Magnus Svärd mener Apeltun skole bryter Opplæringsloven §2-4 når de i praksis driver forkynnelse i KRLE-faget.

Anklager skole for forkynnelse i KRLE-faget. – Klart lovbrudd, mener foreldrepar

Skole tok med barn på «påskevandring» i KRLE-faget, uten informasjon om fritaksrett eller alternativ undervisning. «Institutt for kristen oppseding» står bak opplegget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.06.2016 kl 14:07

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Magnus Svärd og kona klaget i 2013 Apeltun skole inn for kommunen på grunn av for dårlig informasjon om julegudstjeneste. Foreldreparet fikk medhold både fra skolen, kommunen og Fylkesmannen.

Se bildet større

Hit til Skjold kirke vandret barna i KRLE-timen på Apeltun skole. FOTO: Google street view

Se bildet større

Påskevandring i praksis. Det er 1,4 kilometer mellom Apeltun skole og Skjold kirke.

Se bildet større

Les hele klagebrevet fra Magnus og Jessica Svärd.

Opplæringsloven er klar på at undervisningen i KRLE ikke skal være forkynnende. Likevel fikk Magnus Svärd, far ved Apeltun skole i Bergen, klart svar fra den lokale menigheten (Skjold menighet) da han spurte hva som skulle foregå under en «påskevandring» han plutselig oppdaget stod oppført på ukeplanen til datteren i mars.

– Jeg ringte og fikk høre at de skal gå gjennom hele påskehistorien dag for dag. Barna skulle få lære om nattverd, Jesu rettergang, korsfestelse og oppstandelse. Da jeg spurte hvordan kirken presenterte dette, svarte de at de forteller historien «slik den står i Bibelen». Dette var altså kirkens tro, fikk jeg høre – det de mener er sant. Det var en trosopplærer som skulle stå for undervisningen. Ifølge kirken var det ikke deres, men skolens oppgave å gjøre dette kritisk, objektivt og pluralistisk, slik Opplæringsloven krever for KRLE-faget, forteller Svärd.

På spørsmål til skolen fikk Svärd bekreftet at den såkalte «påskevandringen» er en del av KRLE-faget og at den blir betraktet som ordinær undervisning.

Læreren fortalte at skolen hadde blitt invitert til kirken, og at det normalt er en kateket som forteller hvordan kristne feirer påske. Elevene hadde også øvd inn en sang som skulle synges i kirken, fikk han vite.

Læreren forsikret imidlertid også om at skolen selvsagt setter det hele inn i en kritisk kontekst etterpå. Alt dette er ifølge en epost Svärd fikk fra læreren og som Fritanke.no har fått innsyn i.

Anklager skolen for lovbrudd

Magnus Svärd og kona Jessica reagerer sterkt på det de oppfatter som snikforkynnelse av kristendom i KRLE-faget. Nå har de klaget Apeltun skole inn for Bergen kommune for brudd på Opplæringslovens forbud mot forkynnelse i KRLE-faget (§2-4)

– Verken i Opplæringsloven eller i læreplanen åpnes det for «litt forkynnelse» i KRLE-faget, understreker foreldreparet i klagen.

De to trekker fram at opplegget for «påskevandring» er utarbeidet av IKO. Navnet er en forkortelse for «Institutt for kristen oppseding». Organisasjonens mål er «Vi vil skape rom for kristen tro, håp og undring».

i Brønnøysund-registeret er IKO registrert med følgende formål: «Institutt for Kristen Oppseding skal arbeide for kristen oppdragelse og undervisning i hjem, kirke og samfunn, styrke skolens og barnehagens kristne innhold, legge til rette for et byggende samarbeid mellom opplærings -og oppdragerinstitusjonene og stimulere til pedagogisk innsats på kristen grunn».

Magnus og Jessica Svärd mener det ikke bør være mye tvil om hva hensikten med IKO er.

– At IKO har som formål å forkynne er hevet over enhver tvil. Og siden kirken også vedgår at de ikke ser det som sin oppgave å være objektive og kritiske, kan vi trygt legge det til grunn at det nettopp er forkynnelse og opplæring til kristen tro som foregår, mener de to.

Objektivitet krever distanse

Videre klager foreldre på at undervisningen delvis er lagt opp som en dramatisering av Jesu liv, gjennom rollespill. Skolen forsvarer dette pedagogisk som en bedre måte å lære på, men Magnus og Jessica Svärd ser det som forkynnelse.

– Å la barna leve seg inn i, og dramatisere Jesu siste dager, er en oppskrift for forkynnelse. Objektivitet og kritikk trenger distanse, understreker de to.

