Høyre, KrF og Venstre vil bruke 90 millioner på en ny kirke i Sola kommune i Rogaland. FOTO: JAJA Architects og Brandsberg Dahls-arkitekter AS

Mener tida har løpt fra nybygging av kirker

Sola kommune vil bygge ny kirke til 90 millioner. Skal man bygge noe så dyrt, bør det kunne brukes av alle, mener Human-Etisk Forbunds lokallagsleder.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.11.2016 kl 16:45

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

HEFs lokallagsleder Kjetil Nordbø mener tida har løpt fra bygging av nye kirker.

Se bildet større

Innbyggere i Sola kommune har laget en gruppe på Facebook for å protestere mot planene, som i skrivende stund har over 1300 medlemmer.

– Bør vi bruke så mye av våre penger på et bygg for utelukkende kirkegjengere? Finnes det ikke andre måter å bruke pengene, f.eks å gjøre hele Solakrossen til et innbydende, koselig og levende sted å være for alle? spørres det i beskrivelsen.

Innbyggere i Sola kommune protesterer mot kommunestyrets planer om å bygge en ny kirke i kommunesenteret Solakrossen til 90 millioner kroner. De mener kommunen har langt viktigere ting å bruke pengene på. Det er lansert underskriftsaksjon mot planene. Det er et flertall av Høyre, Krf og Venstre som ønsker den nye kirken.

Stavanger lokallag av Human-Etisk Forbund har vært med å betale for en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Sola om de ønsker at så mye penger skal brukes til ny kirke eller ikke.

Det reagerer ordfører i Sola, Ole Ueland (H), på:

– Jeg synes det er litt spesielt at trossamfunnet HEF, som Sola også gir tilskudd til, og prøver å tilrettelegge for, med livssynsnøytralt seremonirom, engasjerer seg på denne måten, sier han til Vårt Land.

Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle, kritiserer av samme grunn i dag Human-Etisk Forbund for trangsyn og pietisme på lederplass.

– Det som er det pussige er hvor fort organisasjonen ser rødt hver gang det handler om at den gamle statskirken skal begunstiges. Alt humanistisk storsinn går i glemmeboken og erstattes av trang, til dels aggressiv, pietisme, skriver han.

66 prosent svarte forøvrig i undersøkelsen at de ikke synes kommunen bør bruke penger på ny kirke.

– Det livssynsnøytrale seremonirommet er alt for lite

Human-Etisk Forbund mener normalt at en kommune ikke bør bygge nye kirker før et livssynsnøytralt seremonirom er på plass.

Men her har jo kommunen allerede bygd et slikt seremonirom. Kan det ikke da være ok å bygge en kirke hvis det er behov for det?

Nei, mener Kjetil Nordbø, leder av Stavanger lokallag, som Sola kommune hører til.

– All ære til Sola kommune for at de bygde dette seremonirommet for to år siden. Problemet er at det dessverre er alt for lite. Først var planene at det bare skulle være 25 plasser. Etter påtrykk blant annet fra oss, ble dette økt til 60 plasser, men det er fortsatt for lite, sier han.

Han mener dette er hovedårsaken til at seremonirommet blir lite brukt, som ordfører Ueland påpeker overfor Vårt Land.

– Lokalet kan for noen være uegnet til vielser ettersom det ligger på selve gravlunden. For navnefest og konfirmasjon er det for lite. Det er også for lite for de aller fleste gravferder. En avdød skal ikke ha så stor familie og vennekrets før det kan komme flere enn 60 mennesker i begravelsen, sier han.

– Skal man først bygge, bør det være noe alle kan bruke

Argumentene for å bygge ny kirke handler om at Sola har hatt stor befolkningsvekst. Antallet kirkemedlemmer i kommunen har økt med 13 prosent siden 2000, heter det i Vårt Land.

Kjetil Nordbø synes ikke dette holder, og mener kirken bør venne seg til å arrangere flere seremonier i samme lokale hvis det er for trangt.

– Det er ikke en menneskerett å ha et bygg som er stort nok til alle. Hvis kirken har kapasitetsproblemer, så får de gjøre som vi i Human-Etisk Forbund ofte må gjøre, nemlig å dele opp i enda flere seremonier. Man kan ikke forvente at felleskapets midler skal brukes på å lage store bygg til spesifikke tros- og livssynssamfunn hvor kapasiteten kun nås noen få ganger i året, sier han.

Istedenfor å bygge ny kirke bare for en del av befolkningen, mener han kommunen heller burde bygge noe som alle kan bruke.

– Hvis det virkelig er behov for en ny kirke i Sola, så får heller kommunen bygge et stort seremonirom som er fleksibelt – et rom Den norske kirke kan bruke som kirke, men som også alle vi andre kan bruke, sier han.

Nordbø peker på hvordan pilene peker nedover både når det gjelder medlemskap i Den norske kirke, og hvordan bruken av kirkens seremonier går nevnt nedover.

– Det er derfor lite framtidsrettet å bygge nye kirker i dag når vi ser hvilken vei utviklingen går, mener han.

Taper på å protestere mot ny kirke

Hvis kirken blir bygget, betyr det en ekstra utbetaling til Human-Etisk Forbund på ca. 4500 kroner for hver eneste av de 200 medlemmene forbundet har i Sola, dvs. rundt 90.000 kroner.

Til tross for at forbundet opplagt har en økonomisk fordel av at kirken blir bygget, går de altså imot planene.

– Ja, her mener vi prinsippene og hensynet til hva fellesskapet bør bruke penger på må veie tyngre enn kortsiktige hensyn til Human-Etisk Forbunds økonomi, sier Nordbø.

Siste nytt i Nyheter

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

 
Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

David Silverman sparket fra American Atheists

Beskyldes for seksuelle overgrep.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse