Oversikt over Ørsta sentrum. Det var på Vikemarka skule i forgrunnen at det ble arrangert "bibeltrim" i 2015. En klage førte til at Fylkesmannen uttalte seg om saken og mente opplegget var akseptabelt. Se korrespondanse mellom Ørsta kommune og Fylkesmannen fra 2015. FOTO: Wikipedia commons@Algkalv

HEF reagerer på kirketilbud om «bibeltrim» i Ørsta

Menighetene i Ørsta varsler om et bibelkurs som skal arrangeres i skoletida hvis skolene sier ja. – Helt greit og krever ikke fritak, mener kommunen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.10.2017 kl 08:32

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Her er brevet kirken i Ørsta sendte ut til foresatte til alle 5. klassinger som er medlem i Den norske kirke.

Se bildet større

Bjørn Jacobsen i Human-Etisk Forbund understreker at forbundet har reagert fordi de har blitt kontaktet av foreldre i Ørsta. FOTO: Erik Fosheim Brandsborg/Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund i Møre og Romsdal har blitt kontaktet av foreldre i Ørsta kommune om et brev Den norske kirke i Ørsta har sendt ut til alle foresatte til 5. klassinger i kommunen som er medlemmer i kirken. I brevet inviteres de til gudstjeneste i Ørsta kirke, og til at 5. klassingene kan få boka «Bibelen: Ei vandring gjennom den store forteljinga» i gave.

«Bibelen er ei bok med ei lang og spennande historie bak seg. Det er ei bok der vi på ein heilt spesiell måte får lære om Gud og hans planar. Bibelen fortel oss også om den glade bodskapen om Jesus Kristus», heter det i brevet.

I brevet står det også at kirken, i tillegg til å dele ut bibler til alle, vil gi tilbud om et kurs kalt «bibeltrim» i skoletida for alle elevene.

«I samarbeid med dei skulane som ønsker det, vil diakonen ha to skuletimar i kvar 5.-klasse. Denne tida blir nytta til å gi elevane kunnskap om Bibelen, korleis Bibelen er sett saman og korleis vi kan finne fram i boka dei har fått»
, skriver kirken i brevet.

Kan kirkelig bibelundervisning være objektiv, kritisk og pluralistisk?

Human-Etisk Forbund i Møre og Romsdal har sendt et brev til kommunen der de stiller spørsmål ved om ansatte i kirken skal kunne drive undervisning i skolen. Forbundet påpeker at det ikke ser ut til å være lagt opp til noen fritaksrett og alternativ undervisning, og ber om et møte med kommunen for å få klarhet i følgende spørsmål:

  • Kommer skolene i Ørsta til å takke ja til tilbudet fra kirken?
  • Mener kommunen dette er objektivt, kritisk og pluralistisk (som er et krav til all undervisning i KRLE-faget).
  • Hvordan sikrer skolen at de andre religionene/livssynene sikres et kvalitativt likestilt opplæringstilbud.

HEF vil også vite hvordan skolen sikrer balanse i undervisningen, ettersom bibelundervisning i regi av kirken representerer et innenfraperspektiv på kristendommen.

Kommunen: – Ingen av skolene som har gitt tilbakemelding, har takket ja

Seksjonsleiar skule (skolesjef) i Ørsta kommune, Kirsti Øy Driveklepp, understreker overfor Fritanke.no det er helt greit å akseptere tilbudet fra kirken om å undervise om Bibelen i KRLE-faget hvis noen av skolene etter en faglig og pedagogisk vurdering finner behov for en slik ressurs i tillegg til egne ressurser.

– Det er i slike tilfeller ikke behov for fritaksrett eller alternativ undervisning, slår hun fast.

Driveklepp forteller at den konkrete saken om «bibeltrim» ble behandlet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i oktober 2015. Fylkesmannen konkluderte da at dette er greit i KRLE-faget, og da er i grunnen saken avgjort, sier hun.

Se korrespondanse mellom Ørsta kommune og Fylkesmannen i 2015.

– Dette er ikke forkynnelse. Undervisningen Den norske kirke tilbyr, retter seg direkte mot kompetansemålene om Bibelen i læreplanen. Hadde Human-Etisk Forbund tilbudt seg å undervise i kompetansemålene som har med livssynshumanisme å gjøre, hadde vi vurdert det på samme måte, noe vi i 2015 sa fra om i vårt svar til Human-Etisk Forbund. Kirken tilbyr en læringsressurs som skolene helt greit kan benytte seg av hvis de vurderer at den har plass i deres årsplan, understreker hun.

Driveklepp forteller videre at hun har bedt om tilbakemelding fra skolene i kommunen om de kommer til å takke ja til tilbudet fra kirken. Ingen av barneskolene som til nå har gitt tilbakemelding, har takket ja, forteller hun.

Hun presiserer at skolegudstjenester er noe helt annet.

– Ja, da må vi selvsagt ha full fritaksrett og likeverdig alternativt opplegg slik retningslinjene sier. En skolegudstjeneste er forkynnelse. Men her snakker vi ikke om forkynnelse, men om undervisning i henhold til kompetansemålene i læreplanen, slår hun fast.

HEF har blitt kontaktet av foreldre i Ørsta

Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund i Møre og Romsdal, Bjørn Jacobsen, understreker overfor Fritanke.no at Human-Etisk Forbund i denne saken kun har forholdt seg til henvendelser fra foreldre på Ørsta.

– Når foreldre tar kontakt med oss og spør om vi kan ta tak i dette, så gjør vi selvsagt det. Vi har sendt noen spørsmål til kommunen og bedt om et møte for å få klarlagt hva som skjer. Vi har ikke påstått noe i den ene eller andre retningen, men vil gjerne ha klarhet i om regelverket blir overholdt, sier han.

Jacobsen frykter likevel at dette er en måte for kirken til å komme seg inn i skolen på.

– Vi frykter at dette fort blir et skalkeskjul for å få kirken inn i skolen. Undervisning i skolen bør være lærernes ansvar. Tros- og livssynssamfunn bør holde seg for god til å ta seg til rette i det offentlige rom på denne måten, slår han fast.

Jakobsen er fornøyd med at ingen skoler i Ørsta, ifølge kommunen, har takket ja til kirkens tilbud i år.

Siste nytt i Nyheter

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

 
Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

David Silverman sparket fra American Atheists

Beskyldes for seksuelle overgrep.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse