Michael Blümlein: Henvendelse til Islamsk Råd Norge - er det så vanskelig?

Michael Blümlein har sendt en liste med spørsmål om islam til Islamsk råd og HEFs hovedstyre, men ingen svarer slik at han blir fornøyd. Nå prøver han...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.01.2009 kl 09:59

Michael Blümlein har sendt en liste med spørsmål om islam til Islamsk råd og HEFs hovedstyre, men ingen svarer slik at han blir fornøyd. Nå prøver han seg i Fritanke.nos debattspalte.

Publisert: 16.1.2009

For ca. ett år siden sendte jeg en forespørsel til Islamsk Råd Norge, hvor jeg ba om svar på en del spørsmål angående muslimer og Islam. Siden jeg ikke fikk noe svar, heller ikke etter purring, kom jeg med en henvendelse til hovedstyret i HEF, se brevet nedenfor.

Hovedstyret ønsket ikke å stille skriftlige spørsmål til Islamsk Råd Norge, men ønsket heller å inngå en dialog på lik ligne med andre trossamfunn, gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssyn, sies det i en E-post til meg.

Har vi vært like "hensynsfulle" overfor kristne i dette landet? Vi vet hva kristne står for og presset dem til å ta stilling til ubehagelige spørsmål - skal muslimene få en særbehandling?

På mitt spørsmål om eventuell Fri Tanke kan tenke seg å lage et intervju med Islamsk Råd Norge, fikk jeg til svar at saken er notert og at de takker for innspillet.
Her er det kanskje håp?

Her er brevet jeg sendte til Hovedstyret i HEF, med 16 spørsmål:

Kolbotn, den 23. mars 2008
Vedr.: Henvendelse til Islamsk Råd Norge


Jeg ber med dette om at Hovedstyre i HEF retter en henvendelse til Islamsk Råd Norge, for å få svar på spørsmål som kan være av allmenn interesse.

Lars Gule sier i artikkelen "Hva med religionskritikken?" i siste utgave av "Fri tanke" at religionskritikk må være saklig og faglig fundert, og at det ikke går an å bare komme med ubegrunnet og negativ synsing og kalle det kritikk.

Når det gjelder muslimer, er det særlig interessant å få vite hva de står for, siden islam ikke bare er en religion, men politikk og en livsstil som berører det norske samfunnet.

Den 31.12.2007 sendte jeg et brev til Islamsk Råd Norge med forskjellige spørsmål, se vedlegg 1, dog uten å få svar. En senere E-post hvor jeg etterlyste svar ble heller ikke besvart.

Kan Hovedstyre i HEF tenke seg å komme med en slik henvendelse? HEF har tross alt større tyngde enn jeg som privatperson.

Hvis HEF får svar, hadde det vært en utmerket anledning til å kommentere muslimenes synspunkter. Da har vi noe konkret å gå ut i fra og å ta stilling til.
Kanskje kan Lars Gule eller andre fagfolk supplere og redigere den av meg foreslåtte spørsmålslisten?

Jeg har bare stilt spørsmål som berører den enkelte borger eller samfunnet.
Det som er viktig å poengtere er at svarene ikke bare bør henvise til koranen, hvis dette er mulig, eller at de følger norsk lov. Svarene blir ellers litt for enkle og vi vet ikke hva de virkelig mener, eller hva som er begrunnelsen for svaret.
Ved noen av spørsmålene kan man også si noe om bakgrunnen for at vi stiller akkurat dette spørsmålet.

Spørsmålet om homofili har jeg ikke tatt med, siden det er tatt opp tidligere flere ganger og "saken er til utredning", så vidt jeg kunne lese i avisen.
Som vedlegg 2 følger en noe revidert spørsmålsliste i forhold til brev, vedlegg 1.
Vedlegg 3 viser en del av grunnlagsmateriale for spørsmålene.

Vennlig hilsen
Michael Blümlein

SPØRSMÅLSLISTE

 • Bør blasfemiparagrafen vekkes til live igjen og praktiseres på en streng måte?

 • Hvordan bør en muslim reagere overfor mennesker som benekter Allahs/ Guds eksistens?

 • Setter dere profeten Muhammed høyere enn deres egne liv?

 • Hvordan bør en muslim forholde seg overfor et frafallent familiemedlem som er blitt (a) kristen eller (b) ateist

 • Hva gjør man dersom sharialoven og norsk lov kommer i konflikt med hverandre?

 • Bør, og i tilfelle når kan dødsstraff aksepteres?

 • Bør sharia, ideelt sett, håndheves i vårt samfunn.

 • Er kroppslig avstraffelse forsvarlig - i tilfelle når?

 • Bør unge mennesker selv bestemme hvem de vil gifte seg med?

 • Bør kvinner/ jenter ha samme frihet som menn/gutter til å bevege seg utenfor hjemmet.

 • Bør kvinner/jenter ha samme frihet til å kle seg som menn/gutter?

 • Hvorfor kan muslimer ikke spise svineskjøtt - finnes det en rasjonell forklaring?

 • Hvorfor må kjøtt være halal - finnes det en rasjonell forklaring?

 • Hvorfor lærer barna(og voksne) koranen utenat på arabisk, på et språk de fleste ikke forstår?

 • Hva kan være forklaringen for at innvandrere fra muslimske land er betydelig overrepresentert på kriminalstatistikken til Statistisk Sentralbyrå?

 • Er islam og musikk forenelig?
 • Siste nytt i Debatt

  Vi kan da virkelig bedre enn dette?

  DEBATT: Nestleder i Humanistisk Ungdom synes Hedningsamfunnet bør ha annet å gjøre enn å gå etter ateistiske politikere som sier en bønn.

  Biskop svarer Sandvig: Kirken og skolegudstjenestene

  Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin mener seg misforstått i Vårt Land-artikkelen Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, siterer.

  Skolegudstjeneste = gudstjeneste minus kristendom?

  – Skolegudstjenester kan uansett tilpassing aldri bli inkluderende, skriver nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

   
  Grue har misforstått kampen for aktiv dødshjelp

  – Vi kjemper ikke for et samfunn der staten skal hjelpe alle til å dø hvis lykkeindeksen ikke holder mål, skriver Ole Peder Kjeldstadli, styreleder i Foreningen Retten til en verdig død.

  HEF-medlem Åsne Tveito er kritisk til at Human-Etisk Forbund ga seminarplass til filosof Ole Martin Moens tankegods om forbedring av menneskerasen.

  Morten Horn framstår selv som en humanistisk «yppersteprest»

  Anniken Fleisje mener Morten Horn selv postulerer ett syn på krig og livssynsbetjening som den rette humanisme. OPPDATERT: Les Morten Horns svar.

  Annonse
  Annonse
  Annonse
  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!