Stein Brohjem: Hvorfor ønsker dere å undergrave statskirken?

Statskirken er et sett verdier. Den forvalter og holder i hevd disse. Sannsynligvis verdier Human-Etisk forbund verdsetter. Hvorfor undergrave dette? ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.10.2009 kl 09:24

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Statskirken er et sett verdier. Den forvalter og holder i hevd disse. Sannsynligvis verdier Human-Etisk forbund verdsetter. Hvorfor undergrave dette?

Publisert: 21.10.2009

Kong Harald og kronprins Haakons har vært på besøk i moskeen i Calmeyers gate i Oslo. Kong Harald understreker her at han vil være en konge for alle, selv om han og familien, som de eneste i Norge, er lovpålagt å være kristne. Jeg syns at kongen i Norge, med vår tradisjon, skal være kristen, slår han fast. Dette faller tydeligvis Jens Brun Pedersen fra Human-Etisk forbund tungt for brystet. «Pinlig» og «svært beklagelig»kaller han uttallelsen. Dette faller igjen meg tungt for brystet.

Hva er egentlig Human-Etisk forbunds agenda?

I utgangspunktet har jeg forstått det slik at Human-Etisk forbund kjemper for livssynsfrihet og frihet fra religion. Det er vel kjernen. Så kommer det med toleranse for andre og deres religion etc, slike ting som naturlig må være med i et manifest.
Så lurer jeg litt.. Dere går veldig til angrep hele tiden. Ikke på hvem som helst, men i hovedsak på statskirken. Det jeg ikke skjønner her er hvorfor dere ønsker å undergrave statskirken.

Hva er statskirken så, spør jeg meg. Statskirken er en institusjon, på linje med Miljøverndepartementet eller finansdepartementet. Alle har vi jo et forhold til miljø eller finans og vi legger i det hva vi evner og formår. Den forvalter verdier, rettferdig, jevn fordeling etc. - Men ingen vil legge ned finansdepartementet selv om mange av oss føler vi betaler for mye skatt. Vi ser at det trengs forvaltning.
Statskirken er et sett verdier. Den forvalter og holder i hevd disse. Sannsynligvis verdier Human-Etisk forbund verdsetter. Hvorfor undergrave dette?

1. Det er skjøre verdier.
2. Ønsker dere å fjerne noe for så å erstatte det med ingenting, må dere forvente at dette vakumet fylles av noe annet.
3. Hvilke verdier skal være grunnleggende for vårt samfunn?
4. Holder det at vi bare er enige om å være snille mot hverandre når statskirken er borte?
5. Fjern alle kristne verdier fra skolen, alt som er tradisjoner og trygge rammer. Hva får du da?
6. Konsekvensen er at det blir fritt frem for den "Sterke viljen".

Hva er den sterke viljen? Det er den som etter hvert vil fylle vakumet etter det uegennyttige, demokratiske, relativistiske rammeverk vi har i dag.

Den kirken dere kjemper mot eksisterer ikke. Den forsvant for mange hundre år siden.

Husk at dere i redaksjonen også er et produkt av vår kristelige arv, tradisjon og holdninger. Nettopp det at dere kan si det dere sier, uten frykt, er en konsekvens av dette. Om dere ønsker å se for dere en fremtid hvor deres barn også skal kunne bestemme selv, hva kjemper dere egentlig imot? Vil en "human-etisk fremtid" kunne garantere deres barn akkurat dette??

Selv er jeg agnostiker, dvs. er i kirken hver jul. Mange besøker jo kirken i jula. For de fleste ikke en konkret troshandling, men mer en handling lik det å bruke stemmeretten. Vi aksepterer verdiene og institusjonen. Og vi har få illusjoner angående partiene...

Human-Etisk forbund fremstår pubertalt i sin iver etter å rive ned. Det er ansvarsløst. Javel, velg å ikke tro på bibelen, men ikke forkast verdiene.
Samtidig må dere ikke si at verdiene ville vært der uansett, historien viser alt annet enn akkurat det. Her ønsker man å bygge en INTELLEKTUELL UTOPI
hvor alle respekterer hverandre automatisk. Vi er lei utopier. De er og blir utopier fordi de ikke baserer seg på menneskets egenart, men er teoretiske konstruksjoner.

Det man i praksis i beste fall oppnår, er å svekke vår "common ground", selvbilde og vissheten om hvem vi er som menneske og folk.

Finn derfor en verdig motstander, f.eks. Islam. (Kjenn litt på tanken, føles den ubehagelig og litt skummel, er den vel nettopp derfor verd kampen...)

Og slutt å slå inn de halvåpne dørene, selv om det er helt ufarlig. Dere løper en annen herres ærend og gir ufrivillig den sterke viljen en hjelpende hånd.

Stein Brohjem

Siste nytt i Debatt

Ble møtt med råtne tomater i Norge - var en samlende skikkelse i USA

KOMMENTAR: Nylig avdøde Billy Graham var en randskikkelse i norsk kristenliv. For amerikanerne var han samlende. Det sier noe om kulturforskjellene mellom norsk og amerikansk kristenliv.

- Som motstander av religiøs forkynnelse i skolen forstår jeg frykten for yoga

DEBATT: Det er lett å latterliggjøre sørlandspolitikere og vestlandspastorer som kjemper mot yoga i skolen, kommunen og blant kristne. Klarer vi å se hvorfor latterliggjøringen er problematisk? spør hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Retten til å bestemme over eget liv. Hvorfor LIM ønsker forbud mot søskebarnekteskap

DEBATT: Et forbud mot søskenbarnekteskap vil være et viktig ledd i kampen mot ukultur og sosialt press, mener Dana-Æsæl Manouchehri.

 
Hvordan kan kirka så til de grader være i utakt med sitt eget grunnlag?
– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

– HEF bør ikke bruke begrepet «sekulær muslim»

DEBATT: «Sekulære muslimer» – hva betyr det? Og hva kan ordbruken føre til? HEF-medlem Siamak Yazdankhah er kritisk til Fri tankes bruk av begrepet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse