Olav Boye: Forsvar for religiøse dogmer på HEF-møte

Hvor er HEFs profil og strategi for en framtid uten religiøs undertrykkelse og meningsterror? Publisert: 25.8.2009 Jeg var tilstede på Human-Etisk F...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.08.2009 kl 10:48

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Hvor er HEFs profil og strategi for en framtid uten religiøs undertrykkelse og meningsterror?

Publisert: 25.8.2009

Jeg var tilstede på Human-Etisk Forbunds møte med stortingskandidatene i Drammen 23. august. Det var en pinlig forstilling på flere måter.

Møtelederen, Jens Brun-Pedersen, bekreftet at Human-Etisk Forbund (HEF) mener det er en vesentlig oppgave å vise respekt for religiøse myter, løgner og svindel. HEF er ikke anti-religiøse, ble det hevdet. Ser HEF på seg sjøl som en sidestilt sekt med andre religiøse sekter? En fikk i hvert fall det inntrykket fordi en hørte syting hele tiden om at HEF ikke ble tatt på alvor. Hvorfor skal en ta HEF på alvor når forbundet ikke har et klart syn på religiøs svada og meningsterror?

En forholdvis ny undersøkelse om religiøsitet i Europa viser at i Norge er det bare 20 prosent som mener de er religiøse. Det gjelder alle religioner totalt. Det betyr at i vårt land er det 80 prosent, den store majoriteten, som anser seg som ikke-religiøse.

Det burde være en utfordring for HEF, men først må de rydde opp i eget hus.

I våre dager har vi enorme kunnskaper om at religionene er svindel og tull. Det er like tåplig å hevde at Gud skapte jorden og alt liv, som det er å hevde at jorda er flat. Egentlig er alle religiøse dogmer knust av våre faktiske kunnskaper i dagens samfunn.

På debattmøte ble det gjort et stort poeng fra alle kandidatene og møtelederen fra HEF, at vi alle må vise respekt for hverandres religiøse holdninger og handlinger. Da er det grunn til å spørre om en skal vise respekt for folk som ikke tåler ulike seksuelle legninger, som dreper hverandre på grunn av ulike religiøse dogmer og gjennomfører ulike former for diskriminering og straffeforfølgelse av anderledes tenkende.

Alle de syv voksne representantene fra de politiske partiene, fra SV til Krf, leflet med kristendommen og forsvarte dens plass i formålsparagrafen til den norske grunnloven. Det gjelder også for et nytt, såkalt grunnlovskompromiss for framtiden. Snakk om moderne mennensker som skal styre landet vårt. En kan spørre om de ikke har fått med seg at vitenskaplig kunnskap knuser de religiøse dogmene som ble skapt for mer enn 2000 år siden.

Det er vel slik i valgkamper at alle samler seg om det samme standpunktet for ikke å skille seg ut. Det var i hvert fall meget pinlig å se at av syv voksne mennesker som var tilstede, var det ingen som tok et oppgjør med religionene. Religioner er i strid med moderne menneskerettigheter.

Nei til respekt for religiøs dogmer og undertrykkelse. Det gjelder alle religioner. Hvor er HEFs profil og strategi for en framtid uten religiøs undertrykkelse og meningsterror?

Olav Boye, Drammen

Les Jens Brun-Pedersens svar (26.8.2009)
Les Ronnie Johansons innlegg (28.8.2009)

Siste nytt i Debatt

Hvordan kan kirka så til de grader være i utakt med sitt eget grunnlag?
– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

– HEF bør ikke bruke begrepet «sekulær muslim»

DEBATT: «Sekulære muslimer» – hva betyr det? Og hva kan ordbruken føre til? HEF-medlem Siamak Yazdankhah er kritisk til Fri tankes bruk av begrepet.

 
Hvor er Human-Etisk Forbund?

DEBATT: Aktivist Paul Omar Lervåg synes Human-Etisk Forbund har bidratt for lite til eks-muslimenes kamp.

 – Jeg vil være med i en organisasjon som fremmer noe eget

DEBATT: Jeg er medlem i Human-Etisk Forbund for å være en del av den organiserte livssynshumanismen i Norge, og for å videreutvikle den virksomheten som allerede eksisterer, skriver HEF-medlem Haakon Gunleiksrud.

Vi kan da virkelig bedre enn dette?

DEBATT: Nestleder i Humanistisk Ungdom synes Hedningsamfunnet bør ha annet å gjøre enn å gå etter ateistiske politikere som sier en bønn.

ANNONSE
Annonse