisk” og “eksotisk”.

Plukk og miks av tradisjoner

Til avisa Nordlys sier Fonneland at behovet for åndelighet blant folk ligger i tiden.

– I et stadig mer individualisert samfunn søker mange etter å frigjøre seg fra dogmer, og folk søker sannhet i seg selv fremfor i institusjonalisert religion.

– Denne ferske religionen er en moderne konstruksjon, der man har skapt en sjamanisme som i praksis aldri har eksistert før, med en plukk-og-miks-holdning fra tidligere tradisjoner. Er det problematisk?

– Religioner har alltid vært nye på et tidspunkt, og alle religioner er i ulik grad i endring. Dette er ikke unikt for sjamanismen, men er en naturlig utvikling for alle religioner. Nyreligiøsitet møter alltid denne kritikken, men også kristendommen ble i sin tid konstruert, påpeker Fonneland.


Her kan du se peruanske sjamaner i aksjon, mens de motarbeider forbannelsen en voodoo-heks kastet over fotballspilleren Cristiano Ronaldo.

 


Kommentarer

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus


Siste nytt i Nyheter

Demonstrasjon utenfor Saudi-Arabias ambassade 9.10.2015 

Ønsket fredspris til Raif Badawi

– Det er de maktesløse som fortjener fredsprisen. De trenger den makten som en slik pris kan gi dem, sa stortingsrepresentant Karin Andersen utenfor Saudi-Arabias ambassade i morges. (9.10.2015)

Kirken aksepterer allerede elektronisk utmelding

Kirken aksepterer allerede elektronisk utmelding

I dag fikk vi vite at Den norske kirke jobber med en elektronisk utmeldingsløsning. Men du trenger ikke vente. Kirken aksepterer allerede i dag utmeldinger via appen Utmelding.no.(8.10.2015)

 
HEF-dugnad samlet inn 83.600 til flyktninger

HEF-dugnad samlet inn 83.600 til flyktninger

Aksjonen som HEF-ansatte Dag Westberg, Ida Madeleen Moe og Irene K. Skagestad satte igang for en måned siden ble en stor suksess. (8.10.2015)

Null kroner til seremonirom

Statsbudsjettet 2016:

Null kroner til seremonirom

Regjeringen stopper satsingen på livssynsnøytrale seremonirom. – Sterkt beklagelig, sier Human-Etisk Forbund. (7.10.2015)

 
Mer penger til Den norske kirke

Statsbudsjettet 2016:

Mer penger til Den norske kirke

Den norske kirke får stadig færre medlemmer, men staten fortsetter å øke bevilgningene. Realøkningen fra i fjor er på 5,5 prosent. (7.10.2015)

Samstemt slakt av departementets forslag

Samstemt slakt av departementets forslag

Sjelden har det vært større enighet blant landets religioner og livssyn. Kulturdepartementets lovendringsforslag må trekkes. (6.10.2015)

 
Annonse
Annonse