De peker på læreplanen for KRLE-faget der det heter at man må vise varsomhet ved valg av arbeidsmåter, spesielt arbeidsmåter som foresatte og elever kan oppleve som utøvelse av eller tilslutning til en annen religion eller livssyn.

– Skolen ville neppe lært bort om henrettelser under den franske revolusjonen for 7-åringer, særlig ikke med bilder og dramatisering.

Mener kirken skremmer barn med antikke henrettelsesmetoder

Foreldreparet er bekymret for at barn kan bli skremt av å høre om den grusomme måte Jesus ble drept på, og forteller at deres egen datter ble skremt av det.

– Skolen ville neppe lært bort om henrettelser under den franske revolusjonen for 7-åringer, særlig ikke med bilder og dramatisering. Men korsfestelser ser de ikke problemet med, skriver de to.

Foreldreparet har tidligere klaget på at Apeltun skole informerer for dårlig og arrangerer julegudstjenester uten å legge til rette for aktiv påmelding, slik Utdanningsdirektoratet nå anbefaler.

I brevet til kommunen krever de på grunnlag av begge disse sakene en ekstern granskning av Apeltun skole som tar for seg KRLE, skolegudstjenester og skolens forhold til kirken generelt.

– Hvis skolen besøker en religiøs bygning må det være læreren som bedriver undervisningen. Den kan ikke overlates til prester eller trosopplærere, slår de to fast.

Kirken sentralt: – Det bør legges til rette for fritak og alternativ undervisning

Leder for Seksjon for barn, unge og trosopplæring sentralt i Den norske kirke, Kristine Aksøy, skriver i en epost til Bergen Human-Etisk Forbund at det er en misforståelse at opplegget i Skjold menighet er en del av trosopplæringsreformen. Hun har snakket med menigheten og fått avklart dette.

«Påskeopplegget til Skjold menighet er ikke en del av trosopplæringen deres. Dette kommuniserte de også i samtalen med vedkommende som ringte og spurte om dette, så her må det ha skjedd en misforståelse. Jeg har fått oversendt Skjold menighet sin trosopplæringsplan, og den inneholder ikke samarbeidstiltak med skole eller barnehage. Soknepresten sier at påskevandring er et tilbud som kirken har gitt til skolen mange år før trosopplæringsreformen ble innført»
, skriver Aksøy.

Hun presiserer at folk som er lønnet med trosopplæringsmidler også deltar i det øvrige pedagogiske arbeidet i menigheten.

– Man kan derfor ikke slutte at når en trosopplæringsansatt er på skolebesøk, så er det å forstå som trosopplæring på skolen, presiserer Aksøy i eposten.

– Så når en trosopplærer gjør det samme overfor skolebarn i KRLE-faget som han gjør når han er trosopplærer, så er han ikke trosopplærer lenger? Tror du skolebarn merker forskjellen?

– Ja, det tror jeg. Jeg er utdannet kateket og har jobbet mye både med trosopplæring og arbeid inn mot skolene. Måten man underviser på når man er i skolen, er noe helt annet enn den trosopplæringen som skjer i kirkelig sammenheng. Når kirkelig ansatte inviteres inn av skolen, eller skolen kommer på besøk til kirken, så skal de kirkelige medarbeiderne forholde seg til skolens rammeverk, svarer Aksøy på telefon til Fritanke.no

– Hva tenker du om at kirken lokalt i Bergen sier at det er skolens ansvar å sørge for at undervisningen blir pluralistisk og likestilt?

– Hvis skolen velger å si ja til påskevandring i KRLE-faget, er det skolens ansvar at undervisningen ikke bryter med rammene for KRLE-faget. Dette bør abklares på forhånd. Det er også viktig at skolen informerer godt slik at det blir mulig for foreldrene å melde fritak, og at det legges opp til alternativ undervisning, sier Aksøy.

Hun understreker at når en skole kommer til kirken i KRLE-timen, vil det undervises på en annen måte enn på søndagsskolen.

– Hva tenker du om at undervisningsopplegget er utarbeidet av IKO som har trosopplæring som uttalt formål?

– Det er ikke alt IKO lager som er egnet til å påvirke til kristen tro. IKO lager opplegg for trosopplæring til kirke og hjem, men de lager også pedagogisk materiale for skole og barnehage. IKO er veldig bevisst på dette skillet, sier Kristine Aksøy til Fritanke.no.

Ingen kommentar

Vi har vært i kontakt med rektor ved Apeltun skole, Anita T. Hinna. Hun ønsker ikke å uttale seg om saken, ettersom den ligger som en klagesak hos fagavdelingen for barnehage og skole i Bergen kommune.

Hun bekrefter at påskevandringen ble gjennomført som en del av KRLE-faget.

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse