Ola Bjåland: Hijab, privatskoler og sentrale ytringer

- Vi er fremdeles en demokratisk oppbygd organisasjon og selvfølgelig burde disse sakene vært behandlet i styret, skriver Ola Bjåland. Publisert: 5....

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.03.2009 kl 10:12

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

- Vi er fremdeles en demokratisk oppbygd organisasjon og selvfølgelig burde disse sakene vært behandlet i styret, skriver Ola Bjåland.

Publisert: 5.3.2009

Debatten om privatskoler er igjen i media, etter at FrP sa nei til å godkjenne en muslimsk privatskole. I utgangspunktet skal det selvfølgelig ikke være forskjellsbehandling mht. de ulike religionenes rett til å opprette privatskoler, men jeg ønsker ikke noen religiøse privatskoler i det hele tatt. Alle kan starte særskoler, privatskoler og de kan da dyrke alle sine særinteresser der, men dette bør skje uten noen former for offentlig støtte. Den norske skolen skal og bør være både livssynsnøytral, inkluderende og selvfølgelig en skole for alle.

Skolen skal være en plass hvor man kan møte nye mennesker, helt uavhengig av religion og kulturell bakgrunn. Da vil barna, gjennom klassekameratene, få innblikk i både andre kulturer, religioner, det norske samfunn osv. og disse impulsene vil da selvfølgelig være med på å forme elevene. Tanken bak en livssynsnøytral skole /enhetskolen er at den skal fremme bl.a. både selvstendighet, religionsfrihet og toleranse.

Først hadde vi hijab-diskusjonen og nå kommer denne saken angående muslimske skoler/ privatskoler opp igjen. Det er flott, men ennå en gang får vi aktualisert problemet med hvem som skal utale seg på vegne av organisasjonen og samtidig sette dagsorden. Alle kan selvfølgelig uttale seg om sine egne meninger, men det bør da poengteres at det er nettopp det ytringene er og ikke noe annet!

Organisasjonen er ikke tjent med å ha noen aktører som opptrer i det offentlige rom og legger enkeltsaker fram som om personlige meninger er det samme som forbundets offisielle, og dette gjøres gang på gang uten at det har vært noen som helst diskusjon i organisasjonen i forkant.

Kristin Mile sier at når hun går offentlig ut i en sak, er det ikke som privatperson, men som generalsekretær i Human-Etisk forbund og at dette synet da er forbundets offisielle syn i saken. Tiltross for at det gjennom hijab-diskusjonen blir kjent at de fleste medlemmene er uenige i dette så forfekter hun sitt opprinnelige standpunkt bl.a. så blir det at femten av fylkeslederne i Human-Etisk Forbund nå sier at de synes det fortsatt bør være forbudt å bære hijab og andre religiøse hodeplagg til politiuniformen ganske enkelt "forkastet".

Mile sier også at hun ikke har inntrykk av at saken er kontroversiell internt i forbundet, men diskusjonen omkring dette oppfattes kanskje litt annerledes av oss ute i distriktet. Det har også vært flere som gjennom sine innlegg har etterspurt svar eller kommentarer på en del av disse sakene tidligere gjennom Fri Tankes debattsider, men responsen har vært heller dårlig.

Line Harsheim stiller også noen viktige spørmål mht. til hvilke saker vi som organisasjon skal fronte og spør da om Hijab i politiet og muslimske privatskoler skal være kampsaker for HEF? Vi skulle gjerne jobbet litt mer bl.a. for å få vekk alle privatskolene og samtidig arbeidet for en enhetskole, som innholdsmessig kunne være et godt alternativ og fungere for alle?

Mile sier også at hun tror det er flere som har meldt seg ut på grunn av hennes skepsis til Snåsamannen, enn på grunn av hijab-saken. Dette blir for meg litt unødvendig flåsete, men heldigvis vil hun presisere at saken ikke er styrebehandlet, og at et styrevedtak i saken selvsagt vil veie tyngre som "forbundets mening" enn meningsytringer fra hennes side.

Hallo! Vi er fremdeles en demokratisk oppbygd organisasjon og selvfølgelig burde disse sakene vært behandlet i styret, etter alle de innspillene som har kommet fra både enkeltpersoner, fylkes- og lokallag, men det "glipper" kanskje ikke like mye neste gang?

Ola Bjåland

Siste nytt i Debatt

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund støtter et forslag som går hardt utover mindre livssynssamfunn, men overhode ikke rammer forbundet selv. Det lukter majoritetsarroganse, mener nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

– Vi må kunne kalle et forbud for et forbud

DEBATT: Debatten rundt Humanistisk ungdoms omskjæringsvedktak, gjør at seieren ikke smaker så godt som det burde, skriver Øistein Sommerfeldt Lysne.

– Tradisjonsargument for omskjæring er ufornuftig

DEBATT: Rituell omskjæring av guttebarn er en flere tusen år gammel tradisjon, men holder det som argument for?

 
Hvorfor sponser staten alternativbransjen?

DEBATT: Heidi Maria Lundbye synes alternativbransjen bør begynne å betale moms. Det gjør den ikke i dag.

– Forhuden har en funksjon, også for kvinner

DEBATT: – Personlig har jeg ikke hatt sex med mange omskårede menn, men noen er det blitt. Jeg har dog hatt endel sex med intakte menn. Min preferanse er helt klart en intakt penis, skriver Yvette Mariann Stornes.

Vet HU-lederen hva et overgrep er?

DEBATT: – Jeg anbefaler HU-lederen å lytte til stemmene til menneskene som har blitt frarøvet deres kroppslige autonomi, skriver Paul Omar Lervåg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse