Torleif Dønnestad: Mile er fordomsfull, uvitende og ignorant

Torleif Dønnestad synes ikke Kristin Mile burde avvise Snåsamannens evner. Publisert: 30.1.2009 Jeg opplever generalsekretær Kristin Mile som gansk...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.01.2009 kl 10:25

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Torleif Dønnestad synes ikke Kristin Mile burde avvise Snåsamannens evner.

Publisert: 30.1.2009

Jeg opplever generalsekretær Kristin Mile som ganske så fordomsfull, uvitende og ignorant når hun i Redaksjon EN 27.1 gir alternativmedisinsk behandling som helhet et breddfull av glatte lag. Jeg er slett ikke sikker på at dette tjener organisasjonens hensikt, nemlig individets rett til å gjøre frie valg, og til å bestemme over eget liv.

Pr i dag fins det kun ett "alternativ" til såkalt komplementærmedisinske tjenester på det psykiske plan, og det er psykiatrien. Ønsker Mile at psykiatrien skal få større spillerom - og dermed større makt? Mener hun fortsatt - etter medienes stadige groteske avsløringer - at dagens pillepsykiatri gir et helsefremmende behandlingstilbud?

Ønsker hun at den sterkt psykiatrikritiske Scientologikirken skal gå forbundet i næringen? Sålenge dagens pillepsykiatri med sitt mangfold av uverdige og tidvis groteske behandlingsmetoder - ofte med tvang, og med utilbørlig maktmisbruk - består, vil nok et forbund som er tuftet på menneskerettighetene være tjent med å promotere frivillighet, nyansere sin kritikk, peke på det største ondet pr i dag, og komme med et klart og trygt alternativ til det bestående. Ingen tar skade av positiv placebo, og negativ placebo har som kjent minimal effekt - men folk lemlestes faktisk og dør i psykiatrien! Hvilket er da det største ondet?

Dersom forbundet forkaster naturmedisin og forherliger pillepsykiatri, så blir det lett Scientologikirkens arbeidsopplegg som vinner. Den eneste som har noe å tjene på dette (i tillegg til scientologene), er legemiddelindustrien. Er det bivirkninger - kroniske bivirkninger - forbundet ønsker seg mere av? Er det tvangskjemikalier med torturliknende behandlingseffekter Mile mener at vi humanister skal foretrekke - metoder som kanskje spesielt "tilgodeses" fritenkende individualister med klare meninger og som nekter, altså slike som oss? I mangel på klare og sunne alternativer for forbundets medlemmer, har generalisert latterliggjøring og andre primitive hersketeknikker overfor naturmedisinere og scientologer som gruppe liten taktisk effekt - utover det å skape en grovere polarisering, med den medlemsflukten dette innebærer.

Gjennom å innta en dogmatisk og fordomsfull holdning, fjerner man seg fra de gode og eksisterende løsningene, og for Human-Etisk Forbund vil en slik retning (dvs snarere en mangel på retning) innebære at forbundet kommer til å fortone seg mer og mer som en opposisjonell sekt som er skeptisk til alt og alle, men som ikke tilbyr noe klart alternativ til det bestående.

Mile er blant annet skeptisk til at "vi har et stort marked der ute som baserer seg på at folk gjerne vil tro at de kan hjelpes på alternativt vis" - som hun sier i programmet omtalt innledningsvis (se NRK nett-tv). Det kan høres ut som om hun utnevner seg selv til overordnet kontrollorgan, og at hun prøver å fortelle alle de som er fornøyd med alternativmedisinsk behandling, at behandlingsresultatene som de kjenner på egen kropp er noe annet enn reelle.

Hva vil hun isåfall oppnå med dette? Hun sier videre til disse fornøyde menneskene (samt, til skeptikerne) at "jeg skjønner at folk ønsker at det (dvs. positivt opplevd og forventet resultat ved alternativmedisinske behandlingsmetoder) skal være riktig og sant".

Igjen ser hun ut til å ignorere det faktum at over halve landets befolkning har prøvd alternativ behandling, og at en stor del av disse har valgt å gjenta den frivillige behandlingen opptil flere ganger. Avslutningsvis oppsummerer hun det hele kort med en generalisert sammensausing av "askeavkok, synske mennesker og healere", som sannsynligvis avslører et manglende personlig empirisk og statistisk signifikant grunnlag for å uttale seg om (ihvertfall) de to sistnevnte.

Hvorfor er det slik at skeptikere flest er redd for å prøve ut skepsisen i praksis? Hva er det å tape, utover kanskje noen hundrelapper - og en fordom? Og hvorfor ser Mile på healing som et overnaturlig fenomen? Bare fordi det ser ut til å ha en effekt, uten at man greier å forklare hvorfor? Man vet ikke hvordan pyramidene ble bygget heller, men det er få som betviler at det skjedde. Når det gjelder healing er det forresten min personlige erfaring at folk flest blir avslappet av en god healing, og mange (70-80%) faller i søvn. Mener HEF virkelig at en sovepille, en angst-tablett eller søvnløshet bør være å foretrekke for de som opplever å få tilstrekkelig hjelp av - f.eks. - healing?

Nei, Kristin Mile, vi som har trosset fordommene våre og prøvd ut det hittil uforklarlige som virker, kommer til å beholde standpunktet. Personlig erfaring lar seg vanskelig overbevise av dårlig argumentert og uopplevd teori. Ettersom den organiserte bålbrenningen opphørte på syttenhundretallet (og ettersom psykiatriens metoder stadig revideres), vil også antallet behandlere (som gjerne er ex-skeptikere) og antallet skeptikere som oppsøker alternativmedisinsk hjelp, øke med årene.

Hvor lenge vil den siste og mest innbitte skeptikeren tviholde på retten til å unngå å risikere å bli lurt for tre-fire hundre kroner? Som helseminister Hanssen så klokt sa i programmet: "Gjerstad (snåsamannen) gjør ihvertfall ikke noe gæli". Det gjør dessverre piller. Jeg oppfordrer derfor forbundet til å komme med et klart, trygt og sunt alternativ til det bestående. Husk: man blir det man eter.

Torleif Dønnestad
Stavanger

Siste nytt i Debatt

- Som motstander av religiøs forkynnelse i skolen forstår jeg frykten for yoga

DEBATT: Det er lett å latterliggjøre sørlandspolitikere og vestlandspastorer som kjemper mot yoga i skolen, kommunen og blant kristne. Klarer vi å se hvorfor latterliggjøringen er problematisk? spør hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Retten til å bestemme over eget liv. Hvorfor LIM ønsker forbud mot søskebarnekteskap

DEBATT: Et forbud mot søskenbarnekteskap vil være et viktig ledd i kampen mot ukultur og sosialt press, mener Dana-Æsæl Manouchehri.

Hvordan kan kirka så til de grader være i utakt med sitt eget grunnlag?
 
– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

– HEF bør ikke bruke begrepet «sekulær muslim»

DEBATT: «Sekulære muslimer» – hva betyr det? Og hva kan ordbruken føre til? HEF-medlem Siamak Yazdankhah er kritisk til Fri tankes bruk av begrepet.

Hvor er Human-Etisk Forbund?

DEBATT: Aktivist Paul Omar Lervåg synes Human-Etisk Forbund har bidratt for lite til eks-muslimenes kamp.

ANNONSE
Annonse